Regulamin rekrutacji 2019/2020

Regulamin rekrutacji kandydatów

do klas pierwszych 3-letniego/4-letniego Liceum Ogólnokształcącego

Politechniki Białostockiej na rok szkolny 2019/2020

 

  1. Rekrutacja do 3-letniego/4-letniego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji, co oznacza, że Liceum nie wlicza się do trzech szkół publicznych, które kandydat wybiera w procesie rekrutacji elektronicznej.
  2. Do wykonania czynności związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Komisję Rekrutacyjną i ustala jej regulamin pracy ujęty w załączniku nr 2.
  3. Limit miejsc w klasach pierwszych 3–letniego Liceum w roku szkolnym 2019/2020 wynosi  
  4. Limit miejsc w klasach pierwszych 4-letniego Liceum w roku szkolnym 2019/2020 wynosi
  5. Absolwenci gimnazjum i szkół podstawowych zainteresowani przystąpieniem do procesu rekrutacji zobowiązani są do dostarczenia do Sekretariatu Szkoły, w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji ujętym w załączniku nr 1, kwestionariusza zgłoszenia do Liceum (do pobrania na stronie internetowej Liceum w zakładce rekrutacja).
  6. W celu potwierdzenia chęci uczęszczania do Liceum należy w dniach 21 czerwca – 25 czerwca  2019 r. w godzinach 8:00 – 15:00 uzupełnić złożony kwestionariusz o następujące dokumenty:

– oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,

– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty,

– dwa podpisane zdjęcia i zdjęcie w formie elektronicznej

– zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułów laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułów laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty z  przedmiotów : matematyka, fizyka, chemia, informatyka.

  1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż limit miejsc, o przyjęciu do Liceum decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, obliczona na podstawie następującego wzoru:

L = 20 x Ś + 0,25 x E + 100 x T

Ś – średnia arytmetyczna z ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum /szkoły podstawowej z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, j. polski,                j. angielski;

E – suma uzyskanych wyników (wyrażonych w procentach) ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu;

T – liczba posiadanych tytułów laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułów laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka.

  1. W przypadku równej ilości punktów decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
  2. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
  3. Ostateczna lista kandydatów przyjętych do Liceum zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy sekretariacie szkoły (ul. Wiejska 45 A pok. 37) w terminie zgodnym z harmonogramem
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.