W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Historia

Historia Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Politechniki Białostockiej.

Sierpień 1980 r. na Białostocczyźnie przebiegał dość spokojnie. Wprawdzie 28 sierpnia w Białostockiej Fabryce Przyrządów i Uchwytów został proklamowany strajk. Następnego dnia strajk rozpoczął się w Białostockiej Hucie Szkła. Jednak strajki szybko zakończyły się.

W dniu 30 września 1980 r. zawiązuje się Uczelniany Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Pracowników Politechniki Białostockiej. W jego skład wchodzą Instytutowe Komitety Założycielskie. Komitet Reprezentują:

dr inż. Jerzy Gryko z Instytutu Elektrotechniki

mgr Witold Głuszuk ze Studium WF

dr Mieczysław Maliszewski ze Studium Matematyki

dr Tadeusz Waśniewski ze Studium Fizyki

JM Rektor został poinformowany Pismem z dnia 1  października 1980 r. o utworzenie związku NSZZ „Solidarność” Politechniki Białostockiej sygnowali je: Jerzy Gryko, Witold Głuszuk, Mieczysław Maliszewski i Tadeusz Waśniewski.

Z powodu istnienia dwóch związków zawodowych w Politechnice Białostockiej zorganizowano spotkanie Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność PB z Radą Zakładową Związku Nauczycielstwa Polskiego PB ustalono że:

  • od 01. 11. 1980. Rozdzielone zostaną składki członkowskie wg list przynależności pracowników do „Solidarności” i ZNP,
  • do końca roku 1980 ZNP nadal ma zajmować się świadczeniami statutowymi, zapomogami i dopłatami do imprez kulturalnych dla obu związków zawodowych,
  • w komisjach i organach kolegialnych, w których przewiduje się uczestnictwo przedstawicieli związków zawodowych będą brali udział reprezentanci obu związków,
  • z dniem 01. 12. 1980. ZNP zrzeka się, na rzecz „Solidarności”, jednego z dwóch swoich etatowych pracowników,
  • powołuje się Radę Pracowniczą PB z udziałem przedstawicieli obu Związków. Przewodniczącymi Rady będą obaj prezesi obu Związków.

Na zebraniu wyborczym w dniu 6 lutego 1981 r. wybrano Komisję Zakładową I Kadencji  (II 1981 – X 1989)

Przewodniczący – Mieczysław Maliszewski

I v-ce przewodniczący – Czesław Kietliński

II v-ce przewodniczący – Jerzy Gryko, Zdzisław Lasocki (od X 1981)

Członkowie – Witold Głuszuk, Tadeusz Waśniewski, Jerzy Ickiewicz (sekcja informacji), Maria Laszuk (sekcja pracy, płac i wyróżnień), Franciszek Rymarski (sekcja socjalno-bytowa).

Zgodnie z listą członków NSZZ „Solidarność” PB z dnia 30 kwietnia 1981 r. związek liczył 686 członków.

17 czerwca 1981 r. odbyły się pierwsze demokratyczne wybory Rektora Politechniki Białostockiej, które wygrał dr hab. inż. Jerzy Niebrzydowski.

W październiku 1981 r. ukazuje się pierwszy numer Nieperiodycznego Biuletynu NSZZ „Solidarność” Politechniki Białostockiej pt. „DOCENT”.

NSZZ „Solidarność” PB publikuje w dniu 8 grudnia 1981 r.  protokół o sytuacji strajkowej na Uczelni.

            Rektor PB dr hab. inż. Jerzy Niebrzydowski stwierdza : „Od 24. 11. 1981r. trwa strajk okupacyjny studentów PB. Uczestniczy w nim ok. 700 studentów. Strajk trwa, gdyż studenckie postulaty nie są załatwione. Studentom (szczególnie tym z I roku) grozi nie zaliczenie semestru”.

            Przewodniczący Komitetu Strajkowego Studenckiego Janusz Smaczny mówi: „Stanowisko Komitetu Strajkowego pozostaje nie zmienione, ale poszukujemy innej formy akcji protestacyjnej mającej większy wydźwięk społeczny i nie tak dolegliwej dla studentów. Nasz strajk dotyczy przeciwstawieniu się farsie rozwiązania konfliktu w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie”.

            Przewodniczący NSZZ „Solidarność” PB dr Mieczysław Maliszewski uważa, że: „Konieczne staje się znalezienie innej formy protestu, gdyż strajk okupacyjny nie przyniósł żadnych rezultatów, mimo wielkiego wysiłku studentów”.

            Mgr Marian Leszczyński: apeluje „O szybkie przerwanie strajku, gdyż jego kontynuowanie przynosi nieodwracalne straty. Czas działa na niekorzyść studentów”.

            Również pozostali uczestnicy spotkania opowiedzieli się za przerwaniem strajku okupacyjnego.

                        Powołano zespół w składzie:

–           Rektor PB,

–           Prorektor PB ds. Studenckich i Dydaktyki,

–           I sekretarz KU PZPR,

–           Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” PB

–           Prezes RZ ZNP

–           Przedstawiciele Komitetu Strajkowego.

                        Celem zespołu jest:

–           omówienie zmian formy studenckiego protestu,

–           ustosunkowanie się do poglądów nowo wybranego Senatu.

13 grudnia 1981r. ogłoszono Stan Wojenny. Zawieszono działalność związków zawodowych. Internowano członków Komisji Zakładowej: Mieczysława MaliszewskiegoTadeusza Waśniewskiego oraz Jerzego Gryko. Związek przeszedł do działalności podziemnej.

Mimo wprowadzenia rygoru Stanu Wojennego między innymi zakazu fotografowania oraz opieczętowania maszyn do pisania członkowie zdelegalizowanego związku nadal działali. Miedzy innymi poprzez organizację ciemni fotograficznej w malutkim pomieszczeniu II piętra na ul. Grunwaldzkiej 11/15 przez inż. Mirosława Bujanowskiego, gdzie wywoływał filmy i zdjęcia również ze stanu wojennego lub korzystania z maszyny do pisania mimo incydentu odkrycia niczym nie zabezpieczoną maszynę do pisania inż. Mirosław Bujanowski wraz ze współpracownikami znaleźli sposób na korzystanie poprzez przewiercenie w maszynie otworu, przez który przekładali kłódkę zamykaną na patentowy kluczyk.

Od 8 marca 1989 r., po przywróceniu działalności organizacji związkowych zaczyna działać Tymczasowa Komisja Zakładowa w składzie zbliżonym do składu z grudnia 1981 roku. Liczba członków Związku zmalała.

II kadencja (X 1989 – XII 1991)

Przewodniczący – Zdzisław Lasocki,

V-ce przewodniczący – Janusz Dolecki,

Sekretarz – Jerzy Gołębiewski,

Przewodniczący sekcji spraw socjalno-bytowych – Stanisław Jałbrzykowski, Sekcja kultury, turystyki i wypoczynku – Henryk Toczydłowski, Wojciech Jarmoc,

Sekcja nauki i rozwoju uczelni – Tadeusz Citko, Teresa Godlewska, Janusz Klentak,

Sekcja informacji i kontaktów z RKW i KO – Anna Mrówczyńska, Aleksander Usakiewicz i Jerzy Ickiewicz.

 

III kadencja (XII 1991 – I 1995)

Przewodniczący – Zdzisław Lasocki,

V-ce przewodniczący – Adam Truszkowski,

Sekretarz – Stanisław Piątkowski,

Sekcja kultury, turystyki i wypoczynku – Wojciech Jarmoc,

Sekcja informacji i kontaktów z Regionem i Komitetem Obywatelskim – Jerzy Ickiewicz,

Członkowie: Danuta Szycko, Luba Domańska, Anna Mrówczyńska, Grzegorz Klentak,

Tadeusz Pochodowicz, Wiesław Sarosiek, Tadeusz Sawicki.

 

 

 

IV kadencja (I 1995 – III 1998)

Przewodniczący – Zdzisław Lasocki,

V-ce przewodniczący – Stanisław Piątkowski,

Sekretarz – Danuta Szycko,

Członkowie – Maria Lewicka, Adam Truszkowski, Tadeusz Sawicki, Lech Magrel, Stanisław Jałbrzykowski, Tadeusz Pochodowicz, Wojciech Jarmoc, Helena Waleszczyk, Ewa Świderska, Halina Herman.

 

V kadencja (III 1998 – III 2002)

Przewodniczący – Lech Magrel,

V-ce przewodniczący – Stanisław Piątkowski,

Sekretarz – Grażyna Bielawska,

Członkowie – Maria Lewicka, Adam Truszkowski, Bożena Werbel, Krzysztof Jabłoński, Antoni Znorko, Jan Zambrzycki, Helena Waleszczyk, Gizela Czarnecka.

 

VI kadencja (III 2002 – III 2006)

Przewodniczący – Stanisław Piątkowski,

V-ce przewodniczący – Maria Lewicka,

Sekretarz – Gizela Czarnecka,

Członek – Lech Magrel,

Członek – Zdzisław Lasocki,

Przewodniczący Koła Wydziału Architektury – Krzysztof Jabłoński,

Przewodniczący Koła Wydziału Budownictwa i Ochr. Środowiska – Irena Ickiewicz,

Przewodniczący Koła Wydziału Elektrycznego – Stanisław Jałbrzykowski,

Przewodniczący Koła Wydziału Mechanicznego – Antoni Znorko,

Przewodniczący Koła Międzyinstytutowego – Jan Zambrzycki,

Przewodniczący Koła Biblioteki – Helena Waleszczyk,

Przewodniczący Koła Administracji – Grażyna Bielawska,

Przewodniczący Koła Emerytów – Gizela Czarnecka,

rezerwowy członek Komisji Zakładowej – Bronisława Suchocka,

Komisja Rewizyjna:

Tadeusz Sawicki, Maria Kurylonek, Alicja Jaworowska.

 

VII kadencja (III 2006 – III 2010)

Przewodniczący – Lech Magrel,

V-ce przewodniczący – Stanisław Piątkowski,

Sekretarz – Gizela Czarnecka,

Członek – Jakub Dawidziuk,

Członek – Zdzisław Lasocki,

Przewodniczący Koła Wydziału Architektury – Waldemar Regucki,

Przewodniczący Koła Wydziału Budownictwa i Ochr. Środowiska – Piotr Tuz,

Przewodniczący Koła Wydziału Elektrycznego – Stanisław Jałbrzykowski,

Przewodniczący Koła Wydziału Mechanicznego – Antoni Znorko,

Przewodniczący Koła Międzywydziałowego – Wojciech Jarmoc,

Przewodniczący Koła Administracji – Grażyna Bielawska,

Przewodniczący Koła Lektoratów – Wojciech Wójcik,

Przewodniczący Koła Emerytów – Gizela Czarnecka,

Komisja Rewizyjna:

Tadeusz Sawicki, Joanna Mips, Joanna Godlewska.

Komisja Socjalna PB:

Jan Zambrzycki, Czesław Kietliński.

 

VIII kadencja (III 2010 – III 2014)

Przewodniczący – Stanisław Piątkowski,

V-ce przewodniczący – Joanna Godlewska,

Sekretarz – Gizela Czarnecka,

Członek – Jakub Dawidziuk,

Członek – Czesław Kietliński,

Członek – Klementyna Wysocka,

Przewodniczący Koła Wydziału Architektury – Waldemar Regucki,

Przewodniczący Koła Wydziału Budownictwa i Ochr. Środowiska – Jolanta Niedzielko,

Przewodniczący Koła Wydziału Elektrycznego – Stanisław Jałbrzykowski,

Przewodniczący Koła Wydziału Mechanicznego – Jerzy Ickiewicz,

Przewodniczący Koła Zakładu Fizyki – Wojciech Jarmoc,

Przewodniczący Koła Administracji – Małgorzata Malinowska,

Przewodniczący Koła Biblioteki – Ewa Brzozowska,

Przewodniczący Koła Emerytów – Gizela Czarnecka,

Komisja Rewizyjna:

Tadeusz Sawicki, Barbara Nartowicz, Halina Paśnikowska.

 

IX kadencja (III 2014 – III 2018)

Przewodniczący – Stanisław Piątkowski,

V-ce przewodniczący – Paweł Myszkowski,

Sekretarz i skarbnik – Gizela Czarnecka,

Członek – Joanna Godlewska,

Przewodniczący Koła Wydziału Architektury – Waldemar Regucki,

Przewodniczący Koła Wydziału Budownictwa i Ochr. Środowiska – Jolanta Niedzielko,

Przewodniczący Koła Wydziału Elektrycznego – Stanisław Jałbrzykowski,

Przewodniczący Koła Wydziału Mechanicznego – Jerzy Ickiewicz,

Przewodniczący Koła Studium Języków Obcych – Janusz Suchocki,

Przewodniczący Koła Administracji – Wanda Krasowska,

Przewodniczący Koła Biblioteki – Joanna Wiśniewska,

Przewodniczący Koła Emerytów – Gizela Czarnecka,

Komisja Rewizyjna:

Czesław Kietliński , Barbara Nartowicz, Halina Paśnikowska.

 

 

X kadencja (III 2018 – III 2023)

Przewodniczący – Paweł Myszkowski,

V-ce przewodniczący – Janusz Suchocki,

Sekretarz – Joanna Godlewska,

Członek – Stanisław Piątkowski, Agnieszka Jancewicz,

Przewodniczący Koła pracowników Naukowo-Dydaktycznych – Jolanta Niedzielko,

Przewodniczący Koła Biblioteki – Joanna Wiśniewska,

Przewodniczący Koła Administracji – Beata Wojniusz,

Przewodniczący Koła Emerytów – Jerzy Ickiewicz,

Komisja Rewizyjna:

Czesław Kietliński, Elżbieta Mickiewicz, Wiesław Sarosiek.
 

 

XI kadencja (III 2023 – III 2028)

Przewodniczący – Paweł Myszkowski,

V-ce przewodnicząca – Ewa Zwierzyńska,

Sekretarz – Adam Kuźma,

Członek – Janina Matysewicz, Aleksandra Roszkowska,

Przewodniczący Koła Wydziału Elektrycznego – Adam Kuźma,

Przewodniczący Koła Wydziału Mechanicznego i Administracji Dydaktycznej – Jan Bartoszewicz,

Przewodniczący Koła Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku – Paweł Kondzior,

Przewodnicząca Koła Domów Studenta i Radia Akadera – Beata Cackowska,

Przewodnicząca Koła Biblioteki, Studium Języków Obcych i Audytu – Katarzyna Dąbrowska,

Przewodniczący Koła Międzyjednostkowego – Tomasz Jastrzębski,

Przewodniczący Koła Emerytów – Jerzy Ickiewicz,

Komisja Rewizyjna:

Joanna Godlewska, Anna Backiel, Daniel Puch.

 

Członkowie naszego Związku od początku istnienia uczestniczyli czynnie w życiu Uczelni. Nie ograniczaliśmy się tylko do działalności związkowej. Mieliśmy swoich przedstawicieli w Senacie, Radach Wydziałów, Komisjach Senackich. Przewodnią ideą tej działalności była praca dla dobra Uczelni, całej społeczności Politechniki Białostockiej, by poprzez harmonijny, niezakłócony konfliktami rozwój zapewnić bezpieczeństwo, pewność pracy i zadowolenie swoich członków. Działalność Związku jest ściśle związana z życiem Politechniki, a sprawy nad którymi pracowaliśmy wynikały z zaistniałej sytuacji i służyły rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Nasze wnioski są uwzględniane przy opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych, działalności socjalnej, mamy wpływ na sposób rozdziału środków, na regulację i podwyżki wynagrodzeń. Członkowie naszego Związku przechodząc do działalności społecznej, gospodarczej i politycznej pełnili i pełnią zaszczytne funkcje.