W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

ZAPROJEKTOWANI.PB

ZAPROJEKTOWANI.PB – projekt rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Politechniki Białostockiej. Projekt jest  realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Projekt  ZAPROJEKTOWANI.PB zakłada  podniesienie kompetencji przez min. 48 nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej w zakresie projektowania uniwersalnego. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie min. 60 nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej. Wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy otrzymają wsparcie w ramach projektu i podniosą swoje kompetencje w zakresie umiejętności stosowania zasad projektowania uniwersalnego w procesie kształcenia będą zobligowani do przeprowadzenia zajęć ze studentami czyli przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę w wymiarze co najmniej jednego semestru (zrealizowanego lub też rozpoczętego w trakcie realizacji projektu). Realizacja projektu zaowocuje modyfikacją programów oraz wprowadzeniem do oferty kształcenia PB zajęć ze studentami elementów związanych z Programowaniem Uniwersalnym (PU), które będą dostępne w ramach oferty dydaktycznej PB.

Cel projektu będzie wykonany poprzez realizację 7 zadań.

Zadanie 1 zakłada organizacja szkoleń/warsztatów wprowadzających do tematyki projektowania uniwersalnego, umożliwiających realizację zajęć ze studentami, których celem będzie uświadomienie różnorodności grup/osób funkcjonujących w społeczeństwie.

Zadania 2-7 to zindywidualizowane, sprofilowane wsparcie ,odpowiadające specyfice potrzeb uczestników projektu pochodzących z poszczególnych 6 Wydziałów PB (WA,WBINOŚ,WE,WI,WM,WI).

Przewidywane formy wsparcia w ramach projektu to: szkolenia, staże krajowe i staże zagraniczne.

Dofinansowanie projektu z UE: 865 873,75 zł

Okres realizacji : 01.10.2021-31.12.2023

Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy wydziałów: WA,WBINOŚ,WE,WI,WM,WI 

Więcej informacji na stronie projektu: www.pb.edu.pl/zaprojektowani