GoSmart BSR

„Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation – GoSmart BSR” jest realizowany w ramach Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, (Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020), Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2. Inteligentna specjalizacja.

Celem projektu jest rozwijanie strategii inteligentnych specjalizacji (ang. Smart Specialisation Strategies– 3S) w układzie międzyregionalnym, przede wszystkim poprzez zwiększenie umiędzynarodowienia biznesu, międzynarodowy przepływ innowacji oraz wspieranie efektywnej międzynarodowej współpracy podmiotów z poczwórnej helisy – jednostek badawczych, rozwojowych, przemysłu i administracji.

Opis projektu
Projekt GoSmart BSR jest realizowany w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (Interreg Baltic Sea Region), priorytet 1. Potencjał dla innowacji, działanie 1.2. Inteligentna specjalizacja: zwiększenie możliwości wzrostu w oparciu o zwiększoną zdolność podmiotów zajmujących się innowacją do zastosowania podejścia opartego na inteligentnych specjalizacjach.
Ideą projektu jest integracja państw o niskim potencjale innowacyjnym ze słabiej rozwiniętych regionów Morza Bałtyckiego z państwami z lepiej rozwiniętych regionów, poprzez wzajemne uczenie się, wdrażanie 3S, realizację wspólnych działań pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora MŚP i dzielenie się najlepszymi praktykami. Projekt stanowi ważny krok prowadzący do komercjalizacji prac naukowych na potrzeby rozwoju gospodarki w skali międzynarodowej. Po fazie badawczej, dzięki której mają zostać określone inteligentne specjalizacje i kierunki biznesowe, zaplanowano fazę praktyczną, polegającą na nawiązaniu i realizacji praktycznej współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami badawczo-rozwojowymi.

Projekt jest realizowany w partnerstwie instytucji z siedmiu krajów, spośród których Politechnika Białostocka jest liderem projektu i jednocześnie jedynym partnerem naukowym. Pozostali partnerzy to:
• Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – partner regionalny (Polska),
• Vidzeme Planning Region (Łotwa),
• Valga Town (Estonia),
• Lithuanian Innovation Center (Litwa),
• Kouvola Innovation (Finlandia),
• Hamburg Institute of International Economics (HWWI) (Niemcy),
• Business Aabenraa (Dania).

Projekt wpisuje się w ideę praktycznego wykorzystania wiedzy naukowej i wyników badań naukowych na potrzeby rozwoju gospodarek regionalnych w układzie międzynarodowym.

Oczekiwane rezultaty
Prowadzenie skoordynowanych działań międzynarodowych, opartych na wzmacnianiu wiedzy, kompetencji i współpracy pomiędzy partnerami projektu GoSmart BSR, pozwoli na:

  • dostosowanie sektora badań i rozwoju/badań do potrzeb biznesowych, w tym współpracy ponadnarodowej,
  • stworzenie sieci współpracy, integrującej podmioty ze strefy biznesu, administracji i badań naukowych w kierunku budowania trwałych powiązań międzynarodowych,
  • poprawę dostępu MŚP do różnych form kooperacji międzynarodowe w połączeniu z innowacjami, transferem technologii i know-how oraz szczególnie w zakresie badań i rozwoju,
  • przeprowadzenie badań nad nowymi modelami internacjonalizacji i kierunkami rozwojowymi przedsiębiorstw, inteligentnymi specjalizacjami w układzie transregionalnym oraz nad narzędziami wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw, które następnie będą przedmiotem pilotażowych działań wdrożeniowych,
  • poprawę zrozumienia i skuteczności władz publicznych we wspieraniu innowacji i internacjonalizacji przez przedsiębiorstwa i podmioty badawczo-rozwojowe,
  • opracowanie strategii inteligentnych specjalizacji w układzie transregionalnym i transnarodowym realizowanych w partnerskich regionach.

Kierownik Projektu: dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw.
Źródło finansowania: Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, (Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020), Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2. Inteligentna specjalizacja
Czas trwania projektu: 01.10.2017 – 30.06.2021
Całkowita wartość projektu: 1 759 767,50 €
Wkład własny: 341 569,63 €
Udział PB: 327 877,50 €

Link do strony projektu: www.gosmartbsr.eu

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.