BIZNAK – rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych

Kompetencje przydatne na rynku pracy

Celem działania jest nawiązanie trwałej, systemowej współpracy: szkół ponadpodstawowych, politechnik oraz przedsiębiorstw z regionu Via Carpatia.

Wdrożenie programu ukierunkowanego na wychwytywanie talentów u uczniów szkół ponadpodstawowych pozwoli reagować na potrzeby przedsiębiorców. Zachęcanie młodzieży do rozwiązywania konkretnych problemów technicznych, funkcjonalnych, czy technologicznych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa, umożliwi młodym ludziom zdobywanie praktycznych umiejętności.

Takie innowacyjne podejście do budowania dobrych praktyk trójstronnej współpracy na wczesnym etapie edukacji spowoduje, że za kilka lat na rynek pracy wejdą młodzi pracownicy, specjalizujący się w komercjalizacji efektów badań i przekuwaniu ich w użyteczne rozwiązania.

więcejmniej

Konkurs „Wschodzący Innowatorzy”

W ramach programu będzie prowadzony cykliczny coroczny konkurs dla uczniów, którzy wykazują tzw. talent praktyczny, rozumiany jako umiejętność rozwiązywania problemów danego projektu. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego.

Regionalne przedsiębiorstwa zaproszone do współpracy, zgłoszą swoje oczekiwania, dotyczące konkretnego zadania, a uczniowie będą pracować nad jego wykonaniem. Uczelnie udostępnią uczestnikom konkursu swoje laboratoria, łącząc je w konwencji Smart Education.

Komisja konkursowa nagrodzi najbardziej innowacyjne prace, co pozwoli wspierać talenty, które mogą w przyszłości tworzyć społecznie użyteczne rozwiązania.

Długofalowym efektem rozwoju programu będzie zbudowanie sieci powiązań międzynarodowych w zakresie aktywności projektowej i komercjalizacyjnej, obejmującej przykładowo wspólny udział w Design Factory Global Network.

więcejmniej

 

 

Konkurs Wschodzący Innowatorzy

 


Koordynator działania projektowego
realizowanego w Politechnice Białostockiej

dr inż. Wojciech Trzasko
w.trzasko [at] pb.edu.pl