Legia Akademicka_ARCHIWUM

logo Legii Akademickiej

Zaświadczenia o ukończeniu programu

Osoby, które pozytywnie zaliczyły egzamin z części teoretycznej programu Legia Akademicka zapraszamy po odbiór zaświadczeń o ukończeniu programu. Zaświadczenia można odbierać w terminie do 31 maja 2019 r. w Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki PB , ul. Wiejska 45c. Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 229 w godz. 8-15.

Wnioski o odbycie ćwiczeń wojskowych

Pilne! Prosimy o składanie wniosków o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach programu Legia Akademicka. Preferowany termin 15-16.05.2019 r. Wnioski należy składać w Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki PB, budynek Wydziału Mechanicznego, pokój 229, w godzinach 8-15.

Wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach LA (214 KB)

Rozkład zajęć

Legia Akademicka 2019_ROZKŁAD ZAJĘĆ (439 KB)

Materiały dydaktyczne

Materiał dydaktyczny LA Akademia Sztuki Wojennej 2019 (4 MB)

Struktura szkolenia

Legia Akademicka 2019_struktura szkolenia (5 MB)

Wykaz jednostek wojskowych prowadzących szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej (stan na 25.04.2019 r.)

Legia Akademicka 2019 wykaz jednostek realizujących szkolenie studentów (1 011 KB)

 

Spotkanie organizacyjne

23 marca 2019 r. w Auli nr I w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejska 45D o godzinie 8:30 rozpocznie się spotkanie inauguracyjne tegorocznej edycji Legii Akademickiej.

Spotkanie inauguracyjne rozpocznie cykl spotkań edukacyjnych w ramach pierwszego etapu szkolenia. Na spotkaniu zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zakresu i terminów zajęć.

Kontakt: legiaakademicka@pb.edu.pl

Druga edycja programu Legia Akademicka na Politechnice Białostockiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Minister Obrony Narodowej podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Jest to kontynuacja zapoczątkowanego w ubiegłym roku pilotażowego projektu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Na mocy ww. porozumienia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zlecił (wybranym spośród nadzorowanych przez siebie uczelni) realizację części teoretycznej programu edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej w II semestrze roku akademickiego 2018/2019.

Możesz zgłosić się do Legii Akademickiej jeśli:

  • posiadasz obywatelstwo polskie
  • jesteś studentem uczelni wyższej
  • przeszedłeś kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową)
Zajęcia będą odbywać się w weekendy.

 

 REKRUTACJA

Do programu prowadzonego w Politechnice Białostockiej mogą przystąpić:

  • studenci Politechniki Białostockiej – wniosek składają w dziekanacie swojego wydziału,
  • studenci innych uczelni – wniosek składają w Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki – budynek Wydziału Mechanicznego, ul. Wiejska 45C, pokój 229 ( w godz. 8-15). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie swojej uczelni o posiadaniu statusu studenta.
Termin składania wniosków przez studentów-ochotników to 15 marca 2019 roku. 

Wniosek o przystąpienie do programu Legii Akademickiej (20 KB)

Studentki, które nie posiadają kategorii wojskowej składają w dziekanacie lub Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki dodatkowy wniosek wpisując Wojskową Komendę Uzupełnień właściwą dla miejsca zamieszkania. Wnioski Uczelnia przekaże do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, który nada bieg sprawie

Wniosek o wezwanie na kwalifikacje kobiety (12 KB)

 
SPOTKANIA INFORMACYJNE

Pracownicy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku będą udzielać informacji na temat Programu LEGIA AKADEMICKA w następujących dniach:

4 marca 2019 r. – godz. 10-12 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
5 marca 2019 r. – godz. 10-12 Wydział Elektryczny
6 marca 2019 r. – godz. 10-12 Wydział Mechaniczny
7 marca 2019 r. – godz. 10-12 Wydział Informatyki
8 marca 2019 r. – godz. 10-12 Wydział Inżynierii Zarządzania

Natomiast 12 marca 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielem Ministra Obrony Narodowej. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją

PREZENTACJA MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ (3 MB)

 

OPIS PROGRAMU

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.
Do programu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie teoretyczne, które musi być zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2019 r. Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych i ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas przerwy wakacyjnej. Za każdy dzień ćwiczeń student otrzyma 104 zł.
 
„Legia Akademicka” to jedno z rozwiązań, którego głównym celem jest odbudowa rezerw osobowych. Według założeń, w tej edycji programu zostanie przeszkolonych około 5 tysięcy studentów. Jest to jeden z kluczowych programów Ministerstwa Obrony Narodowej, który ma służyć odbudowie rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, zwłaszcza w korpusach osobowych oficerów i podoficerów rezerwy. Pilotażowa edycja, w której udział wzięło 3487 studentów cieszyła się dużym zainteresowaniem. W odpowiedzi na oczekiwania środowisk akademickich podpisano porozumienie zapewniające kontynuację programu w kolejnych latach, co najmniej do 2021 r., oraz umożliwiające prowadzenie zajęć w ramach programu również przez uczelnie niepubliczne.

 

 

 

LEGIA AKADEMICKA 2018

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.