Badanie stanu techniki

11-12-2018

Błyskawiczny postęp stał się nieodłącznym elementem naszych czasów. Każdego dnia na świecie powstają nowe technologie. Zawdzięczamy to rozwojowi sieci internetowej i naturalnemu dążeniu człowieka do ułatwiania sobie życia w myśl przysłowia „potrzeba jest matką wynalazków”.

Wynalazcy są często przekonani o niepowtarzalności opracowanego rozwiązania. Takie przekonanie może mieć jednak nieprzyjemne skutki, ponieważ rozwiązań technicznych powstają na świecie setki tysięcy. Dlatego każdy naukowiec powinien pomyśleć o przeprowadzeniu badania stanu techniki już na początkowym etapie prac nad pomysłem, zamiast brnąć w odkrywanie koła na nowo, poświęcając na ten cel czas i środki.

Badanie stanu techniki polega na określeniu obecnego stanu wiedzy w interesującej nas dziedzinie na podstawie dostępnej literatury patentowej i technicznej. Powinno być pierwszym etapem wszelkich prac naukowo-badawczych i rozwojowych.

Ze względu na szybki rozwój technologii komunikacyjnych i współpracę instytucji na poziomie międzynarodowym dostęp do literatury patentowej jest coraz łatwiejszy. Korzystając z internetowych, otwartych baz danych każdy może przeprowadzić badanie stanu techniki.

Prowadząc takie badanie w pierwszym kroku należy sklasyfikować przedmiot badania posługując się wybraną klasyfikacją patentową oraz określić słowa kluczowe tematu badawczego. W kolejnym etapie przeprowadzamy poszukiwanie opisów patentowych w wyznaczonych grupach i podgrupach klasyfikacyjnych. Następnie dokonujemy wyboru dokumentów i poddajemy analizie rozwiązania w nich zawarte. W wyniku przeprowadzonej analizy formułujemy wnioski, na podstawie których możemy wytyczyć kierunek dalszych prac. Wyniki badania stanu techniki mogą być też podstawą do zaawansowanych analiz, takich jak ocena zdolności patentowej lub czystości patentowej.

Raport z badania stanu techniki jest wykorzystywany jako dokument konieczny lub wskazany do wniosku o ubieganie się o dofinansowanie z funduszy unijnych lub rządowych. Dla przykładu wymóg ten dokładniej opisano w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach programów prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, gdzie stwierdzono, że wnioskodawca ma przedstawić analizę i udzielić konkretnej informacji: kiedy prowadzone były analizy, w jakich bazach, po jakich słowach kluczowych i z jakim wynikiem.

Dla pracowników naukowych Politechniki Białostockiej w zakresie badań patentowych pomocą służą pracownicy Ośrodka Własności Intelektualnej.

Zapraszamy do kontaktu.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.