Umowy z 2015 roku

Wykaz szkół, z którymi Politechnika Białostocka podpisała umowy o współpracy w 2015 roku:

 • 2014-12-15 Umowa z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. F. Szczepanika w Suwałkach dot. współpracy naukowej i organizacyjnej, w tym zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych i ochrony własności intelektualnej (na czas nieokreślony)
 • 2015-01-15 Umowa z I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Suwałkach dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, rozwoju ośrodków, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni z radą pedagogiczną i uczniami Szkoły (do końca roku szkolnego 2015/2016)
 • 2015-01-16 Umowa z I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, rozwoju ośrodków, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni z radą pedagogiczną i uczniami Szkoły (do końca roku szkolnego 2017/2018)
 • 2015-01-28 Umowa z Powiatem Bielskim dot. współpracy w zakresie doskonalenia i wymiany wiedzy i doświadczeń, popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni i wspólnoty samorządowej Powiatu Bielskiego, a także tworzenia powiązań pomiędzy nauką i sferą zadań własnych samorządu terytorialnego w zakresie edukacji obejmującej prowadzone przez Powiat:
  I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim
  II Liceum Ogólnokształcące im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
  ZS Nr 1 im. Marszałka Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim
  ZS Nr 3 im. W. S. Reymonta w Bielsku Podlaskim
  ZS Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim
 • 2015-01-19 Umowa z Zespołem Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, rozwoju ośrodków, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni z radą pedagogiczną i uczniami Szkoły (do końca roku szkolnego 2017/2018)
 • 2015-02-10 Umowa z Powiatem Hajnowskim dot. współpracy w zakresie doskonalenia i wymiany wiedzy i doświadczeń, popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni i wspólnoty samorządowej Powiatu Bielskiego, a także tworzenia powiązań pomiędzy nauką i sferą zadań własnych samorządu terytorialnego w zakresie edukacji obejmującej prowadzone przez Powiat:
  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce
  Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce
  Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce
 • 2015-03-09 Umowa z II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Białymstoku dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, rozwoju ośrodków, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni z Radą Pedagogiczną i uczniami Szkoły
 • 2015-03-19 Umowa z Miastem Hajnówka dot. współpracy i wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni i wspólnoty samorządowej Miasta Hajnówka (na czas nieokreślony)
 • 2015-05-20 Umowa ramowa o współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą, a w szczególności rozpropagowania wśród młodzieży szkolnej kierunku kształcenia – elektrotechnika (do końca roku szkolnego 2016/2017)
 • 2015-06-19 Umowa o współpracy patronackiej z Publicznym Gimnazjum Nr 13 w Białymstoku dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą (do końca roku szkolnego 2017/2018)
 • 2015-06-24 Porozumienie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr dot. przygotowania Programu Współpracy Szkoły Zawodowej z MŚP i współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektów podnoszących jakość kształcenia zawodowego. Porozumienie sygnowały również szkoły ponadgimnazjalne województwa podlaskiego:
  Zespół Szkół Technicznych im. Gen I. Prądzyńskiego w Augustowie
  Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku
  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie
  Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce
  Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
  Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży
  Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie
  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce
  Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
  Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
  Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
  Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie
 • 2015-06-22 Umowa z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą
 • 2015-09-01 Umowa o współpracy patronackiej z Augustowskim Centrum Edukacyjnym dot. współpracy w zakresie doskonalenia i wymiany wiedzy oraz doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni z Radą Pedagogiczną oraz uczniami ACE, w tym szkół, ośrodków i placówek przez nich prowadzonych (na czas nieokreślony)
 • 2015-09-02 Umowa z Podlaskim Kuratorem Oświaty oraz III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku dot. zasad współdziałania w zakresie organizacji i przeprowadzania na obszarze województwa podlaskiego w roku szkolnym 2015/2016 wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z informatyki dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów realizowanego pod nazwą “Podlaski Konkurs Informatyczny” (na rok szkolny 2015/2016)
 • 2015-10-12 Umowa z Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą (do końca roku szkolnego 2017/2018)
 • 2015-10-14 Umowa z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą (czas nieokreślony) ZSTiO_Bialystok
 • 2015-11-30 Umowa z I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą (do końca roku szkolnego 2016/2017)
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.