W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Internet w akademikach

Domy Studenta, w których świadczymy usługi:
 1. Politechnika Białostocka:
  • DS. Alfa – ul. Zwierzyniecka 14
  • DS. Beta – ul. Zwierzyniecka 12
  • DS. Gamma – ul. Zwierzyniecka 8
  • DS. Delta – ul. Zwierzyniecka 6
  • Hotel Asystenta – ul. Zwierzyniecka 4
 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku:
  • DS. 1 – ul. Akademicka 3
  • DS. 2 – ul. Waszyngtona 23
 3. Uniwersytet w Białymstoku:
  • DS. 1 – ul. Żeromskiego 1
  • DS. 3 – ul. Pogodna 65
Cennik usług
Rodzaj opłaty Opłata netto Kwota VAT Opłata brutto
Opłata instalacyjna/aktywacyjna 24,39 zł 5,61 zł 30,00 zł
Abonament miesięczny
Pakiet Podstawowy 50Mbps
25,00 zł 5,75 zł 30,75 zł
Abonament miesięczny
Pakiet Rozszerzony 100Mbps
50,00 zł 11,50 zł 61,50 zł
Zgłoszenie nieuzasadnionej awarii niedostępności
usług świadczonych przez MSK BIAMAN
25,00 zł 5,75 zł 30,75 zł
Zgłoszenia awarii

Wszelkie problemy związane z nieprawidłowościami w działaniu usługi można zgłaszać:

 • osobiście: w dni robocze od 8:00 do 16:00 w Biurze Obsługi Klienta MSK BIAMAN:
  Politechnika Białostocka
  Centrum Komputerowych Sieci Rozległych
  ul. Wiejska 45A, pokój 043
  15-351 Białystok
 • telefonicznie: 85 746-91-50, 85 746-91-58 (automatyczna sekretarka)
 • drogą elektroniczną na adres: internet [at] biaman.pl
Warunki jakie należy spełnić aby podpisać umowę

W celu podpisania umowy, należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz adres fizyczny karty sieciowej – MAC. Informujemy również, iż w przypadku braku wystarczającej liczby gniazdek komputerowych w pokojach, należy na własny koszt kupić switcha (dla mniej wtajemniczonych – urządzenie do „podziału sygnału”).

Abonent ma obowiązek:

 • terminowo uiszczać opłaty
 • zgłaszać zmianę miejsca zamieszkania i zakwaterowania w Domu Studenta/Hotelu Asystenta
 • informować o wszelkich zmianach w danych osobowych, które były podane przy podpisaniu umowy
 • rozwiązać umowę, kiedy nie mieszka już w Domu Studenta/Hotelu Asystenta
 • zgłaszać awarie bez zbędnej zwłoki
Abonent bez zgody dostawcy usługi nie może:
 • zmieniać otrzymanego adresu IP
 • zmienić adresu MAC karty sieciowej
 • rozdzielać sygnału na inne komputery niż ten określony w umowie (NAT, Proxy, itp.)
 • samowolnie dokonywać jakichkolwiek zmian w instalacji sieciowej
 • powodować przeciążenia sieci
 • rozsyłać niechcianej poczty (SPAM)
 • używać niedozwolonych narzędzi sieciowych, takich jak sniffery, skanery portów, exploity
 • wykorzystywać łączy w celu uruchamiania serwisów świadczących usługi komercyjne
 • rozpowszechniać informacji sprzecznych z obowiązującym prawem oraz naruszających w jakikolwiek sposób uczucia religijne lub normy społeczne i obyczajowe
Płatności

Użytkownik dokonuje opłaty abonamentowej na konto Politechniki Białostockiej. Numer konta nadawany jest indywidualnie na podstawie numeru PESEL Abonenta i widnieje na umowie. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Politechniki Białostockiej.

Rozwiązanie umowy

Abonent podpisuje umowę na czas nieokreślony. Rozwiązać umowę można tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Zatem by rozwiązać umowę należy osobiście stawić się do Biura Obsługi Klienta MSK BIAMAN, które znajduje się w budynku rektoratu Politechniki Białostockiej przy ulicy Wiejskiej 45A p. 043 i podpisać oświadczenie bądź przesłać je listownie na adres BOK MSK BIAMAN. Rozwiązanie umowy jest poprzedzone jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W związku z tym, jeżeli pismo wypowiadające umowę zostanie doręczone 15 marca br., to okres wypowiedzenia upływa 15 kwietnia br., a umowa zostaje rozwiązania ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego (czyli 30 kwietnia br). Abonent może również zwrócić się do nas z prośbą o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (ważne by wskazywanym dniem rozwiązania umowy był ostatni dzień miesiąca w którym chcemy zakończyć umowę).

Zawieszenie świadczenia usługi

Świadczenie usługi można zawiesić na okres do 3 miesięcy (obejmuje 3 pełne miesiące kalendarzowe). Nie dotyczy to okresu wakacyjnego (lipiec – wrzesień), ponieważ wtedy świadczenie usługi jest zawieszane automatycznie. By zawiesić świadczenie usługi należy zgłosić takie żądanie osobiście w BOK MSK BIAMAN albo mailem na adres: internet@biaman.pl. Ważne by zgłosić żądanie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym usługa ma być zawieszona.

Na okres wakacji tj. (lipiec – wrzesień) świadczenie usługi jest zawieszane, zgodnie z warunkami umowy. Jeżeli jednak Abonent chce z usługi w tym okresie korzystać, musi zgłosić ten fakt pisemnie lub mailem (internet@biaman.pl), ewentualnie poinformować w tytule wpłaty, np. „Opłata za sierpień”.

Faktury

Faktury są wystawiane na wniosek Abonenta, począwszy od daty zgłoszenia.
Podstawa prawna: art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535).