Projekty realizowane

Projekty realizowane

Projekt „2WORK ­ kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy” jest realizowany w ramach POWER 2014-2020, Działanie 3.1.

Celem projektu 2WORK jest podniesienie konkurencyjności absolwentów Politechniki Białostockiej na rynku pracy poprzez …

AVAL – Autonomous Vessel with an Air Look “Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym”.

Projekt jest współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 „Badania aplikacyjne”

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz rozwojowych, których efekty zostaną zastosowane w …

Becoming Future-ORiented Entrepreneurs in universities and companies – beFORE.

Główny cel projektu to podniesienie kwalifikacji przedsiębiorców, studentów i kadry akademickiej w dziedzinie foresightu zgodnie z koncepcją Futures Literacy.

Partnerzy konsorcjum opracują oraz pilotażowo wdrożą program …

CBSE – Interdyscyplinarny kierunek Construction and Building Engineering na studiach I stopnia na WBiIŚ Politechniki Białostockiej” w ramach POWER 2014-2020 Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu przewiduje się uruchomienie nowego interdyscyplinarnego kierunku …

Projekt „System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń eCall”

Jest to projekt konsorcjalny realizowany przez Politechnikę Białostocką – Wydział Informatyki (lider) oraz Firmę DGT Sp. z o.o. Projekt obejmuje prace rozwojowe oraz badania przemysłowe przeprowadzone w …

Nazwa projektu: Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2)

Cel projektu: Podniesienie dostępności międzynarodowych programów studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej …

LT – PL cooperation platform supporting newly established business and promoting entrepreneurship – LT-PL COOPLATFORM

Project overall objective is to promote business creation, development and cooperation through improved business support services in Cooperation Programme area by knowledge and …

„Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających” – MAR-CLEAN

Realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.02-00-0135/16 z dnia 13.02.2017 r. w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne Agendy Badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Umowy Konsorcjum przez Politechnikę Białostocką – Wydział Mechaniczny (lider) oraz stocznię Marine Projects LTD Sp. z o.o. Projekt obejmuje prace rozwojowe oraz badania przemysłowe przeprowadzone w …

„More Entrepreneurial Life at European Schools” w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz szkolnictwa wyższego ERASMUS+.

Lider konsorcjum: Akademia Morska w Szczecinie …

NANO2ALL jest ambitnym projektem z kategorii działań koordynacji i wsparcia badań naukowych (ang. Coordination and Support Action), finansowanym przez unijny program Horizon 2020 Research and Innovation. Jego celem jest …

„Program stażowy dla kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechnik Białostockiej”

Cel projektu: podniesienie kompetencji studentów w zakresie nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy związanych bezpośrednio z tokiem studiów na kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej…

VIPSKILLS „Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers” realizowany w ramach Partnerstw Strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+

Projekt będzie realizowany przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej wspólnie z University of Cordoba (Hiszpania), Vilnius College of Technologies and Design (Litwa) oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Białystok, przy wsparciu wielu firm i przedsiębiorstw z tych trzech krajów.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano uruchomienie szkół letnich dla studentów, które odbędą się w …

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.