Startuje II edycja konkursu „Wschodzący Innowatorzy”! Zapraszamy do współpracy Firmy oraz Szkoły!

Grafika do II edycji konkursu Wschodzący Innowatorzy

Rozpoczynamy II edycję konkursu „Wschodzący Innowatorzy”, którego Organizatorem w woj. podlaskim jest Politechnika Białostocka.

 

Konkurs realizowany w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych!

 

To platforma współpracy Firm, Szkół i Uczniów, wspieranych przez naukowców z Politechniki Białostockiej! Czekamy na ciekawe zadania zgłaszane przez Firmy!

 

Już dziś zapraszamy Firmy oraz Szkoły do przyłączenia się do naszego przedsięwzięcia! Razem możemy wspierać zdolnych uczniów z woj. podlaskiego, którzy zaproponują rozwiązanie problemów zgłoszonych przez przedsiębiorstwa z naszego regionu.

ZGŁOSZENIA FIRM

Zachęcamy Firmy do zgłaszania praktycznych zadań technicznych w naszym konkursie. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, młodzi ludzie będą mieli szansę na udział i wygraną w konkursie!

Liczymy też na współpracę Szkół z Firmami i wspólne zgłoszenie zadania konkursowego, dotyczącego konkretnego problemu przedsiębiorstwa z Podlasia.

Zgłoszenie zadania konkursowego należy przesłać do 30 października 2023 r. na adres: komercjalizacja.viacarpatia@pb.edu.pl

ZGŁOSZENIA UCZNIÓW – START KONKURSU

Po zamknięciu listy zadań zgłoszonych przez Firmy (o terminie publikacji listy będziemy informować na bieżąco) będziemy mogli przejść do najważniejszego kroku – startu konkursu!
6 listopada 2023 r. rozpoczniemy przyjmowanie zgłoszeń przez uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Na zgłoszenia do Konkursu wraz z prezentacją koncepcji pracy czekamy do 30.11.2023 r., do godz. 23.59.

WAŻNE: Formularz zgłoszeniowy konkursu przesyła Opiekun zespołu (nauczyciel danej szkoły) na adres: komercjalizacja.viacarpatia@pb.edu.pl. Dalszy kontakt z uczestnikami konkursu jest prowadzony przez Opiekuna zespołu.

WARTO WIEDZIEĆ: W pracy nad przygotowaniem zgłoszenia przez Firmy oraz Uczniów (zadania lub koncepcji pracy) pomogą eksperci z Politechniki Białostockiej. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem działania w Uczelni.

TEMATY ZADAŃ KONKURSOWYCH

Liczymy, że zaproponowane przez firmy praktyczne zadania zainspirują młodych inżynierów do opracowania autorskiego rozwiązania, które dotyczy:

 • projektu konstrukcji mechanicznej, mechatronicznej lub biomedycznej,
 • schematu maszyny lub urządzenia wraz z opisem jego działania,
 • opisu procesu technologicznego,
 • programu komputerowego (obliczeniowego lub graficznego),
 • układu sterowania,
 • układu elektronicznego lub energoelektronicznego,
 • modelu wykonanego z dowolnego materiału,
 • demonstratora technologii,
 • zastosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych.

UDZIAŁ W KONKURSIE – NAGRODY

Warto spróbować! Udział w konkursie to same korzyści! Uczestnicy otrzymują nagrody, ale zdobywają również cenne doświadczenie w realizacji projektów w laboratoriach Politechniki Białostockiej, w których wiedzą i merytorycznym wsparciem służą pracownicy Uczelni.
Uczniowie mogą pracować indywidulanie lub w zespole. Nagrodzimy 3 projekty z Podlasia!

Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu zrealizują zadanie na terenie firmy oraz w laboratorium Politechniki Białostockiej. Uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a Opiekunowie otrzymają finansowy dodatek.

Zwycięzcy otrzymają:
2.000 zł dla każdego członka zespołu oraz Opiekuna, którego praca zajęła I miejsce,
1.500 zł dla każdego członka zespołu oraz Opiekuna, którego praca zajęła II miejsce,
1.000 zł dla każdego członka zespołu oraz Opiekuna, którego praca zajęła III miejsce.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Czy warto? Sprawdź, kto wygrał w I edycji konkursu!

HARMONOGRAM II EDYCJI KONKURSU

Etap I – opracowanie przez zespół koncepcji rozwiązania wybranego zadania konkursowego

 • 25.09.2023 r. Ogłoszenie drugiej edycji Konkursu Wschodzący Innowatorzy
  Promocja konkursu wśród szkół i przedsiębiorców
 • do 30.10.2023 r. Zgłaszanie praktycznych zadań przez przedsiębiorstwa oraz szkoły
 • 31.10.2023 r. Zatwierdzenie wykazu zadań konkursowych
 • od 06.11.2023 r. do 30.11.2023 r. Start Konkursu – nadsyłanie Formularzy zgłoszeniowych do Konkursu wraz z prezentacją koncepcji pracy konkursowej

Etap II – realizacja przez zespół zadania konkursowego, wykorzystując infrastrukturę przedsiębiorstwa oraz laboratoria Politechniki Białostockiej

 • do 10.12.2023 r. Ogłoszenie listy zespołów zakwalifikowanych do II etapu
 • do 03.06.2024 r. Nadsyłanie szczegółowych opisów rozwiązania zadania konkursowego

Etap III – prezentacja przed Komisją Konkursową przygotowanego przez zespół autorskiego rozwiązania zadania konkursowego

 • 11.06.2024 r. Ogłoszenie kolejności prezentacji przez zespoły przed Komisją Konkursową
 • 18.06.2024 r. Samodzielna prezentacja prac przed Komisją Konkursową (stacjonarnie lub on-line)
 • 25.06.2024 r. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród (stacjonarnie)

DOKUMENTY

Formularz zgłoszeniowy z załącznikami – Etap I (DOCX, 235 KB) należy przesłać do 30.11.2023 r., do godz. 23.59
na adres: komercjalizacja.viacarpatia [at]

Harmonogram drugiej edycji Konkursu Wschodzący Innowatorzy (PDF, 532 KB, otworzy się w nowej karcie)

Regulamin Konkursu „Wschodzący Innowatorzy” (PDF, 646 KB, otworzy się w nowej karcie

Opis rozwiązania zadania konkursowego – (Etap II) (DOCX, 238 KB)

Porozumienie o współpracy trójstronnej w ramach Konkursu „Wschodzący Innowatorzy” (PDF, 502 KB, otworzy się w nowej karcie)

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ:
1. Przewodniczący: mgr inż. Grzegorz Sasinowski – Wiceprezes Oddziału
Białostockiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich;
2. Sekretarz: dr inż. Zbigniew Sołjan – Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej;
3. Członek: dr inż. Krzysztof Falkowski – Przewodniczący Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
4. Członek: mgr inż. Artur Zawadzki – Dyrektor Operacyjny Promotech Sp. z o.o.,
przedstawiciel Klastra Obróbki Metali;
5. Członek: dr inż. Paweł Dzienis – Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej;
6. Członek: dr inż. Tomasz Grześ – Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.

Konkurs „Wschodzący Innowatorzy” jest realizowany jako działanie „BIZNAK – Rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych” w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Koordynator działania projektowego realizowanego w Politechnice Białostockiej
dr inż. Wojciech Trzasko, e-mail: w.trzasko [at] pb.edu.pl