Poznajcie „Wschodzących Innowatorów”!

Uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej oraz ich prototyp rękawicy do tłumaczenia języka migowego na język pisany to zwycięzcy pierwszej edycji konkursu „Wschodzący Innowatorzy”. Kolejne miejsca na podium zajęły zespoły z III LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego oraz Technikum Programistycznego INFOTECH w Białymstoku.

 

„Wschodzący Innowatorzy” to konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w którym należało opracować autorskie rozwiązanie zadania technicznego, zgłoszonego przez jedną z firm z regionu. Takie wyzwanie postawiła młodzieży Politechnika Białostocka, w ramach swojego zaangażowania w Politechniczną Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i wpisanego w nią działania „Biznak – rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych”.

Cel przedsięwzięcia można porównać do tworzenia łańcucha współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi, uczelniami oraz przedsiębiorstwami z regionu VIA CARPATIA. „Wschodzących innowatorów” wśród młodzieży szkół średnich poszukują w lokalnych edycjach konkursu Politechnika Białostocka oraz Politechnika Lubelska i Rzeszowska, czyli uczelnie współtworzące Politechniczną Sieć VIA CARPATIA.

W konkursie ogłoszonym przez Politechnikę Białostocką zaproszenie do współpracy przyjęło 13 przedsiębiorstw regionalnych. To one zaproponowały uczestnikom 17 ciekawych zadań praktycznych, związanych z realnymi problemami technicznymi, czy funkcjonalnymi występujących w danych firmach. Dwa zadania konkursowe zostały zgłoszone przez Białowieski Park Narodowy oraz Biebrzański Park Narodowy. Problemy przedstawione przez podlaskie filmy m.in. z branży energetycznej oraz e-commerce, wymagały od młodych innowatorów kreatywnego i praktycznego podejścia. Nie brakowało śmiałków! Wyzwania podjęło się kilka zespołów ze szkół ponadpodstawowych z Białegostoku i Łap. Do II etapu zmagań zakwalifikowano 8 drużyn liczących po maksymalnie trzech uczniów.

O wynikach 2. etapu konkursu „Wschodzący Innowatorzy” piszemy TUTAJ

W III etapie uczniowie zaprezentowali swoje projekty przed komisją konkursową złożoną z nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej oraz przedstawicieli regionalnych organizacji z otoczenia społeczno-gospodarczego. Wśród propozycji młodych innowatorów były m.in. rękawica do tłumaczenia języka migowego na język pisany, aplikacja do rozpoznawania udaru, aplikacja do skupu książek, modułowa rozdzielnica niskiego napięcia, oprogramowanie do zbierania danych z internetu, maszyna pozwalająca chronić rodzime gatunki roślin, czy mobilna platforma do wędkowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Jury było pod wrażeniem nieszablonowego podejścia młodych ludzi. Poziom prac był na tyle wysoki, że niektóre rozwiązania mają szansę na wdrożenie! Ważne było kreatywne podejście i poziom zaawansowania technicznego projektu. Równie istotna była możliwość praktycznego zastosowania rozwiązania, które powinno odpowiadać na realne potrzeby firmy. W kryteriach wyboru projektów odgrywał też dość istotną rolę aspekt ekonomiczny.

Wyłonienie zwycięskiego projektu było o tyle trudne, że każdy z finałowych zespołów wykazał się ogromnym zaangażowaniem, entuzjazmem i wytrwałością. Już sam udział uczniów w konkursie był wielkim dokonaniem i ważnym krokiem na drodze osobistego rozwoju.

 27 czerwca 2023 r., podczas gali na auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej poznaliśmy laureatów konkursu „Wschodzący Innowatorzy 2023”.

Miejsce pierwsze zajęła drużyna w składzie: Ewa Karp, Michał Łukaszuk, Konrad Olifier – uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Opiekunem zespołu jest Grzegorz Nowik. Uczniowie ALO PB podjęli się zadania „Opracowanie rękawicy z sensorem” zgłoszonego przez Instytut Innowacji i Technologii PB Sp. z o.o.

Drugi w konkursie był projekt Mai Kalickiej i Karoliny Fiedorczuk – uczennic III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku. Pod opieką Izabelli Kondraciuk uczennice podjęły się „Opracowania koncepcji maszyny do usuwania nasion roślin z dolnej części spodni i podeszwy butów”, o które wnioskował Białowieski Park Narodowy.

Trzecie miejsce przypadło zespołowi z Technikum Programistycznego INFOTECH w składzie: Maciej Jakubowicz, Kamil Aleksandrowicz, Filip Kubajewski, opiekun: Mariusz Kruszewski, który na zlecenie firmy AquaRD Sp. z o.o. zaprojektował „Aplikację wspierającą pobieranie danych z urządzeń IoT”.

Laureaci otrzymali:

  • 2 000 złotych dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła I miejsce
  • 1 500 złotych dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła II miejsce
  • 1 000 złotych dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła III miejsce.

Stosowne czeki, dyplomy i gratulacje nagrodzonym uczniom wręczyli: Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB; przewodniczący Komisji Konkursowej Grzegorz Sasinowski – wiceprezes Białostockiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich; Paweł Mytnik – Prezes Białostockiego Oddziału SEP; Krzysztof Ciuńczyk – przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; Artur Zawadzki – przedstawiciel zarządu Klastra Obróbki Metali.

W składzie jury, które oceniło projekty uczniów w konkursie „Wschodzący Innowatorzy 2023” zasiadali:

  • Grzegorz Sasinowski (przewodniczący) – wiceprezes Białostockiego Oddziału SEP
  • Artur Zawadzki – Dyrektor Operacyjny Promotech Sp. z o.o.
  • Krzysztof Falkowski – członek zarządu P.P.U. MARK-BUD Sp. z o.o.
  • Zbigniew Sołjan – Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej
  • Paweł Dzienis – Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej
  • Tomasz Grześ – Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu!

(mr)

Konkurs „Wschodzący Innowatorzy” jest organizowany w ramach „Działania 8. BIZNAK – Rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych”, które polega na wdrożeniu programu wychwytywania talentów praktycznych u uczniów szkół ponadpodstawowych, poprzez zlecanie im rozwiązywania konkretnych problemów technicznych, funkcjonalnych, czy technologicznych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa. Konkurs jest realizowany we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi i przedsiębiorstwami z regionu VIA CARPATIA, obejmującego województwa: podlaskie, lubelskie i podkarpackie.

Konkurs realizowany jest przez Uczelnie Partnerskie w ramach zadania zleconego Ministra Edukacji i Nauki – „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z gali konkursu „Wschodzący Innowatorzy”: