Jak poruszać się po Politechnice?

Obiekty Politechniki Białostockiej

Główny kampus Politechniki Białostockiej znajduje się przy ul. Wiejskiej, ale możecie do nas dotrzeć też od strony akademików, które zlokalizowane są przy ulicy Zwierzynieckiej. Tu zlokalizowane są Wydziały: Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektryczny, Informatyki oraz Mechaniczny, a także Akademickie Centrum Sportu, Domy Studenta oraz Centrum Nowoczesnego Kształcenia.

Wydział Architektury ma swoją siedzibę przy ul. Oskara Sosnowskiego 11.

Wydział Inżynierii Zarządzania ma swój kampus w znakomicie skomunikowanym z Białymstokiem Kleosinie, przy ul. Ojca Tarasiuka 2.

W Hajnówce uczelnia prowadzi Centrum Naukowo-Badawcze, w którym funkcjonują laboratoria i pracownie Instytutu Nauk Leśnych (Hajnówka, ul. Piłsudskiego 1 A).

Sprawdź mapę obiektów Politechniki Białostockiej

Zainstaluj Zonifero

Zonifero to wirtualna mapa, która ułatwia poruszanie się po Politechnice Białostockiej. Nie wiesz, gdzie znajduje się laboratorium, w którym masz zajęcia, sala wykładowa na wydziale? Dzięki Zonifero znajdziesz pomieszczenia, dziekanat i wykładowców.

Aplikacja jest dostępna na urządzenia z systemem android oraz na iOs.

Uwaga! Logując się do aplikacji wpisz PolitechnikaBialostocka jako nazwę organizacji.

Szczegółowe informacje dot. logowania znajdują się na stronie Zonifero na PB