Regulamin

Regulamin funduszu zapomogowego PKZP w Politechnice Białostockiej (do § 32 Statutu)

 1. Fundusz zapomogowy jest przeznaczony na udzielanie pomocy finansowej w postaci zapomóg, przyznawanych członkom PKZP spełniającym warunki określone w pkt. 2 regulaminu, którzy zostali dotknięci wydarzeniami losowymi określonymi w pkt. 3 regulaminu.
 2. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie zapomogi są członkowie PKZP, którzy:
  • wpłacili wpisowe i co najmniej dwa miesięczne wkłady członkowskie,
  • zostali dotknięci wydarzeniami losowymi będąc pełnoprawnymi członkami Kasy.
 3. Zapomoga może być przyznana w szczególności tej osobie uprawnionej, która poniosła wydatki nie zrefundowane przez służbę zdrowia, pomoc społeczną lub firmy ubezpieczeniowe, na skutek następujących przypadków:
  • uległa ciężkiemu wypadkowi,
  • zapadła na chorobę nieuleczalną,
  • cierpi na chroniczne schorzenie wymagające ciągłego leczenia,
  • przeszła skomplikowaną (lub szczególnie kosztowną) operację ratującą życie lub zdrowie,
  • została dotknięta klęską żywiołową,
  • ma nakazane używanie drogich lekarstw, protez lub innych przedmiotów niezbędnych osobie niepełnosprawnej.
 4. Pierwszeństwo w uzyskiwaniu zapomóg mają te osoby uprawnione, które:
  • wnoszą dobrowolne wpłaty na rzecz funduszu zapomogowego,
  • uzyskują dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 50% najniższego wynagrodzenia pracowników obowiązującego w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku o zapomogę,
  • w danym roku kalendarzowym nie korzystały z zapomóg.
 5. Podstawę do przyznania zapomogi stanowi wniosek złożony przez uprawnionego członka PKZP (a w szczególnie uzasadnionych wypadkach członka jego rodziny), udokumentowany załącznikami potwierdzającymi fakty zawarte we wniosku.
 6. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Zarząd PKZP w drodze uchwały. Decyzja Zarządu odmawiająca przyznania zapomogi jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
 7. Zapomoga nie może być niższa niż 50% i wyższa niż dwukrotne najniższe wynagrodzenie pracowników obowiązujące w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku o zapomogę.
 8. Przyznane zapomogi nie mogą przekroczyć kwoty zgromadzonej na funduszu zapomogowym w danym roku kalendarzowym.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.