Zadania


W ramach zadania planuje się:

 • opracowanie programu specjalności: Inżynieria Procesów Budowlanych na kierunku Budownictwa II stopnia;
 • bilans kompetencji „na wejściu”
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • realizację programu kształcenia;
 • organizację zajęć prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach nowego programu kształcenia;
 • bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.
W ramach zadania planuje się:

 • modernizacja programu studiów Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna I stopnia
 • bilans kompetencji „na wejściu”
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • realizację programu kształcenia;
 • organizację zajęć prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • zaproszenie profesorów z zagranicy na cykl wykładów związanych z kształceniem studentów;
 • bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.
W ramach zadania planuje się:

 • modernizacja programu studiów: Turystyka i Rekreacja  I stopnia;
 • bilans kompetencji „na wejściu”
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • realizację programu kształcenia;
 • organizację zajęć prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.
W ramach zadania planuje się:

 • opracowanie programu studiów: Inżynieria Materiałowa i Wytwarzania I stopnia;
 • bilans kompetencji „na wejściu”
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • realizację programu kształcenia;
 • organizację zajęć prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • zaproszenie profesorów z zagranicy na cykl wykładów związanych z kształceniem studentów;
 • uruchomienie pracowni komputerowej;
 • bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.
W ramach zadania planuje się:

 • opracowanie programu studiów: Mechatronika II stopnia;
 • bilans kompetencji „na wejściu”
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • realizację programu kształcenia;
 • organizację zajęć prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • zaproszenie profesorów z zagranicy na cykl wykładów związanych z kształceniem studentów;
 • uruchomienie laboratorium Inteligentnych Systemów Produkcyjnych;
 • bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.
W ramach zadania planuje się:

 • modernizacja programu studiów: Mechatronika I stopnia;
 • bilans kompetencji „na wejściu”
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • realizację programu kształcenia;
 • organizację zajęć prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • zaproszenie profesorów z zagranicy na cykl wykładów związanych z kształceniem studentów;
 • bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.
W ramach zadania planuje się:

 • modernizacja programu studiów: Mechanika i budowa maszyn I i II stopnia;
 • bilans kompetencji „na wejściu”
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • realizację programu kształcenia;
 • organizację zajęć prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • zaproszenie profesorów z zagranicy na cykl wykładów związanych z kształceniem studentów;
 • bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.
W ramach zadania planuje się:

 • modernizacja programu studiów: Inżynieria Biomedyczna I i II stopnia;
 • bilans kompetencji „na wejściu”
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • realizację programu kształcenia;
 • organizację zajęć prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • zaproszenie profesorów z zagranicy na cykl wykładów związanych z kształceniem studentów;
 • bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.
W ramach zadania planuje się:

 • modernizacja programu studiów: Automatyka i Robotyka I i II stopnia;
 • bilans kompetencji „na wejściu”;
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • realizację programu kształcenia;
 • organizację zajęć prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • zaproszenie profesorów z zagranicy na cykl wykładów związanych z kształceniem studentów;
 • bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.
W ramach zadania planuje się:

 • opracowanie programu studiów dualnych: Elektrotechnika I stopnia;
 • bilans kompetencji „na wejściu”;
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • realizację programu kształcenia;
 • organizację zajęć prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach nowego programu kształcenia;
 • bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.
W ramach zadania planuje się:

 • modernizacja programu studiów: Ekoenergetyka I stopnia;
 • bilans kompetencji „na wejściu”;
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • realizację programu kształcenia;
 • organizację zajęć prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • zaproszenie profesorów z zagranicy na cykl wykładów związanych z kształceniem studentów;
 • bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.
W ramach zadania planuje się:

 • modernizacja programu studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopnia;
 • bilans kompetencji „na wejściu”;
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • realizację programu kształcenia;
 • organizację zajęć prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • zaproszenie profesorów z zagranicy na cykl wykładów związanych z kształceniem studentów;
 • zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach nowego programu kształcenia;
 • bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.
W ramach zadania planuje się:

 • opracowanie programu specjalności: Inżynier Procesu na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopnia
 • bilans kompetencji „na wejściu”;
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • realizację programu kształcenia;
 • organizację zajęć prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.
W ramach zadania planuje się:

 • modernizacja programu studiów: Logistyka I stopnia;
 • bilans kompetencji „na wejściu”;
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • realizację programu kształcenia;
 • organizację zajęć prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach nowego programu kształcenia;
 • bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.
W ramach zadania planuje się:

 • modernizacja programu studiów: Leśnictwo I stopnia;
 • bilans kompetencji „na wejściu”;
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • realizację programu kształcenia;
 • organizację zajęć prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • zaproszenie profesorów z zagranicy na cykl wykładów związanych z kształceniem studentów;
 • zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach nowego programu kształcenia;
 • wyposażenie dydaktycznej pracowni komputerowej;
 • bilans kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.

Celem głównym zadania jest podniesienie kompetencji studentów poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju kompetencji zawodowych, w tym we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Grupa docelowa: studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia WA, WE, WI, WM, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry.

W ramach zadania planuje się:

 • bilansu kompetencji „na wejściu”
 • branżowych warsztatów językowych „Business”;
 • certyfikowanych szkoleń zawodowych;
 • grup kreatywnych – dodatkowe zajęcia praktyczne, realizowane w formie projektowej;
 • warsztatów technologicznych organizowanych przez pracodawców;
 • szkoleń z zakresu kompetencji komunikacyjnych/interpersonalnych;
 • bilansu kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.

Celem głównym zadania jest podniesienie kompetencji studentów poprzez realizację kompleksowego programu stażowego, w tym we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Grupa docelowa: studenci studiów stacjonarnych I i II, WI (kierunek: Informatyka) którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry.

W ramach zadania planuje się:

 • bilansu kompetencji „na wejściu”;
 • 110 staży krajowych (120h/mc) dla studentów kierunku Informatyka;
 • bilansu kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.
W ramach zadania planuje się:

 • opracowanie wysokiej klasy programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich;
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • realizację cyklu dydaktycznego;
 • organizację zajęć prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • zaproszenie profesorów z zagranicy na cykl wykładów związanych z kształceniem studentów;
 • udział w zagranicznych konferencjach naukowych;
 • rozwój kompetencji językowych słuchaczy ISD;
 • zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach nowego programu kształcenia.
W ramach zadania planuje się:

 • modyfikacja programu Studiów Doktoranckich;
 • realizacja specjalizowanych form kształcenia we współpracy z innymi jednostkami naukowymi;
 • realizacja zajęć w zakresie rozwiązywania problemów, metodologii pracy naukowej, innowacyjności, ochrony patentowej;
 • realizację staży badawczych i przemysłowych.

Celem głównym zadania jest podniesienie kompetencji dydaktycznych 115 osób spośród kadry akademickiej PB.

Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy PB.

W ramach zadania planuje się:

 • bilansu kompetencji „na wejściu”;
 • specjalistycznych kursów językowych;
 • krajowych i zagranicznych staży;
 • szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne, informatyczne, prezentacyjne;
 • bilansu kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.

Celem głównym zadania jest podniesienie kompetencji 136 osób spośród kadry administracyjnej PB, co przyczyni się do zwiększenia efektywności działalności Uczelni.

Grupa docelowa: kadra administracyjna PB.

W ramach zadania planuje się:

 • bilansu kompetencji „na wejściu”;
 • szkoleń językowych;
 • kursu I pomocy;
 • szkoleń i kursów podnoszących kompetencje;
 • specjalistycznych kursów językowych;
 • zakupu oprogramowania wspomagającego obsługę administracyjną;
 • bilansu kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.

Celem głównym zadania jest podniesienie kompetencji 24 osób spośród kadry zarządzającej PB, co przyczyni się do zwiększenia efektywności działalności Uczelni.

Grupa docelowa: kadra zarządzająca PB.

W ramach zadania planuje się:

 • wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP;
 • bilansu kompetencji „na wejściu”;
 • szkoleń, kursów, studiów podyplomowych podnoszących kompetencje zarządcze;
 • bilansu kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.