W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Historia związku

Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Białostockiej sięga jej początków tj. 1 XI 1949r. Wówczas to w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej powstała grupa związkowa ZNP licząca 11 osób. Pierwszym prezesem był kol. Witold Bohatyrewicz. Wraz z rozwojem Uczelni i zwiększającą się liczbą pracowników ognisko ZNP liczące już 400 członków przekształciło się w Radę Zakładową ZNP. Pierwszym jej prezesem został kol. W.Skorko.

Z inicjatywy ZNP w uczelni w latach 1953 – 1969 powstały:

  • Kasa Zapomogowo – pożyczkowa;
  • Klub Związkowy, przekształcony w 1964r. w Klub Pracowniczy;
  • Ośrodek Wypoczynkowy w Augustowie;
  • Ośrodek Pracy Twórczej w Hołnach Mejera;
  • Klub Seniora;
  • Klub Żeglarski;
  • Wypożyczalnia Sprzętu Sportowego;

Największy rozwój działalności związkowej przypada na lata 1965-79. Związane to było z przekształceniem Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Wyższą Szkołę Inżynierską a następnie w Politechnikę Białostocką. W tym okresie Związek liczył około 1000 członków. Działalność ZNP koncentrowała się na sprawach socjalno – bytowych, kulturalno – oświatowych, prowadzeniu kasy zapomogowo pożyczkowej, organizacji imprez kulturalnych.

W grudniu 1981r. działalność związków zawodowych w Polsce została zawieszona

Ustawa o Związkach zawodowych z 1983r. umożliwiła reaktywowanie działalności ZNP. Z inicjatywy grupy pracowników powstał komitet założycielski nowych samorządnych niezależnych Związków Zawodowych. Komitet założycielski po opracowaniu statutu zarejestrował w Sądzie Wojewódzkim w Białymstoku Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Białostockiej. ZNP w PB przystąpił do federacji ZNP Szkół Wyższych i Nauki. Na walnym zebraniu w dniu 26marca 1983r. wybrano nowy Zarząd. Przewodniczącym został Kol. Eugeniusz Kondrusik. Rok 1989 był początkiem transformacji ustrojowej w Polsce. W pewnym zakresie zmiany te dotyczyły również naszego związku. Część kolegów zrezygnowała z przynależności do organizacji lub przeszła do innych związków tj. NSZZ Solidarność i Związku Zawodowego Pracowników Technicznych. Związek nasz nadal zrzesza wielu pracowników ze wszystkich grup zawodowych, które są w uczelni. Koła nasze działają na wszystkich wydziałach, przedstawiciele związku uczestniczą w pracach wszystkich organów uczelni. tj. senatu PB, Rad wydziałów oraz komisji stałych i doraźnych powoływanych przez Senat lub Rektora PB.

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Związkach Zawodowych z 23 maja 1991r. oraz K.P. art. 241 25a nasza organizacja związkowa ma pełną reprezentatywność wobec pracodawcy.
 

Uroczystość 65-lecia ZNP w PB