USOSweb PB – poznaj ten system

USOSweb Politechniki Białostockiej to elektroniczny system, w którym sprawdzicie swoje oceny wystawione przez nauczycieli akademickich. Znajdziecie tu również opisy zajęć wraz z kryteriami zaliczenia i podstawową bibliografią znajdującą się w katalogu przedmiotów.

Dostęp do systemów USOSweb oraz do platformy CKZ jest możliwy dopiero po zakończeniu czynności administracyjnych w Dziekanacie, najczęściej jest to ostatni tydzień września.

Do logowania do systemu USOSweb użyj adresu e-mail używanego w trakcie rekrutacji oraz identyfikatora (PESEL).

Sprawdź dane osobowe i poprawność adresu poczty elektronicznej.

Wpisany adres poczty elektronicznej będzie wykorzystany do korespondencji z Dziekanatem. Może być też wykorzystywany przez prowadzących zajęcia.

Mobilny USOS PB

Mobilny USOS PB to aplikacja dostępna na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

Do poprawnego korzystania z aplikacji wymagane jest konto w serwisach uczelnianych PB (tzw. konto CAS).

Mobilny USOS PB jest darmowy i dostępny pod adresem:

Android: Mobilny USOS PB_Android 

iOS: Mobilny USOS PB_iOS 

Szczegółowe informacje dot. aplikacji znajdują się na stronie: Mobilny USOS na PB