W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, pb.edu.pl (dalej Uczelnia).
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. rejestracji uczestnictwa,
  b. organizacji konferencji przy wykorzystaniu narzędzia MS Teams,
  c. komunikowania się z Uczestnikami w sprawach związanych z konferencją i udokumentowania jej przebiegu
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie kształcenia, działalności naukowej, kształtowania postaw obywatelskich,
  d. promocyjnym i informacyjnym – przetwarzanie danych osobowych Uczestników i Prelegentów odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie publikacji wizerunku.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty realizujące usługi na rzecz Uczelni m.in. dostawcy usług internetowych, obsługa prawna oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, użytkownicy stron internetowych administratora i portali społecznościowych na których administrator posiada konta.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane okres niezbędny do prawidłowej organizacji konferencji a następnie przez okres 6 miesięcy oraz do czasu cofnięcia udzielonej zgody – w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać ma zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
  b) sprostowania danych,
  c) usunięcia danych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rejestracji i udziału w konferencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. konferencji.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.