Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel. 85 746 90 00, www.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl;
 2.  Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym
  w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 3. Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia i realizacji zgłoszenia awarii sieci eduroam – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług internetowych Administratora oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonego celu.
 6. Przysługuje Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu prawo do:
  a) sprostowania danych;
  b) usunięcia danych;
  c) ograniczenia przetwarzania danych;
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak jeżeli chce Pani/Pan zgłosić awarię sieci eduroam to jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Brak ich podania uniemożliwi Pani/Panu wysłanie zgłoszenia.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.