Komercjalizuj z sąsiadem

Budowa Wirtualnego Akceleratora Komercjalizacji

Celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie potencjału oraz know–how w zakresie działalności B+R trzech uczelni technicznych, specjalizujących się w obszarach niezbędnych do budowy silnego Wirtualnego Akceleratora Komercjalizacji (WAK) w Polsce Wschodniej. Ośrodek ten ma szansę stać się rozpoznawalnym w kraju i w Europie. Jego fundament stanowić będą trzy Centra Transferu Technologii każdej z Politechnik oraz ich Biura Ochrony Własności Intelektualnej.

Wieloletnie doświadczenia w obszarze komercjalizacji pozwolą na określenie najlepszych praktyk w zakresie rozwiązań instytucjonalnych oraz zbudują znaczące przewagi konkurencyjne WAK. Dzięki temu możliwa będzie organizacja wydarzeń promujących współpracę nauka-biznes (prezentacja wspólnej oferty uczelni, prezentacja dobrych praktyk i sukcesów). W efekcie, rejon Polski Wschodniej zacznie być kojarzony z unikatowym potencjałem wdrożeniowym, a na jego obszarze powstanie wspólnie prowadzony ośrodek o funkcjonalnościach inkubatora i akceleratora dla pomysłów i spółek, które osiągnęły gotowość do wprowadzenia produktu czy usługi na rynek.

Rozwój działalności B+R

Powołanie wspólnego funduszu zalążkowego oraz akceleratora, do którego będą aplikować międzyuczelniane spółki spin-off, wpłynie znacząco na rozkwit działalności B+R w Polsce Wschodniej.

WAK odpowiedzialny będzie również za stworzenie mapy potrzeb firm w zakresie usług B+R, organizacji praktyk i staży, wspólnych projektów badawczo-rozwojowych Politechnicznej Sieci Via Carpatia. Pozwoli to na aktywny dialog ze środowiskiem biznesu i reagowanie na jego potrzeby. Jest to szczególnie ważne w kontekście Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju województw Polski Wschodniej. Dążenie WAK do wykorzystywania specjalizacji współpracujących Politechnik, zwiększy jego konkurencyjność i zapewni rozwój.

Szkolenia w ramach projektu Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Zapisy:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (PDF, 58 KB, otworzy się w nowej karcie)

Miejsce: sala szkoleniowa Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Zwierzyniecka 10

Kolejność szkoleń może ulec zmianie.

Mechanizmy finansowania projektów typu spinoff – (11.12.2023 -12.12.2023)
Planowane godziny 9:00 – 13:30 

 • podstawowe zasady pozyskiwania grantów na wdrożenia technologii 
 • przykładowe mechanizmy finansowania – omówienie projektów 
 • sposoby przygotowania do panelu ekspertów 
 • struktura wystąpienia 
 • jak mówić o zaletach swojego rozwiązania 
 • modulacja głosu 
 • mowa ciała 
 • Q&A i jak się do niego przygotować

Pozyskiwanie klienta (13.12.2023 – 14.12.2023)
Planowane godziny 9:00 – 13:30 

 • jak być skutecznym sprzedawcą
 • przygotowywanie ofert sprzedażowych i partnerskich
 • tworzenie skutecznej bazy potencjalnych partnerów 
 • style komunikacji z klientem
 • prezentacje sprzedażowe
 • poza cenowe czynniki sprzedaży
 • wybrane techniki sprzedaży 

Prowadząca: Aneta Kacprzak – menadżer praktyk, trener biznesu, projektantka gier szkoleniowych. Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (Psychologia Społeczna: zarządzanie zmianą organizacyjną). Swobodnie porusza się w obszarach rozwojowych związanych z jej kilkunastoletnim menadżerskim doświadczeniem zawodowym: zarządzaniem sprzedażą, sprzedażą i obsługą klienta. Dzięki wieloletniej pracy i współpracy z działami HR różnych korporacji wyspecjalizowała się dodatkowo w tematyce związanej ze wzmacnianiem kompetencji miękkich liderów i pracowników (kreatywność, Desing Thinking, współpraca w zespole, komunikacja, motywacja, feedback, asertywność, trudne sytuacje, planowanie i zarządzanie sobą w czasie, integracja i teambuilding itp.).

Decyzje w biznesie i negocjacjach (15.12.2023)
Planowane godziny 9:30 – 15:30 

 • proces podejmowania decyzji
 • proces negocjacji
 • analiza podejmowanych decyzji w środowisku biznesowym
 • wywieranie wpływu
 • sposoby radzenia z wywieraniem wpływu na decyzje biznesowe
 • zarządzanie zespołem, a decyzje biznesowe

Metody walidacji projektów biznesowych (18.12.2023)
Planowane godziny 9:30 – 15:30 

 • tworzenie modelu biznesowego
 • budowa persony klienta
 • analiza otoczenia biznesowego
 • wprowadzenie do lean startup
 • budowanie hipotez biznesowych
 • tworzenie skryptu wywiadu
 • wnioskowanie i weryfikacja hipotez 

Koordynator działania projektowego
realizowanego w Politechnice Białostockiej

dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. PB
s.obidzinski [at] pb.edu.pl