W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

PB Dostępna

Projekt „PB Dostępna” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, realizowany jest w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest wzrost dostępności Politechniki Białostockiej dla osób z niepełnosprawnościami w sześciu kluczowych obszarach, który zostanie osiągnięty przez wprowadzenie modyfikacji procedur kształcenia na poziomie wyższym, poprawę dostępności komunikacyjnej i architektonicznej, dostosowanie administrowanych stron internetowych i narzędzi informatycznych do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami i podniesienie kompetencji kadry uczelni w zakresie dostępności.

W ramach projektu zaplanowano:

 • Utworzenie w Uczelni Biura Osób Niepełnosprawnych
 • Dostosowanie procedur Uczelni pod względem dostępności dla OzN
 • Dostosowanie struktur organizacyjnych PB
 • Realizację działań uświadamiających i specjalistycznych (szkolenia dla pracowników)
 • Likwidację barier architektonicznych i cyfrowych
 • Zwiększenie możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez doposażenie pomieszczeń uczelni w brakujący sprzęt
 • Doposażenie uczelnianej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego
 • Zakup dostępu do bazy ABC
 • Utworzenie Punktu Wsparcia OzN
 • Zakup kursów e-learningowych na potrzeby OzN
 • Rozbudowa funkcjonalności aplikacji Zonifero
 • Opracowanie Pilotażowego systemu oznakowania budynków dla osób niedowidzących – tabliczki 3D przy klamkach + plany tyflograficzne
 • Realizacja Pilotażowego Programu Profilaktyki Zdrowia Psychicznego na PB
 • Organizacja Dnia Zdrowia Psychicznego PB

Okres realizacji: 15 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2023 r.

Wartość projektu: 3 999 905,39 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 3 879 845,39 zł

Więcej informacji na stronie projektu: www.pb.edu.pl/pbdostepna