Poznaj uczelniane systemy informatyczne wspierające kształcenie zdalne

Dostęp do USOSweb uzyskasz dopiero po zakończeniu czynności administracyjnych w Dziekanacie, najczęściej jest to ostatni tydzień września.

Dane dostępowe (login i hasło) do Office365 zostaną przesłane w nocy z 30 września 2021r. na 01 października 2021r. na pocztę e-mail podaną podczas rekrutacji w IRK (wymagane jest wcześniejsze zatwierdzenie ślubowania w systemie USOSweb).

 

Uczelnia udostępnia studentom trzy platformy do kształcenia zdalnego. Zgodnie z komunikatem (Komunikat dot. organizacji kształcenia w semestrze zimowym) dziekani każdego z wydziałów decydują, z której platformy w danym roku akademickim będą korzystali studenci.

Wszyscy studenci Politechniki Białostockiej otrzymują dostęp do Office 365 (office.com) gdzie dostępna jest m.in. studencka skrzynka pocztowa, służąca do oficjalnej komunikacji z Uczelnią. Pierwszoroczniacy rozpoczynający studia stacjonarne I stopnia dane do logowania dostaną na adres mejlowy, podany podczas rekrutacji. Szczegółowe informacje dot. Office 365 znajdują się na stronie: Office365 w PB

Podczas logowania na platformę CKZ (ckz.pb.edu.pl) użyjcie adresu e-mail używanego w trakcie rekrutacji oraz hasła, które zostało wygenerowane przez dziekanat. Jeżeli hasło jeszcze nie zostało przekazane, możecie użyć funkcji „Ustaw nowe hasło”. Szczegółowe informacje dotyczące CKZ znajdują się na stronie: CKZ w PB

Podczas logowania na platformę Moodle (moodle.uci.pb.edu.pl) użyjcie adresu e-mail używanego w trakcie rekrutacji oraz hasła, które zostało wygenerowane przez dziekanat. Jeżeli hasło jeszcze nie zostało przekazane można użyć funkcji „Ustaw nowe hasło”.

Masz problem z logowaniem?

W przypadku problemów z logowaniem lub z użytkowaniem platform, wyślij wiadomość na adres: