Formy pomocy Uczelni

Stypendia

Niepełnosprawnym studentom/doktorantom przysługuje stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium specjalne może otrzymać osoba z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Jest ono przyznawane na wniosek studenta/doktoranta. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania semestru. Stypendium jest przyznawane wówczas od następnego miesiąca po złożeniu wniosku, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące. Gdy w trakcie trwania roku akademickiego orzeczenie o niepełnosprawności utraciło ważność, wypłata stypendium zostaje wstrzymana. Stypendium może zostać wypłacone z wyrównaniem za poprzednie miesiące, jeżeli student/doktorant dostarczy aktualne orzeczenie. Wysokość stypendium jest niezależna od stopnia niepełnosprawności i jest ustalana przez Senat Uczelni. Sprawami związanymi ze stypendiami zajmują się dziekanaty poszczególnych wydziałów Uczelni.

Likwidacja barier architektonicznych

Politechnika Białostocka jest uczelnią dysponującą, w większości, wieloletnimi budynkami, które wymagają ich dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo osób w tym studentów i doktorantów. W miarę możliwości technicznych i finansowych Uczelnia sukcesywnie modernizuje te budynki tak aby stały się w pełni „przyjaznymi” dla studentów mających kłopoty z poruszaniem się. Poniżej przytoczone są informacje o stanie obecnym i najbliższych działaniach władz Uczelni w tym zakresie.

 • Wydział Informatyki, Rektorat (ul. Wiejska 45A)
  Budynek wyposażony jest  w windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia sanitarne na parterze  budynku są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Wydział Elektryczny (ul. Wiejska 45D)
  Budynek Wydziału (nowy) jest w pełni dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych studentów/doktorantów.
 • Wydział Mechaniczny (ul. Wiejska 45C)
  Wejście główne, zmodernizowane w 2010 roku, pozwala na wjazd osób na wózkach na poziom parteru (dziekanat wydziału). W budynku jest zamontowana winda, która umożliwia dotarcie  osobom niepełnosprawnym ruchowo na piętra budynku. Pomieszczenia sanitarne na parterze dostosowano do potrzeb studentów niepełnosprawnych.
 • Wydział Budownictwa i Nauki o Środowisku (ul. Wiejska 45E)
  Wszystkie pomieszczenia sanitarne na parterze dostosowano do potrzeb studentów niepełnosprawnych. W budynku głównym Wydziału jest zamontowana winda, która umożliwia dotarcie  osobom niepełnosprawnym ruchowo na piętra budynku.
 • Wydział Inżynierii Zarządzania (Kleosin, ul. O. S. Tarasiuka 2)
  W trzech budynkach Wydziału (Filadelfia, Berlin, Dziekanat) są zamontowane windy. We wszystkich  budynkach wydziału są wykonane podjazdy umożliwiające wjazd na poziom parteru  osób na wózkach inwalidzkich. We wszystkich budynkach dydaktycznych Wydziału pomieszczenia sanitarne na parterze są dostosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych.
 • Hala sportowa Akademickie Centrum Sportu (ul. Wiejska 41)
  Jest to Nowoczesny obiekt dwukondygnacyjny (oddany do użytku w 2006 roku), wyposażony w windę i podjazd dla osób niepełnosprawnych, z pomieszczeniami dostosowanymi również do potrzeb tych osób. Na pierwszym poziomie znajdują się: siłownia,  sala sportów walki, sala tenisa stołowego i sala aerobiku. Na drugim poziomie znajduje się sala gier zespołowych, z pełnym wyposażeniem, na które składają się dwa boiska do siatkówki, 2 boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, futsalu, badmintona, tenisa ziemnego. Ze sprzętu ACS, w miarę swoich możliwości, korzystają też studenci niepełnosprawni.
 • Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej (ul. Zwierzyniecka 16)
  Obiekt jest  w pełni „przyjazny” dla osób niepełnosprawnych (więcej na Biblioteka bez barier).
 • Wydział Architektury (ul. Oskara Sosnowskiego 11)
  Wszystkie pomieszczenia na parterze, w tym sanitarne,  dostosowano do potrzeb niepełnosprawnych studentów/doktorantów. Budynek wyposażony jest w windę.
 • Akademiki (ul. Zwierzyniecka)
  Wszystkie akademiki zostały wyposażone w podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich. Ponadto osoby niepełnosprawne ruchowo mogą ubiegać się o zamieszkanie w pokojach „przyjaznych” osobom niepełnosprawnym (część segmentów w IV akademiku przy ul. Zwierzynieckiej 6 dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Pomoc niepełnosprawnym studentom/doktorantom z dysfunkcją słuchu

W 10-ciu aulach Uczelni są zamontowane wzmacniacze ze stacjonarnymi pętlami indukcyjnymi (induktofonicznymi), wspomagającymi osoby niedosłyszące  lepsze zrozumienie prowadzonych wykładów.  Osoby nie posiadające aparatów słuchowych, umożliwiających odbiór sygnału z pętli  indukcyjnej, mogą wypożyczyć (bezpłatnie) specjalne słuchawki z odbiornikiem sygnału (bliższe informacje u pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych). Ponadto Uczelnia dysponuje zestawami wspomagającymi słyszenie, systemu FM i UHF, przeznaczonymi do wypożyczeń dla zainteresowanych studentów lub doktorantów.

(Wykaz sal z  zamontowanymi urządzeniami wspomagającymi słyszenie w plikach do pobrania).

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

Od października 2013 roku na Politechnice Białostockiej funkcjonuje mini-wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu ułatwiającego studiowanie niepełnosprawnym studentom/doktorantom. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych: 501 032 551 lub poprzez e-mail: niepelnosprawni@pb.edu.pl.

Wykaz specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wypożyczeń

Nazwa urządzenia    Opis    Liczba

Szyny Perfolight U2   Przenośne szyny wjazdowe dla wózków inwalidzkich o dł. 2m    1
Odbiornik pola elektromagnetycznego Hearit T   Słuchawki z odbiornikiem sygnału z pętli induktofonicznej    20
EJ-7XT/EJ-7R    Urządzenie wspomagające słyszenie, zestaw systemu UHF    1
SMARTLINK MLxi   Urządzenie wspomagające słyszenie, zestaw systemu FM   1
Olympus WS-833   Przenośny dyktafon    3
Rampy podjazdowe   Przenośne składane szyny wjazdowe dla wózków inwalidzkich o długości 305 cm   1
Rampy podjazdowe   Przenośne składane szyny wjazdowe dla wózków inwalidzkich o długości 360 cm    1
Logitech Wireless Trackball M570   specjalistyczna mysz komputerowa   4
MAGic Large Print Keyboard    klawiatura powiększona dla osób słabowidzących    4
MAGic Plus   program powiększający z opcją mowy   4
Audio-Technica ATH-AVA400    słuchawki nauszne    4

 

Wykaz dokumentów dotyczących wypożyczalni zamieszczony w plikach do pobrania.

 

Inne formy pomocy

Osobom niepełnosprawnym Uczelnia oferuje m. in.

 • pomoc psychologa;
 • szkolenia umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni niepełnosprawnym studentom/doktorantom;
 • możliwość korzystania ze sprzętu dla osób niepełnosprawnych, znajdującego się na stanie uczelnianej wypożyczalni;
 • dostęp do sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, rzutniki do wyświetlania tekstu wykładu;
 • organizację zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych;
 • pomoc w dostępie do literatury specjalistycznej i naukowej, z której mogą korzystać niepełnosprawni studenci/doktoranci,
 • inną pomoc mieszczącą się w formule zadań związanych „ze stwarzaniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia” (Ustawa z dn. 18.03.2011 o zmianie ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym… (Art.94, ust. 1 pkt 11). Więcej informacji na temat tej pomocy można znaleźć na stronie MNiSW.
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.