W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Land Use

logo programu operacyjnego UE

Towards Sustainable Land-use Strategies in the Context of Climate Change and Biodiversity Challenges in Europe (LAND USE) (ID 101081307-2), którego Politechnika Białostocka jest Partnerem uzyskał finansowanie ze środków programu HORIZON EUROPE, akcja HORIZON-RIA HORIZON-CL5-2022-D1-01-03–two-stage: Social science for land-use strategies in the context of climate change and biodiversity challenges.

Liderem projektu jest Hamburg University of Applied Sciences z Niemiec.

Konsorcjum projektu tworzy 13 partnerów reprezentujących 12 krajów, a w jego skład wchodzą:

 1. Hamburg University of Applied Sciences (Niemcy),
 2. Aristotle University of Thessaloniki (Grecja),
 3. Estonian University of Life Sciences (Estonia),
 4. University of Copenhagen (Dania)
 5. University of Coimbra (Portugalia),
 6. Bialystok University of Technology (Polska),
 7. University of Bologna (Włochy),
 8. Romanian Academy (Rumunia)
 9. University of Latvia (Łotwa),
 10. Slovak University of Agriculture In Nitra (Słowacja),
 11. University of Natural Resources And Life Sciences, Vienna (Austria),
 12. Leibniz-Institut Fuer Agrarentwicklung In Transformationsoekonomien (Niemcy),
 13. Charles University Prague (Czechy)

Uwzględniając potrzebę wdrażania zrównoważonych strategii użytkowania gruntów projekt LAND-USE skupia się na integracji nauk przyrodniczych i społecznych w celu określenia, opracowania, przetestowania i wdrożenia zintegrowanych narzędzi mających na celu usprawnienie procesu decyzyjnego  dotyczącego  zagospodarowania terenu, oraz budowania świadomości i zaangażowania interesariuszy w przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu i pokonywaniu wyzwań wynikających ze zmniejszania się różnorodności biologicznej w Europie – wskazuje prof. Joanna Ejdys.

W ramach projektu przewidziano 7 pakietów roboczych, w ramach których badacze z 12 krajów mają zebrać wzorce użytkowanie gruntów w Europie, zbadać świadomość kluczowych interesariuszy na temat zmian klimatu i różnorodności biologicznej, zebrać dane na temat pokrycia i użytkowania terenu oraz zaproponować holistyczne i systemowe podejście do wykorzystania terenów rolniczych w Europie – wyjaśnia prof. Piotr Banaszuk.

Zespół z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowiska pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Banaszuka będzie odpowiedzialny za:

 • europejską inwentaryzację mokradeł,
 • charakterystykę ich użytkowania
 • opracowanie scenariuszy emisji gazów cieplarnianych z terenów podmokłych użytkowanych rolniczo.

Zespół z Wydziału Inżynierii Zarządzania pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Joanny Ejdys będzie odpowiedzialny w projekcie w szczególności za:

 • analizę i ocenę instrumentów związanych z decyzjami dotyczącymi zagospodarowania terenu;
 • rozwój metod i narzędzi umożliwiających wielopoziomowe zaangażowanie interesariuszy w zrównoważone zarządzanie użytkowaniem gruntów;
 • organizację warsztatów mających na celu podnoszenie świadomości  i generowanie najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego zarządzania użytkowaniem terenów
 • opracowanie studium przypadku wykorzystania badań foresight na potrzeby budowy scenariuszy związanych z antropogenicznymi zagrożeniami Puszczy Białowieskiej,
 • opracowanie scenariuszy użytkowania terenów z wykorzystaniem Scenario Exploration System.

Zespół badawczy Politechniki Białostockiej tworzą pracownicy Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Wydziału Inżynierii Zarządzania, a koordynatorami projektu są:

 • prof. dr hab. Piotr Banaszuk,
 • prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys.
Kluczowy zespół projektowy tworzą:

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowiska:

 • prof. dr hab. Piotr Banaszuk,
 • dr inż. Andrzej K. Kamocki,
 • dr hab. Aleksander Kołos,
 • dr inż. Robert Czubaszek,
 • dr inż. Agnieszka Wysocka-Czubaszek.

Wydział Inżynierii Zarządzania:

 • prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys,
 • dr hab. inż. Katarzyna Halicka,
 • prof. PB, dr Anna Kononiuk,
 • dr Andrzej Magruk,
 • dr Joanna Godlewska,
 • dr Danuta Szpilko,
 • dr Łukasz Nazarko.

Okres realizacji: 48 miesięcy.

Budżet projektu: 6,3 mln EUR, z czego budżet Politechniki Białostockiej wynosi 373 tys. EUR.