W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Działania Marii Skłodowskiej-Curie – MSCA

Program (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA) wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie umożliwia instytucjom zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców.

ADRESACI
 • indywidualni naukowcy
 • instytucje naukowe (uczelnie, instytuty badawcze)
 • przedsiębiorstwa (w tym MŚP)
 • organizacje pozarządowe, szpitale, muzea, stowarzyszenia, banki…
 • organizacje międzynarodowe
 • Wspólne Centrum Badawcze KE

Instytucja może mieć status:(1) beneficjenta. Wiąże się to z podpisaniem umowy grantowej z KE, zatrudnianiem naukowców i bezpośrednim otrzymywaniem funduszy z KE(2) organizacji partnerskiej, która szkoli i przyjmuje naukowców na staże/praktyki, a koszty jej udziału są pokrywane przez jednego z beneficjentów.

Naukowcy(każdej narodowości i z dowolnego kraju) muszą mieć uprawnienia do rozpoczęcia studiów doktoranckich/ otwarcia przewodu doktorskiego. W momencie ubiegania się o grant mogą nie być zatrudnieni w żadnej instytucji. Długość stażu naukowego warunkuje przypisanie do odpowiedniej kategorii naukowca i udział w danym typie MSCA:(1) początkujący naukowcy – do 4 lat stażu po uzyskaniu tytułu magistra, (2) doświadczeni naukowcy – stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra.

OGÓLNE CECHY PROGRAMU
 • obszary i tematy badawcze proponują aplikujące instytucje i naukowcy. Projekty są oceniane w kilku panelach tematycznych przez 3 niezależnych ekspertów;
 • naukowcy korzystający z MSCA muszą spełniać regułę mobilności mówiącą, że nie mogą oni realizować grantu w kraju, w którym przebywali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat w momencie zamknięcia konkursu;
 • nacisk kładziony jest na aktywny udział sektora nieakademickiego oraz na rozwijanie innowacyjnych kompetencji naukowców;
 • budżety projektów MSCA tworzone są automatycznie na podstawie liczby osobo-miesięcy na jakie przyjmowani są naukowcy oraz stawek określonych przez KE dla kategorii: (1) wynagrodzenie naukowców, (2) realizacja badań, organizacja i uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i kursach, (3) zarządzanie i koszty pośrednie;
 • wnioski składane są elektroniczne do KE poprzez portal Funding Tender opportunities.
 • przy ocenie i realizacji projektów brane są pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
TYPY PROJEKTÓW
Marie Skłodowska-Curie DOCTORAL NETWORKS

Projekty składane przez międzynarodowe konsorcja mają na celu wyszkolenie kreatywnych i przedsiębiorczych ; naukowców rozwiązujących aktualne wyzwania i wykorzystujących wiedzę do tworzenia nowych produktów i usług. Celem jest także zwiększenie możliwości ich zatrudnienia w różnych sektorach w wyniku (1) prowadzenia przez nich prac badawczych, (2) udziału w stażach i szkoleniach (3) rozwijania i poszerzania dodatkowych umiejętności, w różnych sektorach, krajach i dyscyplinach. Każdy naukowiec zatrudniony w projekcie Doctoral Networks musi być jednocześnie uczestnikiem szkoły doktorskiej.

Marie Skłodowska-Curie STAFF EXCHANGES

Projekty badawczo-innowacyjne realizowane poprzez wymianę pracowników (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pomiędzy instytucjami tworzącymi konsorcjum projektu. Celem są badania naukowe realizowane wspólnie przez konsorcjum, a także wymiana wiedzy i pomysłów (na każdym etapie łańcucha innowacji) przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniające się do rozwoju innowacji oraz międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej współpracy.

Marie Skłodowska-Curie COFUND

Współfinansowanie przez KE istniejących lub nowotworzonych programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów dla naukowców. Programy powinny być ukierunkowane na międzynarodowe, międzysektorowe, interdyscyplinarne badania i szkolenia oraz międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Fundusze można uzyskać na programy skierowane do naukowców na każdym etapie kariery naukowej.

Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców ze stopniem doktora idoświadczeniem nie dłuższym niż 8 lat od momentu jego uzyskania. Mają one na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału naukowców do uzyskania nowych umiejętności poprzez pracę nad indywidualnym interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym oraz mobilność międzynarodową i międzysektorową.

Marie Skłodowska-Curie and Citizens

Celem działania jest organizacja Nocy Naukowców i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych prowadzonych w Unii Europejskiej oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej. Realizowane projekty powinny również promować rolę naukowców w społeczeństwie i gospodarce, a także znaczenie badań naukowych w życiu codziennym.

Więcej informacji na stronie MSCA.