W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.
Studenckie koła naukowe
na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku

opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska

serwis www: facebook.com/Con-Krecik-Studenckie-Koło-Naukowe-PB

Członkowie koła rozwijają zainteresowania związane z technologią betonu, materiałów budowlanych, prefabrykacją oraz wykorzystywanie materiałów odpadowych w budownictwie. Poznają potrzeby rynkowe, a także sposoby stosowania nietradycyjnych technologii przyjaznych środowisku. Poza własnymi projektami i realizacją badań, studenci uczestniczą w działaniach naukowo-badawczych prowadzonych przez Wydział i nawiązują współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. W 2021 roku, w ramach ministerialnego programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, CON-KRECIK otrzymał dofinansowanie na projekt innowacyjnego materiału budowlanego GeoCon.

opiekun naukowy: dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska, dr hab. inż. Mirosław Broniewicz, prof. PB

serwis www: facebook.com/SKNKonstruktor

„Konstruktor” zrzesza studentów zainteresowanych tematyką budownictwa, głównie w specjalizacji konstrukcyjnej. Koło organizuje szkolenia, konkursy oraz konferencje o tematyce ogólnobudowlanej. Prowadzi współpracę z przedsiębiorstwami branżowymi, dzięki której studenci mogą zwiedzać zakłady produkcyjne oraz budowy. „Konstruktor” jest organizatorem cyklicznego Ogólnopolskiego Konkursu Mostów Drewnianych. Członkowie Koła startują w konkursach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. W sukcesami rywalizują w konkursach mostów papierowych, drewnianych, a także stalowych.

 

opiekun naukowy: dr hab. inż. Grzegorz Świderski, mgr inż. Ewelina Gołębiewska

Główne tematy badawcze prowadzone w Kole Helisa to: analiza właściwości fizykochemicznych i antyoksydacyjnych związków pochodzenia naturalnego, badania wpływu metali na właściwości związków pochodzenia naturalnego, poszukiwanie nowych związków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i antyoksydacyjnym. Członkowie Koła uczestniczą w pracach badawczych, a ich rezultatem są artykuły naukowe publikowane w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 
Przeczytaj czym zajmuje się koło: Młodzi biotechnolodzy z Politechniki Białostockiej odkrywają przyszłość nauki w Kole Naukowym Helisa 

mgr inż. Karolina Gabrysiak, karolina.gabrysiak@pb.edu.pl
mgr inż. Konrad Wilamowski, k.wilamowski@pb.edu.pl

serwis www: facebook.com/kolonaukowelesnikowinlpb

Koło Naukowe Leśników przy Instytucie Nauk Leśnych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB tworzą studenci zainteresowani naukami przyrodniczo-leśnymi i ochroną zasobów naturalnych. Podejmują się różnych projektów, m.in. budowy tamy zatrzymującej wodę podczas akcji „Woda jest z lasu”, zbioru nasion jodły z plantacji zachowawczej, a później siewu w szkółce Nadleśnictwa Hajnówka. Uczestniczą w konferencjach, sympozjach i wyjazdach naukowych.

opiekun naukowy: dr inż. Magdalena Joka-Yildiz

serwis www: facebook.com/rolkaPB

W ROLCE studenci przyglądają się składom, właściwościom oraz technologii produkcji różnego rodzaju materiałów: od żywności, po nawozy organiczne. Dzięki temu uczą prowadzić skomplikowane analizy z użyciem nowoczesnej aparatury badawczej, dostępnej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku. Koło daje możliwość obrania indywidualnej ścieżki badawczej, wspiera studentów w tworzeniu i prezentowaniu na forum krajowym i międzynarodowym artykułów naukowych i referatów. W 2021 roku, w ramach ministerialnego programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” Koło otrzymało dofinansowanie na projekt nowoczesnego materiału stolarskiego TFMDF.

Przeczytaj czym zajmuje się koło: Koło Naukowe „Rolka” potrafi fusy z kawy zamienić w nawóz, a łuski gryki i otręby w deskę

 

opiekun naukowy: dr inż. Jakub Popławski (j.poplawski@pb.edu.pl)

Celem działalności Koła jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii BIM (Budownictwo, Informacja, Modelowanie) i narzędzi związanych z zastosowaniem BIM w budownictwie, poprzez: odbywanie szkoleń z zakresu szeroko pojętego BIM-u, organizowanie i uczestnictwo i konferencjach, seminariach i spotkaniach.

opiekun naukowy: dr hab. inż. Andrzej Butarewicz, prof. PB

serwis www: facebook.com/Studenckie-Koło-Naukowe-Biologów-Sanitarnych-PB

Koło wspiera studentów w rozwijaniu zainteresowań w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych, w tym biologii sanitarnej, toksykologii i biotechnologii oraz nauk pokrewnych. Umożliwia prowadzenie badań i tworzenie publikacji naukowych. Organizuje wykłady, spotkania tematyczne, warsztaty z obsługi aparatury i urządzeń laboratoryjnych, wyjazdy dydaktyczne do biogazowi, browarów, oczyszczalni ścieków, laboratoriów przemysłowych. Członkowie koła uczestniczą w wydarzeniach popularyzujących wiedzę o naukach przyrodniczych. Prezentują na nich swoje projekty, takie jak fotobioreaktor rurowy do hodowli glonów. Członkowie Koła biorą też udział w konkursach studenckich m.in. „Technotalent”, „StRuNa”, „EKOinnowatorzy”.

opiekunowie naukowi: dr inż. Urszula Wydro (u.wydro@pb.edu.pl), dr hab. Agata Jabłońska-Trypuć (a.jablonska@pb.edu.pl), dr hab. inż. Elżbieta Wołejko, prof. PB (e.wolejko@pb.edu.pl)

Tematyka działań Koła to m.in. określenie aktywności enzymatycznej gleb narażonych na zanieczyszczenia antropogeniczne oraz poddanych procesom remediacyjnym, a także badanie toksyczności wybranych zanieczyszczeń w różnych modelach biologicznych.

opiekun naukowy: dr inż. Anna Werner-Juszczuk

„Ciepłowników” interesuje rozszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w ciepłownictwie, ogrzewnictwie, wentylacji i chłodnictwie oraz związanymi z nimi procesami i zjawiskami wymiany ciepła i masy. Od początku działalności Koła (od 2008 r.) członkowie organizują wyjazdy szkoleniowe m.in. do fabryki PURMO w Rybniku, zakładów producenta kotłów De Dietrich. To wszystko po to, by studenci kierunku inżynieria środowiska szybciej i skuteczniej odnaleźli się na rynku pracy.

Opiekun naukowy: dr inż. Marta Wasilewska

serwis www: facebook.com/SKN-Drogowiec

Członkowie Koła poszerzają swoją wiedzę z zakresu budownictwa drogowego i angażują się w projekty naukowe. Organizują i uczestniczą w konferencjach, seminariach z udziałem ekspertów oraz wyprawach na budowy. Uczestniczą w przedsięwzięciach, które dotyczą wdrażania nowych technologii, poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz problematyki ochrony środowiska w projektowaniu infrastruktury drogowej. Trzykrotnie zdobywali 1. miejsce w konkursie ,,Przyszłość dróg należy do ciebie – nie myśl szablonowo” (w 2013, 2014 i 2016 roku), nagradzani byli na Konferencjach ,,Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych” (2018) oraz ,,Kokonat” (2017). Od 2018 roku wraz ze studentami z Politechniki Lubelskiej, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Rzeszowskiej oraz Orlen Asfalt Sp. z o.o. rozwijają inicjatywę pod nazwą Latający Uniwersytet Drogowy.

opiekun naukowy: dr inż. Piotr Ofman

Jedno z najstarszych kół naukowych na uczelni, funkcjonuje od 1982 roku. Zrzesza studentów kierunków biotechnologia oraz inżynieria środowiska, a także doktorantów realizujących prace badawcze w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Koło zajmuje się szeroko rozumianą problematyką gospodarki wodno-ściekowej, technologii wody i ścieków oraz monitoringu środowiska. Członkowie koła prezentują swoje prace na konferencjach naukowych. Organizują wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw branżowych oraz wyprawy naukowe po Polsce i Europie.

opiekun naukowy: dr inż. Sławomir J. Snarski

Koło wspiera członków w pogłębianiu wiedzy nt. gospodarowania środowiskiem, w tym organizacji i zarządzania w lasach państwowych i prywatnych, gospodarowania funduszem leśnym, zdobywaniu finansowania z funduszy europejskich. Prowadzi współpracę z instytucjami zajmującymi się gospodarowaniem środowiskiem, w tym Lasami Państwowymi i samorządami lokalnymi. Członkowie Koła uczestniczą w cyklicznych akcjach sadzenia lasów.

opiekun naukowy: dr hab. inż. Mikołaj Jalinik, prof. PB

Członkowie Koła „Sylwan” wyznaczyli sobie cele: rozwijanie działalności naukowej z zakresu leśnictwa, prowadzenie prac naukowo-badawczych, organizowanie spotkań terenowych o tematyce leśnej, organizowanie i udział w spotkaniach naukowych i dyskusyjnych, wykładach, kursach oraz konferencjach naukowych, publikowanie najciekawszych osiągnięć pracy Koła w czasopismach i monografiach.

Opiekun naukowy: dr inż. Krystyna Rauba

serwis www: facebook.com/kn.przedsiebiorczosc

Koło zrzesza studentów pragnących poznać zasady funkcjonowania zakładów i firm budowlanych. Konsultacje, debaty, wykłady, ćwiczenia, warsztaty przedsiębiorczości i inne przedsięwzięcia podejmowane przez członków koła pobudzają aktywność studentów oraz pomagają rozwijać podstawowe elementy przedsiębiorczości: wiedzę, doświadczenie, gospodarność oraz współpracę.

Opiekunowie: mgr inż. arch. Marta Baum m.baum@pb.edu.pl i  dr inż. arch. Wojciech Matys w.matys@pb.edu.pl

Główne obszary działalności to pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie architektury krajobrazu, architektury i urbanistyki, planowania przestrzennego. Rozwój zainteresowań naukowych studentów architektury krajobrazu.

Opiekunowie: dr inż. arch. Kamil Rawski k.rawski@pb.edu.pl
                         mgr Elżbieta Orzechowska-Klimowicz elzbieta.orzechowska@pb.edu.pl

Główne obszary działalności to pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie rysunku i malarstwa oraz twórczości artystycznej.