MOOC@PB – Nowoczesne technologie w procesie kształcenia

Projekt MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczestników projektu. Cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie 19 kursów e-learningowych, których realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu edukacji polskiego społeczeństwa i rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego.

W ramach projektu zaplanowano:
Stworzenie 19 otwartych kursów online, docierających do szerokiego grona odbiorców, daje możliwość stałego podnoszenia i rozwoju kompetencji, co stanowi realizację misji uczenia się przez całe życie. Zaletą szkoleń e-learningowych jest możliwość wykonania przez 24/7, możliwość realizacji w każdym miejscu i czasie przy dostępie do Internetu, ekonomiczność pod względem czasu oraz brak ograniczeń związanych z pojemnością sal ćwiczeniowych. Działania zaplanowane w projekcie (w części przeznaczonej dla studentów) pozwolą na podniesienie potencjału i kompetencji absolwentów PB na rynku pracy. Wzmacnianie przyszłych kadr gospodarki przełoży się na zwiększenie jej konkurencyjności, co warunkuje rozwój regionu i kraju na rynku.

W zależności od rodzaju oferowanych kursów (kursy edukacyjne dla studentów lub masowe otwarte kursy edukacyjne) uczestnikami projektu będą:

1) studenci PB I i II stopnia st. stacjonarne i niestacjonarne,

2) wszyscy zainteresowani realizacją kursu.

Otwarty charakter kursów umożliwi dotarcie do większego grona osób, a uczestnikom na pozyskanie najbardziej aktualnej wiedzy, rozwinie się ich chęć poszukiwania oryginalnych rozwiązań zgodnych z nowoczesnymi zagadnieniami informatycznymi i komunikacyjnymi. Każdy kurs będzie prowadził do uzyskania co najmniej dwóch spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym: językowe, informatyczne, analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów, komunikacyjne, w zakresie przedsiębiorczości.

Projekt będzie realizowany przez Wydział Informatyki, Wydział Inżynierii Zarządzania oraz Studium Języków Obcych.

W ramach projektu powstaną:

KURS 1: Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy

KURS 2: Metody i techniki badań społecznych

KURS 3: Projektowanie procesu i wyboru w warunkach Przemysłu 4.0

KURS 4: RACHUNEK KOSZTÓW

KURS 5: Wielokryterialne metody optymalizacji procesów decyzyjnych

KURS 6: Akademia rozwoju kariery

KURS 7: Ekosystem wsparcia przedsiębiorczości akademickiej – PA

KURS 8: Statystyczna analiza danych

KURS 9: Excel w praktyce

KURS 10: Język polski jako obcy – wprowadzenie w dźwięki mowy

KURS 11: Analiza i przetwarzanie obrazów biometrycznych

KURS 12: Rozpoznawanie człowieka metodami biometrii

KURS 13:  Techniki zabezpieczania danych w Internecie

KURS 14: Wprowadzenie do programowania sensorów

KURS 15: Język angielski na poziomie B2, B2+ w biznesie i branży IT

KURS 16: How to write (science) better

KURS 17: Nauka programowania w języku C

KURS 18: Nauka programowania aplikacji internetowych typu SPA

KURS 19: Nauka konfiguracji sprzętu i zarządzania sieciami komputerowymi

Okres realizacji projektu: 2019-10-01 do: 2022-03-31

Wartość projektu: 1 721 826,00 zł

Dofinansowanie: 1 451 154,95 zł

Kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 219 015,05 zł

Wkład własny: 51 656,00 zł

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.