W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Fundacje, stowarzyszenia, podmioty działające na rzecz popularyzowania nauki

Projekty CSA

Projekty CSA (Coordination and Support Actions) mogą być realizowane przez pojedyncze podmioty, jak również przez konsorcja. W odróżnieniu od projektów RIA (Research and Innovation Action) oraz IA Innovation Actions), nie dotyczą realizacji działań badawczych i innowacyjnych, ale umożliwiają wspieranie tychże poprzez prowadzenie działań takich jak: upowszechnianie rezultatów projektów badawczych, podnoszenie świadomości, działania networkingowe (konferencje, spotkania B2B dla sektora B+R), analiza i tworzenie strategii badań (w tym koordynacja programów badawczych w poszczególnych krajach członkowskich i stowarzyszonych z HE).

Projekty CSA obecne będą w Programach Prac w praktycznie każdym obszarze Programu Ramowego Horyzont Europa.

Badania SSH – Social Sciences and Humanities

Nauki społeczne i humanistyczne jako zagadnienie przekrojowe, realizowane były w wielu obszarach programu Horyzont 2020. Założeniem była integracja nauk ścisłych (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) z SSH, odpowiedzialnymi za rozwiązywanie złożonych problemów społecznych w Europie. Nauki społeczne i humanistyczne zawierają w sobie szeroki wachlarz dyscyplin, w tym ekonomię, psychologię, nauki polityczne, historię, nauki kulturowe, jak również prawo i etykę i występowały w wielu obszarach Programu Ramowego Horyzont 2020, często stanowiąc istotny komponent prowadzonych badań.

Pełna lista planowanych do otwarcia tematów konkursowych, zawierających badania SSH, dostępna jest na portalu Funding & Tender opportunities. Przykładowe „success stories” projektów z badaniami SSH zostały opracowane w ramach projektu Net4Society.

Granty kaskadowe

Nazwa „granty kaskadowe” (cascading grants) związana jest z wielopoziomowym procesem rozdysponowania budżetu projektu, w ramach którego dopuszcza się przeprowadzenie konkursu dla stron trzecich. Na pierwszym poziomie „kaskady” znajduje się konsorcjum projektowe wybrane w ramach konkursów ogłaszanych przez Komisję Europejską (publikowanych na portalu Funding Tenders), w tematach, których zapisy dopuszczają tego typu finansowanie. Konsorcjum, które zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania z Komisji Europejskiej, może mieć w ramach swoich działań budżet przewidziany na ogłoszenie konkursów dla stron trzecich – znajdujących się na drugim poziomie „kaskady” – na działania związane np. z:

  • przeprowadzeniem eksperymentów
  • opracowaniem planu komercjalizacji technologii
  • opracowaniem planu walidacji technologii
  • przeprowadzenia studium wykonalności technologii.

Środki finansowe na przeprowadzenie zdefiniowanych przez konsorcjum zadań wypłacane są bezpośrednio przez beneficjenta, czyli koordynatora danego projektu.

W zależności od zdefiniowanych przez konsorcjum projektowe zadań, stronami trzecimi mogą być: MŚP, start-upy, naukowcy, studenci uczelni technicznych, dostawcy usług, organizacje badawczo-technologiczne (RTO), itp.

Przydatne dokumenty: