USOSweb PB – poznaj ten system

USOSweb PB

USOSweb Politechniki Białostockiej to elektroniczny system, w którym sprawdzicie swoje oceny wystawione przez nauczycieli akademickich. Znajdziecie tu również opisy zajęć wraz z kryteriami zaliczenia i podstawową bibliografią znajdującą się w katalogu przedmiotów.

Dostęp do systemów USOSweb oraz do platformy CKZ jest możliwy dopiero po zakończeniu czynności administracyjnych w Dziekanacie, najczęściej jest to ostatni tydzień września.

Do pierwszego logowania do systemu USOSweb użyj adresu e-mail używanego w trakcie rekrutacji oraz identyfikatora (PESEL). Następnie zatwierdź ślubowanie, to warunek utworzenia Twojego konta pocztowego w Office365. Odbierz wiadomość od Uczelnianego Centrum Informatycznego, która będzie zawierać dane dostępowe do konta. W ten sposób założonym kontem – w domenie @student.pb.edu.pl – będziesz logował się do wszystkich systemów uczelnianych oraz korespondencji m.in. z Dziekanatem czy wykładowcami.

Zajrzyj do „Instrukcji studenta”

Szczegółowy opis logowania oraz funkcji w USOSweb PB dostępny jest pod adresem: http://bit.ly/LogowanieDoUSOSweb

 

Mobilny USOS PB

USOSweb Politechniki Białostockiej jest dostępny również w wersji na smarfony. Mobilny USOS PB to aplikacja dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej, dostępna jest na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Do poprawnego korzystania z aplikacji wymagane jest konto w serwisach uczelnianych PB (tzw. konto CAS).

Mobilny USOS PB jest darmowy i dostępny pod adresem:

Android: Mobilny USOS PB_Android

iOS: Mobilny USOS PB_iOS

Szczegółowe informacje dot. aplikacji znajdują się na stronie: Mobilny USOS na PB