Jak poruszać się po Politechnice?

Obiekty Politechniki Białostockiej

Główny kampus Politechniki Białostockiej znajduje się przy ul. Wiejskiej, ale możecie do nas dotrzeć też od strony akademików, które zlokalizowane są przy ulicy Zwierzynieckiej.

Na kampusie głównym znajdują się Wydziały: Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektryczny, Mechaniczny oraz Informatyki, a ponadto:  Akademickie Centrum Sportu, Domy Studenta oraz budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, w którym mieszczą się Biblioteka Politechniki Białostockie i Studium Języków Obcych.

Wydział Architektury ma swoją siedzibę przy ul. Oskara Sosnowskiego 11.

Wydział Inżynierii Zarządzania ma swój kampus w znakomicie skomunikowanym z Białymstokiem Kleosinie, przy ul. Ojca Tarasiuka 2.

W Hajnówce uczelnia prowadzi Centrum Naukowo-Badawcze, w którym funkcjonują laboratoria i pracownie Instytutu Nauk Leśnych (Hajnówka, ul. Piłsudskiego 1 A).

Sprawdź mapę obiektów Politechniki Białostockiej

Zainstaluj Zonifero

Zonifero to apka, która ułatwia poruszanie się po Politechnice Białostockiej.
Nie wiesz, gdzie znajduje się laboratorium, w którym masz zajęcia, sala wykładowa na wydziale? Dzięki Zonifero znajdziesz pomieszczenia, dziekanat i wykładowców!

Aplikacja zawierająca wirtualną mapę uczelni, jest dostępna na urządzenia z systemem android oraz na iOs.
 
Można też posłużyć się poniższym kodem QR – to bezpośrednie odesłanie do strony, na której można pobrać aplikację.

qr zonifero

 

Uwaga! Logując się do aplikacji wpisz PolitechnikaBialostocka jako nazwę organizacji.

Szczegółowe informacje dot. logowania znajdują się na stronie Zonifero na PB