W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, logo Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego, logo Unii Europejskie

Wniosek aplikacyjny dofinansowania pracy badawczo-rozwojowej w ramach projektu

Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Pola oznaczone (*) muszą być wypełnione obowiązkowo.

  A. Dane wnioskodawcy

  Dotyczy tylko jeśli Wnioskodawca aplikuje jako zespół - należy podać dane członka zespołu – imię i nazwisko, tytuł naukowy, dyscyplinę naukową oraz uczelnię; rolę w projekcie; doświadczenie w zakresie pełnionej w projekcie roli.


  B. Informacja na temat przedmiotu pracy B+R


  Należy opisać w sposób czytelny i zrozumiały, czego dotyczy działalność badawczo-rozwojowa, dla której planowane są prace i potencjalna komercjalizacja i co ma być rezultatem końcowym projektu.
  Czy jest to technologia-sposób, produkt-wytwór, system, program komputerowy, utwór itp.?
  Czego dotyczy, z jakiej dziedziny naukowej pochodzi, wyjaśnić istotę wyników badań, jak przebiega proces wytwarzania, itp.?
  Jaki jest cel i jaki ma być efekt finalny prac?
  Wskazać segment klientów oraz problem jaki rozwiązuje wynik prac oraz jak ten problem jest rozwiązywany obecnie?

  3. Czy przedmiot wniosku wpisuje się w obszar Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji – RIS3 województwa podlaskiego? *
  Należy opisać rynek docelowy (potencjalnych klientów). Przyjęte dane i założenia powinny być realistyczne i uzasadnione oraz uprawdopodabniać sukces ekonomiczny wdrożenia wyników pracy. Proszę wskazać substytuty, jeśli istnieją.

  Należy wskazać innowacyjność przedmiotu komercjalizacji w skali regionu, kraju lub na świecie.
  Podać nazwy rozwiązań (produktów / usług), które dotychczas rozwiązywały ten sam zidentyfikowany przez Zespół Projektowy problem + dokonać opisu funkcjonalności stanowiących przewagę w stosunku do tych rozwiązań.
  W przypadku braku podobnych rozwiązań na rynku należy odnieść się do oferowanych produktów/ usług/ technologii posiadających choćby częściowo te same funkcjonalności.

  W niniejszym punkcie należy opisać, czy Wnioskodawca wraz z ewentualnym zespołem, mają nawiązaną współpracę z podmiotem otoczenia gospodarczego. Jeżeli tak, należy podać nazwę podmiotu lub podmiotów potencjalnie zainteresowanych wykorzystaniem rozwiązania będącego przedmiotem projektu.

  Należy dokładnie opisać, jakie działania są planowane w ramach niniejszego wniosku i co należy wykonać w ramach prac B+R tak, aby zgłaszany przedmiot wniosku stał się atrakcyjny dla odbiorcy jako produkt. Wstępnie opisać etapy prac, oraz zadania zespołu realizującego w okresie realizacji projektu z podziałem na miesiące (maksymalnie do 31.05.2022).

  D. Dodatkowe informacje.