e-Puszcza

„e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych”

Projekt realizowany zg. z umową dofinansowania nr POPC.02.03.01-00-0063/18-00 z dn. 28 lutego 2019r., w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Założeniem projektu „e-Puszcza” jest stworzenie platformy wspierającej rozwój otwartej i nowoczesnej nauki w oparciu o rozwój otwartego oprogramowania z repozytorium do zamieszczania danych przyrodniczych, w tym danych naukowych, z obszaru Puszczy Białowieskiej oraz stworzenie dodatkowych narzędzi informatycznych umożliwiających społeczeństwu i naukowcom ponowne wykorzystywanie tych danych. Projekt będzie skierowany do grup związanych ze środowiskiem naukowym, edukacyjnym, administracyjnym, biznesowym, pozarządowym oraz obywateli chcących rozszerzać swoje zainteresowania.

W ramach planowanego projektu powstanie platforma gromadząca różnego rodzaju dane dotyczące Puszczy Białowieskiej i jej regionu. Część danych będzie wstępnie przetwarzana dzięki narzędziom GIS (system informacji geograficznej), poprzez uzupełnienie istniejących map pokazujących rozmieszczenie gatunków, czy lesistość itp.

W ramach projektu powstaną dwie pracownie skanowania z bardzo nowoczesnym sprzętem – między innymi skanerami 3D i mikrotomografem.

Naukowcy IBS PAN oraz ZWL PB zgromadzili ogromny zasób danych, który przez wiele lat był archiwizowany, głównie w postaci analogowej. Dostęp do tych informacji  jest ograniczony, ta sytuacja ulegnie znacznej poprawie dzięki realizacji projektu.

Założeniem jest również upublicznienie cennych danych pochodzących od osób fizycznych, które chciałyby się nimi podzielić bez utraty posiadanych zasobów.

Nowo pozyskiwane dane będą udostępniane stopniowo, po ich opublikowaniu w tekstach naukowych. W niektórych wypadkach dane pozostaną zamknięte lub w wersji prezentacyjnej – dla ogółu społeczeństwa uogólnione zostaną dane lokalizacyjne (dotyczyć to będzie głównie danych wrażliwych przyrodniczo, dotyczących gatunków chronionych i miejsc ich bytowania). Takie dane będą udostępniane, w ramach współpracy naukowej, innym ośrodkom naukowym lub instytucjom zajmującym się ustawowo ochroną przyrody. Dostęp do tych danych będzie wymagał weryfikacji odbiorcy.

Platforma internetowa „e-Puszcza” poprawi jakość badań poprzez dostęp do istniejącej wiedzy i jej efektywniejsze użycie. Udostępnione dane będą dotyczyły głównie Puszczy Białowieskiej i pozwolą na lepsze poznanie jedynego polskiego obszaru przyrodniczego wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  Środowisko naturalne Puszczy Białowieskiej ulega obecnie dynamicznym zmianom, które dotychczas nie występowały lub przebiegały znacznie wolniej, dlatego istotne staje się zachowanie wszystkich danych o dotychczasowym stanie funkcjonujących ekosystemów.

Portal ten będzie również funkcjonował w tłumaczeniu na język rosyjski i białoruski (wersje polska i angielska będą wersjami podstawowymi), dzięki czemu w przyszłości możliwe będzie dołączenie zasobów dotyczących białoruskiej części Puszczy Białowieskiej.

Repozytorium „e-Puszcza” to:

  • otwarte dla wszystkich, specjalistyczne dane naukowe o Puszczy Białowieskiej
  • otwarte oprogramowanie, które będzie mogło być ponownie wykorzystane przez inne jednostki
  • platforma internetowa włączająca pasjonatów w badania naukowe
  • dwie pracownie skanowania, w tym jedna z najnowocześniejszym mikrotomografem
  • rozwój nauki
  • rozwój badań o Puszczy Białowieskiej

Projekt realizowany w partnerstwie:
Liderem przedsięwzięcia jest Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauki (IBS PAN) w Białowieży, a parterami dwie jednostki Politechniki Białostockiej: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce (ZWL  PB) oraz Centrum Komputerowych Sieci Rozległych (CKSR).

Wartość projektu wynosi – 7 822 628,86 zł, z czego na PB przypada – 3 032 975,06 zł.

Okres realizacji:  28 luty 2019 r. – 27 luty 2022 r.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.