W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

O nas

Najistotniejszym zadaniem Planu na rzecz Równouprawnienia Płci w Politechnice Białostockiej jest promowanie, wdrażanie i monitorowanie pozytywnych działań dotyczących równości płci, w szczególności poprzez wspieranie równości w karierze naukowej czy zapewnienie równowagi płci w procesach i organach decyzyjnych.

Plan na rzecz Równouprawnienia Płci, popularnie nazywany Gender Equality Plan – GEP (Planu Równości Płci), zawiera cztery istotne elementy:

  • jest dokumentem publicznym,
  • przewiduje zbieranie danych i monitoring,
  • zakłada organizację szkoleń i budowanie potencjału naszej Uczelni,
  • wyznacza konkretne zasoby do jego realizacji.

Już powołana została Pełnomocnik do spraw Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Politechnice Białostockiej pani doktor Joanna Szydło, która będzie m.in. pełniła rolę uczelnianego punktu konsultacyjnego i kontaktowego w sprawach dyskryminacji.
 

 

Joanna Szydło - Pełnomocnik do spraw Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Politechnice Białostockiej

Joanna Szydło – dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, filozofka i filolożka.

Naukowo zajmuje się kulturowymi aspektami zarządzania, wartościami, kwestiami związanymi z etyką i komunikacją.

Podstawowym zadaniem Pani Pełnomocnik jest podejmowanie inicjatyw mających na celu pełne poszanowanie i urzeczywistnienie zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę.

Do jej zadań należy promowanie i upowszechnianie wiedzy odnoszącej się do równego traktowania i standardów antydyskryminacyjnych, a także wdrażanie systemowych rozwiązań równościowych.

 

Dyskryminacja jest formą nieuzasadnionej i nieobiektywnej, opartej na stereotypach marginalizacji przedstawicieli pewnych grup społecznych. Dlatego planujemy szereg systematycznych działań na rzecz budowania kultury bezpieczeństwa i szacunku, eliminującej wszelkie nierówności między innymi ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, pochodzenie etniczne czy wyznanie.

Równość i różnorodność są wartościami, które mają ogromne znaczenie nie tylko w codziennym funkcjonowaniu w środowisku zawodowym, ale również przyczyniają się do rozwoju nauki. Niezwykle ważne jest, aby Politechnika Białostocka była miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla całej społeczności akademickiej.

Zwracam się z prośbą do wszystkich osób związanych z Politechniką Białostocką o reagowanie na przejawy dyskryminacji i włączanie się w działania mające na celu dobro naszej wspólnoty, w której jesteśmy różni i równi.

dr Joanna Szydło
Pełnomocnik do spraw Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Politechnice Białostockiej


Zespół ds. Planu na rzecz Równouprawnienia Płci

Przeciwdziałanie dyskryminacji jest ważnym aspektem działalności każdej instytucji publicznej. Szczególnie istotne staje się ono w przypadku uczelni wyższych, których podstawową funkcją obok poszerzania wolności akademickiej i zdobywania wiedzy jako takiej jest troska o krzewienie postaw prorównościowych.

Skład Zespołu:

dr inż. Romuald Ziółkowski (Wydział Inżynierii Zarządzania) – przewodniczący;

dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB (Wydział Elektryczny);

dr hab. inż. Joanna Mystkowska, prof. PB (Wydział Mechaniczny);

dr Joanna Szydło (Wydział Inżynierii Zarządzania) – Pełnomocnik do spraw Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Politechnice Białostockiej;

mgr inż. Jerzy Doroszkiewicz (Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Marki i Komunikacji Społecznej);

mgr Paweł Gerasimiuk (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku);

mgr Anna Kukor-Bąk (Dział Zarządzania);

r.pr. Joanna Rogalewska-Bielińska (Biuro Radców Prawnych);

mgr Dariusz Surel (Szkoła Doktorska).