Prawo uczelniane

Politechnika Białostocka jest uczelnią publiczną, działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, innych przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego oraz wewnętrznych aktów normatywnych.

Zewnętrzne akty prawne:
 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Najnowsze akty prawne publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki
 

Wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi w Uczelni są:
 1. Statut Politechniki Białostockiej, określający główne zasady organizacji i funkcjonowania Uczelni
 2. Uchwały Senatu Politechniki Białostockiej
 3. Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej
 4. Uchwały Rady Politechniki Białostockiej. Rada Uczelni działa zgodnie z regulaminem określającym zasady jej funkcjonowania, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Najważniejsze dokumenty regulujące funkcjonowanie Uczelni:
 1. Regulamin organizacyjny Politechniki Białostockiej
 2. Zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych w Politechnice Białostockiej
 3. Regulamin pracy Politechniki Białostockiej
 4. Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Białostockiej
 5. Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej oraz oceny okresowej nauczycieli akademickich
 6. Zarządzenie w sprawie procedury wydawania wewnętrznych aktów normatywnych, umocowań oraz opinii prawnych
 7. Zarządzenie w sprawie ustalenia w Politechnice Białostockiej procedury udostępniania informacji publicznej
 8. Regulamin zarządzania własnością intelektualną na Politechnice Białostockiej
 9. Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad organizacji imprez w Politechnice Białostockiej
 10. Regulamin Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej
 11. Regulamin Studiów Politechniki Białostockiej
 12. Regulamin studiów podyplomowych Politechniki Białostockiej
 13. Regulamin innych form kształcenia Politechniki Białostockiej

Pozostałe wewnętrzne akty prawne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Białostockiej w zakładce: Prawo uczelniane.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.