Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2020/2021

Wzory dokumentów oraz instrukcje dotyczące wypełnienia wniosków w systemie USOSWeb
dotyczące ubiegania się o świadczenia w roku akademickim 2020/2021:
Podstawy prawne:

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW. Tekst jednolity (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 254 KB)
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 339 KB)
Wzór_Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (DOC, 61 KB)
Wzór_Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej (DOC, 28 KB)
Wzór_Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego (DOCX, 18 KB)
Wzór_Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o dochodzie opodatkowanym_nieopodatkowanym (DOC, 40 KB)
Oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenta_stancji (DOC, 32 KB)
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi (DOCX, 20 KB)
Zarządzenie Rektora nr 1006 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej z 27.09.2019 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 4 MB)
Zarządzenie Rektora nr 1186 w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu… (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 6 MB)
 

Instrukcje do USOSWeb:

Instrukcja dla studenta_Wniosek o stypendium socjalne (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 MB)

Instrukcja dla studenta_Wniosek o stypendium rektora dla studentów (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 MB)

Instrukcja studenta_Wniosek o stypendium rektora dla doktorantów (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 MB)

Instrukcja dla studenta_Oświadczenie o dochodach (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 2 MB)

Instrukcja dla studenta_Wniosek o zapomogę (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 MB)

Instrukcja dla studenta_Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 MB)

 

Dodatkowe Informacje:
  • W roku akademickim 2020/2021 dochód na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1043,90 zł.
  • Dochód z 1 ha przeliczeniowego za rok 2019 wynosi 3244 zł – zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.
  • Dochód za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne odpowiada wysokości ustalonej zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2020 r. Tabela do pobrania w pliku PDF: Obwieszczenie dot. zryczałtowanych form opodatkowania (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 327 KB)
  • Kwota tzw. „samodzielności finansowej studenta/doktoranta” wynosi 930,35 zł. Dotyczy studenta/doktoranta, który posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.