Przygotuj się do pierwszej wizyty w dziekanacie

Wszelkie sprawy dotyczące procesu nauczania, sprawy socjalne i organizacyjne oraz inne studenci rozwiązują w dziekanacie.

Pierwsza wizyta w dziekanacie to okazja do:

  • do poznania osoby odpowiedzialnej za I rok studiów,
  • podpisania ślubowania,
  • odebrania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
  • uzupełnienia ewentualnych braków w dokumentacji (np. badań lekarskich).

 

Zapoznaj się z REGULAMINEM STUDIÓW. Będziesz musiała/musiał złożyć podpis pod dokumentem zaświadczającym, że zapoznałaś/zapoznałeś się z regulaminem.

 

Zapoznaj się z zasadami pobierania opłat i z wysokością opłat za studia. Będziesz musiał/musiała podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami pobierania i wysokością opłat oraz z warunkami i trybem zwalniania z nich w Politechnice Białostockiej.

 

Sprawdź gdzie znajduje się Dziekanat na Twoim wydziale

Sprawdź Wydział Architektury 

Sprawdź Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku 

Sprawdź Wydział Elektryczny

Sprawdź Wydział Informatyki

Sprawdź Wydział Inżynierii Zarządzania 

Sprawdź Wydział Mechaniczny