W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

MOOC@PB – Nowoczesne technologie w procesie kształcenia

Projekt MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczestników projektu. Cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie 19 kursów e-learningowych, których realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu edukacji polskiego społeczeństwa i rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego.

W ramach projektu zaplanowano:

Stworzenie 19 otwartych kursów online, docierających do szerokiego grona odbiorców, daje możliwość stałego podnoszenia i rozwoju kompetencji, co stanowi realizację misji uczenia się przez całe życie. Zaletą szkoleń e-learningowych jest możliwość wykonania przez 24/7, możliwość realizacji w każdym miejscu i czasie przy dostępie do Internetu, ekonomiczność pod względem czasu oraz brak ograniczeń związanych z pojemnością sal ćwiczeniowych. Działania zaplanowane w projekcie (w części przeznaczonej dla studentów) pozwolą na podniesienie potencjału i kompetencji absolwentów PB na rynku pracy. Wzmacnianie przyszłych kadr gospodarki przełoży się na zwiększenie jej konkurencyjności, co warunkuje rozwój regionu i kraju na rynku.

W zależności od rodzaju oferowanych kursów (kursy edukacyjne dla studentów lub masowe otwarte kursy edukacyjne) uczestnikami projektu będą:

 1. studenci PB I i II stopnia st. stacjonarne i niestacjonarne,
 2. wszyscy zainteresowani realizacją kursu.

Otwarty charakter kursów umożliwi dotarcie do większego grona osób, a uczestnikom na pozyskanie najbardziej aktualnej wiedzy, rozwinie się ich chęć poszukiwania oryginalnych rozwiązań zgodnych z nowoczesnymi zagadnieniami informatycznymi i komunikacyjnymi. Każdy kurs będzie prowadził do uzyskania co najmniej dwóch spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym: językowe, informatyczne, analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów, komunikacyjne, w zakresie przedsiębiorczości.

Projekt będzie realizowany przez Wydział Informatyki, Wydział Inżynierii Zarządzania oraz Studium Języków Obcych.

W ramach projektu powstaną:

 • KURS 1: Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
 • KURS 2: Metody i techniki badań społecznych
 • KURS 3: Projektowanie procesu i wyboru w warunkach Przemysłu 4.0
 • KURS 4: RACHUNEK KOSZTÓW
 • KURS 5: Wielokryterialne metody optymalizacji procesów decyzyjnych
 • KURS 6: Akademia rozwoju kariery
 • KURS 7: Ekosystem wsparcia przedsiębiorczości akademickiej – PA
 • KURS 8: Statystyczna analiza danych
 • KURS 9: Excel w praktyce
 • KURS 10: Język polski jako obcy – wprowadzenie w dźwięki mowy
 • KURS 11: Analiza i przetwarzanie obrazów biometrycznych
 • KURS 12: Rozpoznawanie człowieka metodami biometrii
 • KURS 13:  Techniki zabezpieczania danych w Internecie
 • KURS 14: Wprowadzenie do programowania sensorów
 • KURS 15: Język angielski na poziomie B2, B2+ w biznesie i branży IT
 • KURS 16: How to write (science) better
 • KURS 17: Nauka programowania w języku C
 • KURS 18: Nauka programowania aplikacji internetowych typu SPA
 • KURS 19: Nauka konfiguracji sprzętu i zarządzania sieciami komputerowymi
 • KURS 20: „Nauka programowania w języku C” – w języku ukraińskim
 • KURS 21: „Podstawy wirtualizacji i kontenerów” – w języku ukraińskim
 • KURS 22: „Programowanie aplikacji internetowych w języku Java z wykorzystaniem frameworka Spring” – w języku ukraińskim
 • KURS 23: „Modelowanie oraz wizualizacje 3D” – w języku ukraińskim
 • KURS 24: „Technologie asystujące a osoby z niepełnosprawnościami” – w języku ukraińskim

Okres realizacji projektu: 2019-10-01 do: 2023-07-31

Wartość projektu: 2 171 665,75 zł

Dofinansowanie: 2 106 514,75 zł