Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki

Kontakt

Kierownik mgr Irena Werdoni – pok. 233

85 746 90 24
i.werdoni [at] pb.edu.pl


mgr inż. Agata Gawryluk – pok. 229

85 746 90 38
a.gawryluk [at] pb.edu.pl  

Prowadzi sprawy w zakresie:

 1. Regulaminu Studiów.
 2. Regulaminu Studiów Doktoranckich.
 3. Trybu postępowania przy przyznawaniu stypendium doktoranckiego.
 4. Trybu postępowania przy przyznawaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego.
 5. Wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia.
 6. Zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz suplementu do dyplomu, w tym w tłumaczeniu na język angielski.
 7. Zasad postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej.
 8. Wysokości opłat za dokumenty związane z przebiegiem studiów.
 9. Wzoru umowy o organizację obowiązkowej praktyki zawodowej studentów.
 10. Odwołań studentów od decyzji dziekana wydziału w sprawie przebiegu studiów.
 11. Odwołań doktorantów od decyzji Kierownika studiów doktoranckich/Prorektora ds. Nauki.
 12. Programu międzyuczelnianej wymiany studentów – MOSTECH.

mgr Julita Jurgiel – pokój 231

85 746 90 36
j.jurgiel [at] pb.edu.pl  

Prowadzi sprawy w zakresie:

 1. Studiów podyplomowych:
  • weryfikacji wniosków na utworzenie studiów podyplomowych,
  • centralnego rejestru uczestników studiów podyplomowych,
  • centralnego rejestru wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Obsługi systemu Bazy Usług Rozwojowych:
  • rejestru umów na usługi rozwojowe prowadzone przez Uczelnię jako podmiotu realizującego usługę w formie studiów podyplomowych,
  • aktualizacji oferty studiów podyplomowych w Bazie,
  • weryfikacji dokumentacji uprawniającej do realizacji usługi.
 3. Statystyki liczby uczestników i absolwentów studiów podyplomowych.

Głafira Gawryluk – pokój 231

85 746 90 36
g.gawryluk [at] pb.edu.pl  

Prowadzi sprawy w zakresie:

 1. Zbiorczych zestawień godzin dydaktycznych planowanych i wykonanych przez nauczycieli akademickich, w tym godzin ponadwymiarowych.
 2. Zbiorczych zestawień wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz dopłat do wynagrodzenia.
 3. Albumu studenta.
 4. Księgi dyplomów.
 5. Wytycznych do rozkładu zajęć dydaktycznych.
 6. Statystyki studentów na potrzeby PFRON.

mgr Małgorzata Jeglińska-Krupa – pok. 229

85 746 90 38
m.krupa [at] pb.edu.pl  

Prowadzi sprawy w zakresie:

 1. Regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów.
 2. Stypendium ministra dla studentów.
 3. Planowania funduszu na świadczenia dla studentów i doktorantów.
 4. Kredytów i pożyczek studenckich – zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów i studiów doktoranckich.
 5. Odwołań studentów i doktorantów od decyzji wydanych w sprawie przyznanych świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów.
 6. Odwołań studentów od decyzji wydanych w sprawie stypendium ministra.
 7. Opłat za usługi edukacyjne:
  • zasad pobierania,
  • zasad i trybu zwalniania z opłat,
  • uczelnianego zestawienia wysokości opłat.
 8. Zwalniania studentów cudzoziemców z opłat za usługi edukacyjne.
 9. Odwołań studentów od decyzji wydanych w sprawie opłaty za usługi edukacyjne.
 10. Harmonogramu roku akademickiego.
 11. Zbiorczych zestawień środków finansowych przyznanych i wypłacanych studentom – stypendystom Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 12. Weryfikacji przekazywanych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on” danych w zakresie studentów, doktorantów na studiach doktoranckich, kierunków studiów i studiów doktoranckich.
 13. Statystyki liczby studentów, doktorantów, absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia, studiów doktoranckich.

mgr Agnieszka Lisowska – pok. 227

85 746 90 39
a.lisowska [at] pb.edu.pl  

Prowadzi sprawy w zakresie:

 1. Współpracy z Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów.
 2. Finansowania działalności Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz projektów uczelnianych organizacji studenckich.
 3. Dofinansowania kół naukowych oraz naukowych inicjatyw studenckich i doktoranckich.
 4. Wykazu uczelnianych organizacji studenckich.
 5. Spraw dyscyplinarnych studentów i doktorantów.
 6. Konkursu na Najlepszego Studenta.
 7. Konkursu na Najlepszego Doktoranta.
 8. Wykorzystania środków związanych z funkcjonowaniem Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki.

inż. Agnieszka Romaniuk – pok. 227

85 746 90 39
a.romaniuk [at] pb.edu.pl  

Prowadzi sprawy w zakresie:

 1. Umów cywilnoprawnych związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej.
 2. Umów cywilnoprawnych związanych z realizacją studiów podyplomowych.
 3. Oceny nauczycieli akademickich w zakresie działalności dydaktyczno-organizacyjnej.

mgr inż. Katarzyna Wnuszyńska – pok. 231

85 746 90 36
k.wnuszynska [at] pb.edu.pl  

Prowadzi sprawy w zakresie:

 1. Zbiorczych zestawień godzin dydaktycznych planowanych i wykonanych przez nauczycieli akademickich, w tym godzin ponadwymiarowych.
 2. Zbiorczych zestawień wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz dopłat do wynagrodzenia.
 3. Albumu studenta.
 4. Księgi dyplomów.
 5. Wytycznych do rozkładu zajęć dydaktycznych.
 6. Statystyki studentów na potrzeby PFRON.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.