Poznaj uczelniane systemy informatyczne wspierające kształcenie

Uczelnia udostępnia studentom trzy platformy do kształcenia zdalnego. Zgodnie z komunikatem (Komunikat dot. organizacji kształcenia w semestrze zimowym) dziekani każdego z wydziałów decydują, z której platformy w danym roku akademickim będą korzystali studenci. Logowanie do nich odbywa się za pomocą konta Office 365. Spotkacie się również z określeniem system CAS (tu także identyfikatorem jest login z Office 365).

Office 365

Wszyscy studenci Politechniki Białostockiej otrzymują dostęp do Office 365 (office.com) gdzie dostępna jest m.in. studencka skrzynka pocztowa, służąca do oficjalnej komunikacji z Uczelnią.

Office365 w planie A3 jest bezpłatną wersją pakietu Office dostępną online, oferującą funkcjonalności takie, jak:

  • poczta elektroniczna (adres e-mail), czyli kontrola nad wiadomościami e-mail dzięki aplikacji internetowej Outlook i skrzynce pocztowej o pojemności 100 GB;
  • spotkania online i konferencje wideo, a także aplikacje potrzebne w instytucji edukacyjnej do lepszej współpracy i zwiększania zaangażowania dostępne są w usłudze Teams;
  • standardowe aplikacje biurowe Word, Excel, PowerPoint dostępne online i offline umożliwiające współpracę dzięki funkcjom współtworzenia w czasie rzeczywistym, autozapisu i łatwego udostępniania;
  • organizowanie informacji dzięki notesowi cyfrowemu w aplikacji OneNote;
  • przestrzeń dyskowa OneDrive (1T).

Studenci pierwszego semestru studiów pierwszego i drugiego stopnia, dostęp do poczty elektronicznej uzyskują dzień po elektronicznym zatwierdzeniu ślubowania.

Szczegółowe informacje dot. Office 365 znajdują się na stronie: Office365 w PB

Eduportal (CKZ)

System Eduportal jest kompleksowym systemem klasy LMS oferującym zaawansowane możliwości zarządzania szkoleniami elektronicznymi, dokumentami, bazą wiedzy oraz raportowaniem. Aby zalogować się do Portalu Edukacyjnego Politechniki Białostockiej, należy przejść na adres ckz.pb.edu.pl i kliknąć przycisk „Logowanie”.

Logowanie do systemu odbywa się poprzez system CAS na podstawie studenckiego adresu e-mail (czyli loginu do Office365, który zostaje przesłany e-mailem po zatwierdzeniu ślubowania w USOSweb). 

Szczegółowe informacje dotyczące CKZ znajdują się na stronie: CKZ w PB

Moodle PB

Moodle PB to wirtualne środowisko kształcenia, które służy do realizacji nauczania zdalnego, wspomaga proces uczenia się i umożliwia komunikację z uczestnikami kursów. Platforma e-learningowa Moodle PB spełnia najnowsze standardy SCORM, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób można przenosić opracowane treści pomiędzy różnymi rozwiązaniami e-learningowymi.

Podczas logowania na platformę Moodle (moodle.uci.pb.edu.pl) wybierz „Zaloguj” i zaznacz opcję logowania „CAS”. Zostaniesz przekierowany do strony logowania Centralnego Systemu Uwierzytelniania, na której należy wprowadzić login i hasło. Dane logowania są takie same jak do systemu USOSweb.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: Moodle PB

Masz problem z logowaniem?

W przypadku problemów z logowaniem lub z użytkowaniem platform, wyślij wiadomość na adres:

  • USOSweb: usosweb@uci.pb.edu.pl
  • CKZ: eduportal@ckz.pb.edu.pl
  • Office 365: office365@uci.pb.edu.pl