W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Godło i logo

Politechnika Białostocka posiada godło i sztandar, których kształt i wygląd opisany jest w Załączniku do Statutu Politechniki Białostockiej. Zasady ich używania określone zostały w Uchwale nr 300/XXi/XIV/2014 Senatu PB z dn. 24 kwietnia 2014 r.

Godłem Uczelni jest stylizowany orzeł, otoczony napisem „Politechnika Białostocka”. Występuje ono także w formie uproszczonej, z pominięciem napisu „Politechnika Białostocka”. Twórcą godła PB jest znany i ceniony artysta Karol Śliwka.

W celu ochrony przed niewłaściwym użyciem znak PB został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP. Pozwolenie na użycie znaku można uzyskać w Dziale Promocji Politechniki Białostockiej. Podmiot, który otrzyma takie pozwolenie, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania wszystkich norm i zasad o których zostanie poinformowany.

Kiedy w szczególności trzeba uzyskać zgodę na wykorzystanie loga PB?
  • podanie logotypu Uczelni na stronie www czy wszelkich innych materiałach przez spółki typu spin off, spółki celowe, ale też koła naukowe, organizacje pozarządowe i inne podmioty współpracujące;
  • oznaczenie logotypem Uczelni zwłaszcza działań edukacyjnych i badawczych, prowadzonych przez pracowników naukowych/ absolwentów/ doktorantów/ studentów poza ich macierzystą uczelnią, np. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki typu non profit czy spółki typu spin out;
  • podanie logotypu na plakacie, ulotce i innych materiałach informujących o wydarzeniu, organizowanym na Uczelni lub we współpracy z nią.
Zasady stosowania logo
  • We wszelkich materiałach politechnicznych zaleca się stosowanie logo w wersji poziomej. Dopuszcza się stosowanie wersji okrągłej w materiałach, w których użycie logo poziomego jest niemożliwe (np. zaburzenie koncepcji graficznej czy też nieczytelność znaku).
  • Jednostki PB oraz pracownicy naukowi, reprezentujący z ramienia swojej jednostki uczelnię, maja prawo użycia logo przy zachowaniu zasad jego stosowania. Doktoranci i studenci (także koła naukowe) w przypadku chęci użycia logo za każdym razem zobowiązani są do mailowego wystąpienia o zgodę do Biura Promocji za pośrednictwem swojego opiekuna naukowego., który będzie odpowiadał za prawidłowość dalszego użycia logo PB.
  • Pracownicy PB, wydający indywidualnie publikacje, nie mogą używać logo uczelni do ich oznakowania. Jedyną sytuacją, która dopuszcza umieszczenie logo PB w publikacji jest uzyskanie dofinansowania od władz uczelni. Jednakże wtedy wymagany jest dopisek: publikacja współfinansowana/finansowana przez Politechnikę Białostocką.
  • Instytucje współpracujące z uczelnią otrzymują logo Politechniki Białostockiej wyłącznie za pośrednictwem Działu Promocji lub pracownika naukowego uczelni, odpowiadającego za tę współpracę z ramienia swojej jednostki.
  • Logo każdorazowo udostępniane jest w postaci zapisu elektronicznego. W przypadku zgody na stosowanie logo należy przestrzegać wszystkich norm i zasad jego stosowania.
  • Wzory logo załączono poniżej.

Uczelnia może zażyczyć sobie opłatę licencyjną, za użycie swego znaku. W razie wykorzystania logo uczelni bez jej zgody należy liczyć się z odpowiedzialnością cywilną, czy też karną.

Konsultacje dotyczące wykorzystania znaku: biuroprasowe@pb.edu.pl lub osobiście w Dziale Promocji (Białystok, Wiejska 45a, pokój 036, budynek rektoratu).

 

Pobierz logo PB

Logotyp PB dostępny jest w kilku formatach graficznych:

Wersja PL pozioma

Wersja polskojęzyczna, pozioma (1 MB)

Logo PB poziome w .zip (zawiera .pdf, .png, .ai, .eps, .cdr) (3 MB)

Wersja PL

Logo PB standardowe w wersji polskojęzycznej (1 MB)

Logo PB w .zip (zawiera .pdf, .png, .ai, .eps, .cdr) (3 MB)

English version (standard)

Logo PB w wersji anglojęzycznej w formacie .pdf (1 MB)

Logo PB w .zip (zawiera .pdf, .png, .ai, .eps, .cdr)