NANO2ALL

Baner Nano2all

NANO2ALL jest ambitnym projektem z kategorii działań koordynacji i wsparcia badań naukowych (ang. Coordination and Support Action), finansowanym przez unijny program Horizon 2020 Research and Innovation. Jego celem jest przyczynianie się do ustanowienia polityki Odpowiedzialnych Badań i Innowacji (Responsible Research and Innovation- RRI) oraz zarządzanie rozwojem nanotechnologii, w oparciu o przejrzystą współpracę i wiedzę, wynikającą z potrzeb społecznych i angażujących wszystkie zainteresowane strony – przez zastosowanie metod partycypacyjnych oraz działań z zakresu wzajemnego uczenia się (Mobilisation and Mutual Learning Action).

Cele projektu:

  • Stworzenie ogólnoeuropejskiej platformy dialogu, wymiany wiedzy i wzajemnego uczenia się oraz budującej społeczne zaangażowanie w rozwój odpowiedzialnej nanotechnologii.

  • Realizacja szeregu działań szkoleniowych skierowanych do wszystkich interesariuszy, które wypełniłyby luki w wiedzy pomiędzy różnymi typami podmiotów oraz opracowanie wspólnego sposobu rozumienia korzyści i zagrożeń wynikających z rozwoju odpowiedzialnej nanotechnologii (poprzez wielostronny dialog).

  • Systematyczne angażowanie społeczeństwa, przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, przemysłu i naukowców w działania związane z nanotechnologiami.

  • Opracowanie zaleceń opartych na dowodach oraz przygotowanie planu działania w celu zwiększenia zaangażowania społecznego w odpowiedzialne nanotechnologie.

Spodziewane efekty NANO2ALL:

Zwiększenie i wzbogacenie interakcji pomiędzy społeczeństwem, nauką i nanotechnologią w celu współudziału w realizacji odpowiedzialnych badań w dziedzinie nanotechnologii i innowacji na poziomie polityki unijnej i krajowej oraz poszczególnych procesów badawczych;

Włączanie społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych oraz przemysłu w procesy decyzyjne i / lub dialogu społecznego, a także angażowanie na rzecz nanotechnologii, zwiększenie świadomości obywateli, zwiększanie wzajemnego zrozumienia wszystkich interesariuszy, ich potrzeb, oczekiwań i obaw oraz zwiększenie zaufania pomiędzy nimi;

Przyczynianie się do odpowiedzialnego podejmowania decyzji politycznych, lepszej akceptacji rezultatów działań z zakresu nanotechnologii, większej integracji społeczeństwa europejskiego oraz stworzenie planu działań w celu zwiększenia społecznego zaangażowania w nanotechnologie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Link do strony projektu: www.nano2all.eu/pl/

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.