Obowiązki informacyjne

 

 

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl;

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych,  z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Uczelni,
 • ochrony mienia Uczelni.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych i prowadzenia monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Okres przechowywania danych

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni, z wyłączeniem sytuacji wskazanych w przepisach prawa, w szczególności w przypadkach, w którym nagrania obrazu stanowią/mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa.

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Politechniki Białostockiej oraz mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Osobie, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Przebywając na terenie Politechniki Białostockiej dobrowolnie przekazuje nam Pani/Pan swoje dane. Brak ich podania jest równoznaczny z brakiem uprawnień do przebywania na terenie Uczelni.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Uczelnia nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 3. Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany w celach informacyjno-promocyjnych na podstawie– 6 ust. 1 lit. e RODO1.
 4. Wizerunek w ramach wskazanego celu możemy udostępniać następującym podmiotom: media współpracujące z Uczelnią, podmioty drukujące materiały informacyjne, patroni przedsięwzięcia, użytkownicy stron internetowych administratora oraz portali społecznościowych, na których administrator posiada konta.
 5. Wizerunek przechowywany będzie w okresie niezbędnym do realizacji wyżej określonego celu.
 6. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W przypadku niewyrażania zgody na fotografowanie oraz utrwalanie wizerunku uprasza się o opuszczenie sali lub zgłoszenie odpowiedniej osobie.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie wizerunku jako danej osobowej narusza powszechnie obowiązujące przepisy
  w tym zakresie.
 2. Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.