Początek roku akademickiego

Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się w poniedziałek, 3 października 2022 roku.

To oznacza, że od 3 października możecie mieć już wykłady albo ćwiczenia, a może spotkacie się w  laboratorium?

Szczegółowy podział roku akademickiego 2022/2023 znajdziecie w zakładce KALENDARZ AKADEMICKI.

Zgodnie z tegorocznym kalendarzem zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym kończą się w 1 lutego 2023 r., a w semestrze letnim 23 czerwca 2023 r.

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych znajdziecie w zakładce KALENDARZ AKADEMICKI.