PB Dostępna

Projekt „PB Dostępna” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, realizowany jest w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest wzrost dostępności Politechniki Białostockiej dla osób z niepełnosprawnościami w sześciu kluczowych obszarach, który zostanie osiągnięty przez wprowadzenie modyfikacji procedur kształcenia na poziomie wyższym, poprawę dostępności komunikacyjnej i architektonicznej, dostosowanie administrowanych stron internetowych i narzędzi informatycznych do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami i podniesienie kompetencji kadry uczelni w zakresie dostępności. 

W ramach projektu zaplanowano:

● Utworzenie w Uczelni Biura Osób Niepełnosprawnych

● Dostosowanie procedur Uczelni pod względem dostępności dla OzN

● Dostosowanie struktur organizacyjnych PB

● Realizację działań uświadamiających i specjalistycznych (szkolenia dla pracowników)

● Likwidację barier architektonicznych i cyfrowych

● Zwiększenie możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez doposażenie pomieszczeń uczelni w brakujący sprzęt,

● Doposażenie uczelnianej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego

● Zakup dostępu do bazy ABC

● Utworzenie Punktu Wsparcia OzN

● Zakup kursów e-learningowych na potrzeby OzN

● Budowa Google Assistanta mówiącego po polsku

Okres realizacji: 15 stycznia 2020 r. – 15 września 2023 r. 

Wartość projektu: 3 999 905,39 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 3 879 845,39 zł

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.