W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Kalendarium

IV 1957 r. Utworzenie Składnicy Akt Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku

Składnica akt powstała 1 kwietnia 1957 r. – w ósmym roku działalności Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Składnica akt wchodzi w skład sekretariatu Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej.

W tym czasie Uczelnia kształci studentów na trzech wydziałach: elektrycznym, mechanicznym i budownictwa lądowego. Studenci mogą korzystać z powstałej w 1951 roku Biblioteki. Dyplomem Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej może się już poszczycić blisko 140 osób.

Składnica akt funkcjonuje na podstawie Instrukcji o przechowywaniu akt w szkołach wyższych z 1952 r. oraz Zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki w sprawie rzeczowego podziału akt szkoły wyższej. Przechowuje akta poszczególnych komórek organizacyjnych uczelni oraz prace dyplomowe studentów, a mieści się na trzecim piętrze budynku szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 11/15 (obecnie ul. Oskara Sosnowskiego 11 – siedziba Wydziału Architektury).

Opiekę nad aktami obejmuje Wanda Duszkiewicz. Pełni jednocześnie funkcję kierownika sekretariatu Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej i opiekuje się składnicą akt do 1970 r.
 

X 1964 r. Składnica akt Wyższej Szkoły Inżynierskiej

W październiku następuje zmiana nazwy uczelni na Wyższą Szkołę Inżynierską. Uruchomione zostają studia  dzienne i zaoczne. Od tej pory składnica gromadzi akta i prace dyplomowe studentów państwowej Wyższej Szkoły Inżynierskiej.
 

1971 r. Opiekę nad składnicą obejmuje Wiera Samojlik

Składnicą akt opiekuje się od 1971 r. do 1975 r.
 

X 1974 r. Uczelnia o randze akademickiej

Wyższa Szkoła Inżynierska z dniem 1 października zostaje przekształcona w Politechnikę Białostocką.
 

1975 r. Funkcję archiwisty zaczyna pełnić Maria Wyszkowska

Opiekę nad zasobem archiwalnym Maria Wyszkowska sprawuje do 2003 r. Dopiero wtedy następują kolejne zmiany personalne.

W 2009 r. wraz z powiększającym się zasobem archiwalnym zwiększa się również personel archiwum.
 

III 1975 r. Przekształcenie składnicy akt w archiwum zakładowe Politechniki Białostockiej, zmiana lokalizacji archiwum

Na mocy Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej, datowanego na 31 maja 1975 r. powołane zostaje archiwum zakładowe. Wprowadzone zmiany mają związek z przekształceniem w 1974 r. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Białostocką.

W wyniku powiększającego się w tym czasie zasobu akt, który w 1975 r. obejmuje 90 metrów bieżących, archiwum przeniesione zostaje z budynku szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 11/15 do dwóch pomieszczeń obiektu Instytutu Mechaniki w Kleosinie.

Do 2009 r. funkcjonuje przy Biurze Rektora Politechniki Białostockiej.
 

30 X 1976 r. Wprowadzenie Instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt

30 października 1976 r. Rektor Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Bełdowski wydaje zarządzenie, które szczegółowo określa zakres działalności archiwum oraz zasady jego organizacji.
 

1987 r. Nowa siedziba archiwum na kampusie przy ulicy Wiejskiej

Na początku lat 70. XX wieku rozpoczyna się budowa miasteczka akademickiego Politechniki Białostockiej w rejonie ulic Wiejskiej, Zwierzynieckiej i Świerkowej. Powstają domy studenta i stołówka. Nowe przestrzenie zyskują także kolejne wydziały oraz administracja.

Dokumentacja aktowa umieszczona zostaje w nowym pomieszczeniu magazynowym, dostosowanym do właściwego przechowywania i zabezpieczania dokumentacji, w kompleksie budynków Politechniki przy ul. Wiejskiej 45 C.

Na lokal archiwum składają się magazyn oraz pokój biurowy, który służy pracownikom do porządkowania oraz właściwego udostępniania akt.
 

III 2006 r. Nowa Instrukcja dotycząca działania Archiwum Uczelnianego Politechniki Białostockiej

Normatywem wewnętrznym regulującym funkcjonowanie Archiwum Uczelnianego PB, który obowiązuje do dnia dzisiejszego, jest ,,Instrukcja dotycząca zakresu działania Archiwum Uczelnianego Politechniki Białostockiej”, wprowadzona  Zarządzeniem  Nr 64  Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami. 
 

2010 r. Archiwum włączone w strukturę Biblioteki

Uchwałą Senatu PB nr 17/25/2010 Archiwum zostaje włączone w strukturę organizacyjną Biblioteki Politechniki Białostockiej kierowanej przez dyrektor mgr Joannę Putko. Do tej pory funkcjonowało przy Biurze Rektora. 

2011 r. Unowocześnienie infrastruktury

Część magazynu Archiwum wyposażono w regały przesuwne, które stanowią doskonałe rozwiązanie, ze względu na maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, gromadzenie i zabezpieczenie zasobu archiwalnego.
 

2015 r. Skontrum zbiorów archiwalnych.

Zbiory archiwalne zostają poddane kontroli na podstawie pomocy ewidencyjnych, co ma na celu ustalenie stanu faktycznego zbiorów i ujawnienie braków, poprzez porównanie zapisów w ewidencji archiwum ze stanem faktycznym w magazynie. W skontrum oraz prace porządkowe angażują się zarówno pracownicy Archiwum, jak też Biblioteki Politechniki Białostockiej.

 

IV 2017 r. Film z okazji 60-lecie Archiwum Uczelnianego Politechniki Białostockiej

Platon TV Białystok realizuje film o naszej jednostce.

23 XI 2017 r. utworzenie Centrum Historii

Senatorowie Politechniki Białostockiej wyrażają pozytywną opinię w sprawie utworzenia Centrum Historii Politechniki Białostockiej. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest Uchwała nr 190/XI/XV/2017.  Zmienia się organizacja systemu biblioteczno-informacyjnego, jednostka otrzymuje nową nazwę: Archiwum Uczelniane i Centrum Historii Politechniki Białostockiej. Obrady Senatu odbywają się w czasie, kiedy przedstawiciele Uczelni (Agnieszka Halicka, Bożena Koszel-Pleskaczuk i Krzysztof Pleskaczuk) uczestniczą w konferencji Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych „Tożsamość i dziedzictwo. Muzea Uczelniane” odbywającej się w Krakowie. 
 

1 I 2018 r.  nowe normatywy kancelaryjno-archiwalne

Zarządzeniem nr 748 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15 XII 2017 r. zostały wprowadzone instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 I 2018 r. 
VIII-XI 2018 r. prace związane z instalacją kolejnych regałów jezdnych
W drugiej połowie sierpnia rozpoczynają się prace przygotowawcze do instalacji nowych regałów jezdnych w magazynie archiwalnym. 51 regałów stacjonarnych wraz ze znajdującą się na nich dokumentacją zostaje przetransportowane z magazynu do pomieszczenia na piętrze. Instalacja nowych regałów jezdnych odbywa się w październiku, a ponowne przeniesienie dokumentacji trwa do końca listopada. W sumie zostaje przeniesionych około 620 mb. dokumentacji, a w działania, oprócz pracowników Archiwum, zaangażowani są Bibliotekarze i Pracownicy Obsługi Politechniki Białostockiej.  W sumie zainstalowano 14 regałów jezdnych i 2 stacjonarne, co stanowi 1 316 mb. półek.
 
XII 2018 r. rozpoczyna się remont sali 135
Ruszają prace remontowo-budowalne w sali 135 – dawna Sala Senatu. Tu ma się znaleźć ekspozycja Centrum Historii Politechniki Białostockiej. 
 

1 III 2019 r. zmiana na stanowisku Dyrektora Biblioteki 

Na stanowisko dyrektora Biblioteki PB powołana zostaje Pani mgr Maria Czyżewska.

III 2020 r. Przerwana konferencja muzealna, początek pandemii

W II Dorocznej Konferencji Muzealnej Stowarzyszenia Muzealników Polskich uczestniczą Agnieszka Halicka i dr Bożena Koszel-Pleskaczuk.
Konferencja pt. „Trudne dziedzictwo” zaplanowana na 11-13 III, ale ze względu na wprowadzony stan zagrożenie epidemicznego, obrady zakończono 12 III. Z dniem 20 III został wprowadzony stan epidemii choroby COVID-19 w Polsce. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 pracownicy przeszli na rotacyjny tryb pracy (do 25 V). 

1 VII 2020 r. Skontrum zbiorów archiwalnych 
Prace przygotowawcze do kontroli materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej rozpoczynają się w maju. Od lipca trwają prace spisowe, i sprawdzające, zakończone protokołem z dnia 20 XI 2020 r.  Pracownice Archiwum Uczelnianego wspierają w tych działaniach przedstawiciele Biblioteki PB.  W sumie przeprowadzono kontrole około 80% całego zasobu: kategorii A – 45 212 jednostek aktowych, kat. B – 49 095. 

1 IX 2020 r. zmiany w strukturze organizacyjnej Politechniki Białostockiej

Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii staje się jednostką samodzielną, w pionie Rektora. Dyrektorem Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii zostaje dr inż. arch. Maciej Kłopotowski. Skład zespołu: mgr Beata Fiedorowicz, mgr Agnieszka Halicka, dr Bożena Koszel-Pleskaczuk (która postanawia realizować swoje plany zawodowe w innej instytucji, więc z końcem września zmienia pracę), lic. Paula Prudziłowicz. 

 

1 XII 2021 r. otwarcie Centrum Historii 

Patronem Centrum Historii został inżynier Mirosław Bujanowski (1950-2017), długoletni pracownik Wydziału Elektrycznego. To On był inicjatorem utworzenia w Politechnice muzeum uczelnianego, gromadził aparaturę, fotografie i spisywał wspomnienia. Oficjalne nadanie imienia zostało potwierdzone Zarządzeniem Rektora PB nr 136 z dnia 30 XI 2021 r. Podczas otwarcia wstęgę przecięli byli Rektorzy Uczelni: prof. Kazimierz Pieńkowski, prof. Michał Bołtryk, prof. Lech Dzienis, a także Rektor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, Dyrektor AUiCH PB dr inż. arch. Maciej Kłopotowski i przedstawiciel rodziny Patrona Bartosz Bujanowski. Powołana została Rada Centrum Historii Politechniki Rady im. inż. Mirosława Bujanowskiego (na okres od   1 XII 2020 r. do 31 VIII 2023 r.). W skład Rady weszli: dr inż. arch. Maciej Kłopotowski – Przewodniczący, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, dr n. med. Magdalena Muskała – Kierownik Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, mgr Mateusz Adaszczyk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej, mgr Maria Czyżewska – Dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej, mgr Jerzy Hermanowicz – historyk sztuki, emerytowany pracownik Politechniki Białostockiej; mgr Jolanta Szczygieł-Rogowska – Dyrektor Galerii im. Slendzińskich w Białymstoku oraz inż. Jakub Pruszyński – Przewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Białostockiej.

 

1 I 2022 r. zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt

Modyfikacja jednolitego rzeczowego wykazu akt to efekt zmian wprowadzonych przez Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. Ponadto, w oparciu o Ustawę z 10 stycznia 2018 r.  o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, a także Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, wprowadzone zostały zmiany w dziale 1 – Sprawy kadrowe oraz w dziale 3 – Finanse.  27 XII 2021 r. zostało wydane Zarządzenie Rektora Politechniki Białostockiej nr 145/2021, wprowadzające zmiany od nowego roku.