Zadania

Z lewej strony logotyp Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z prawej strony logo Unii Europejskiej oraz napis Unia Europejska Europejski Funduszu Społeczny. Na środku biało-czerwona flaga Polski z napisem Rzeczypospolita Polska

W ramach zadania planuje się:

 • Opracowanie materiałów dydaktycznych do kształcenia z wykorzystaniem e-learningu dla 15 modułów;
 • Zakup niezbędnego wyposażenia to tworzenia materiałów e-learningowych;
 • Zakup oprogramowania do tworzenia materiałów e-learningowych;
 • Realizację programu kształcenia;
 • Przebudowa i modernizacja sali do Laboratorium nowoczesnych metod nauczania off-line;
 • Doposażenie Satelickiego Centrum Dydaktycznego WIZ PB w narzędzie nauczania on-line;

W ramach zadania planuje się:

 • Opracowanie zmodernizowanego programu studiów kierunku Budownictwo II stopnia;
 • Realizację programu kształcenia;
 • Zakup książek, podręczników i norm branżowych;

W ramach zadania planuje się:

 • Opracowanie zmodernizowanego programu studiów kierunku Gospodarka przestrzenna I stopnia;
 • Realizację programu kształcenia;
 • Zakup książek, podręczników i norm branżowych;

W ramach zadania planuje się:

 • Opracowanie zmodernizowanego programu studiów kierunku Gospodarka przestrzenna II stopnia;
 • Realizację programu kształcenia;
 • Zakup książek, podręczników i norm branżowych;

W ramach zadania planuje się:

 • Opracowanie zmodernizowanego programu studiów kierunku Informatyka II stopnia;
 • Opracowanie materiałów dydaktycznych udostępnionych na platformie e-learningowej;
 • Wyposażenie Laboratorium m Internet of Things;
 • Wyposażenie Laboratorium m VR;
 • Wyposażenie Laboratorium Systemów Rozproszonych;
 • Realizację programu kształcenia;

Celem głównym zadania jest podniesienie kompetencji 86 studentów poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju kompetencji zawodowych, w tym we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Grupa docelowa: studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry.

W ramach zadania planuje się:

 • Bilans kompetencji „na wejściu”;
 • Specjalistyczne szkolenia certyfikowane;
 • Warsztaty kształtujące kompetencje miękkie;
 • Grupy Kreatywne – realizacja studium przypadku;
 • Kurs językowy z egzaminem Technical B2;
 • 1 – dniowe wizyty studyjne u pracodawców w regionie związanych z zakresem studiów;
 • Bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.

Celem głównym zadania jest podniesienie kompetencji 88 studentów poprzez realizację kompleksowego programu stażowego, w tym we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Grupa docelowa: studenci studiów stacjonarnych I i II, WM (kierunki: MiBM, AiR, IB, M, IWM) którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry.

W ramach zadania planuje się:

 • Bilans kompetencji „na wejściu”;
 • realizację 110 staży krajowych (320 h/mc) dla studentów Wydziału Mechanicznego;
 • Bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.

Celem głównym zadania jest wykształcenie 6 studentów ISD z dyscyplin naukowych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki o zarządzaniu i jakości.

Grupa docelowa: słuchacze szkoły doktorskiej.

W ramach zadania planuje się:

 • Realizację cyklu dydaktycznego;
 • Prowadzenie zajęć oraz wykładów specjalistycznych;
 • Powołanie Kreatorów Naukowych ISD oraz Komisji ISD;
 • Udział w konferencjach międzynarodowych;
 • Zakup materiałów i wykonanie próbek do badań doświadczalnych;
 • Przyznanie stypendiów najlepszym studentom;
 • Publikacje wyników badań w czasopismach znajdujących się na liście ministerialnej A.

Celem głównym zadania jest podniesienie kompetencji dydaktycznych 50 osób spośród kadry akademickiej PB.

Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy PB.

W ramach zadania planuje się:

 • Bilans kompetencji „na wejściu”;
 • Rozwój kompetencji językowych kadry dydaktycznej;
 • Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne, informatyczne, prezentacyjne;
 • Krajowe staże dydaktyczne;
 • Zagraniczne staże dydaktyczne;
 • Bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.

Celem głównym zadania jest podniesienie kompetencji 64 osób spośród kadry administracyjnej PB, co przyczyni się do zwiększenia efektywności działalności Uczelni.

Grupa docelowa: kadra administracyjna PB.

W ramach zadania planuje się:

 • Bilans kompetencji „na wejściu”;
 • Rozwój kompetencji językowych kadry administracyjnej PB;
 • Szkolenia, kursy, studia podyplomowe podnoszące kompetencje kadry administracyjnej;
 • Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wdrożenia oprogramowania wspomagającego obsługę administracyjną Uczelni;
 • Zakupu i wdrożenie oprogramowania wspomagającego obsługę administracyjną Uczelni;
 • Bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.

Celem głównym zadania jest podniesienie kompetencji 12 osób spośród kadry zarządzającej PB oraz wdrożenie III etapu systemu ERP, co przyczyni się do zwiększenia efektywności działalności Uczelni.

Grupa docelowa: kadra zarządzająca PB.

W ramach zadania planuje się:

 • Bilans kompetencji „na wejściu”;
 • Działania podnoszące kompetencje kadry kierowniczej PB w zakresie zarządzania, finansów, HR, etc (m.in szkolenia, kursy, studia podyplomowe);
 • Zakup i wdrożenie systemu zarządzania Uczelnią (system ERP);
 • Bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.