W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Centrum Egzaminacyjne HSK na Politechnice Białostockiej

 

HSK – informacje ogólne

HSK 汉语水平考试 [Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì] to państwowy egzamin znajomości języka chińskiego. Jego podstawowa część to test opracowany przez Centrum HSK Pekińskiego Uniwersytetu Kultury i Języka. Podstawowym celem egzaminu jest ocena znajomości języka chińskiego u obcokrajowców, a certyfikaty są uwzględniane przez uniwersytety i firmy na całym świecie. Zdanie egzaminu HSK jest również pierwszym krokiem do uzyskania wielu stypendiów naukowych w Chinach, w tym programów stypendialnych Instytutu Konfucjusza.
 

Egzamin pisemny HSK przeprowadzany jest na sześciu poziomach:

HSK 1
Egzamin trwa 40 minut. Składa się z 2 części: rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu. Sprawdza znajomość około 150 słów. Przeznaczony jest dla początkujących. Całkowita liczba punktów z testu: 200.

HSK 2
Egzamin trwa 55 minut. Składa się z 2 części: rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu. Przeznaczony dla osób, które znają już około 300 słów i opanowały podstawy języka chińskiego. Całkowita liczba punktów z testu: 200.

HSK 3
Egzamin trwa 90 minut. Składa się z 3 części: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego i posługiwania się pismem. Egzamin jest przeznaczony dla osób, które opanowały około 600 chińskich słów i są w stanie zrozumieć jasne, standardowe wypowiedzi. Całkowita liczba punktów z testu: 300.

HSK 4
Egzamin trwa 105 minut. Składa się z 3 części: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu i posługiwania się pismem. Egzamin przeznaczony jest dla osób, znających około 1200 chińskich słów. Całkowita liczba punktów z testu: 300.

HSK 5
Egzamin trwa 125 minut. Składa się z 3 części: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania dłuższego tekstu. Przeznaczony dla osób, które znają około 2500 chińskich słów i potrafią czytać książki, oglądać filmy i płynnie wypowiadać się w języku chińskim. Całkowita liczba punktów z testu: 300.

HSK 6
Egzamin trwa 135 minut, podchodzące do niego osoby powinny znać co najmniej 5000 chińskich słów. Składa się z 3 części: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania wypracowania. Egzamin jest przeznaczony dla osób, które są w stanie zrozumieć informacje w języku chińskim i potrafią swobodnie wyrażać się w mowie i piśmie. Całkowita liczba punktów z testu: 300. 

Egzamin ustny HSKK przeprowadzany jest na trzech poziomach:

HSKK  BASIC
osoby zdające ten poziom egzaminu powinny znać podstawowe zwroty w języku chińskim. Liczba punktów wymagana do zdania egzaminu to 60, a maksymalna liczba punktów to 100.

HSKK  INTERMEDIATE
przeznaczony dla osób znających co najmniej 900 powszechnie używanych słów i zwrotów. Liczba punktów wymagana do zdania egzaminu to 60, a maksymalna liczba punktów to 100.

HSKK ADVANCED
przeznaczony jest dla znających ponad 3 000 słów chińskich. Liczba punktów wymagana do zdania egzaminu to 60, a maksymalna liczba punktów to 100.

 

Rejestracja na egzamin

Rejestracja na egzaminy HSK i HSKK odbywa się na stronie: www.chinesetest.cn  

 1. Kandydat, chcący przystąpić do egzaminu HSK lub HSKK powinien utworzyć indywidualne konto na platformie http://www.chinesetest.cn (na górze strony możliwość wyboru „English”). Podczas tworzenia konta należy podać: aktualny adres e-mail, narodowość, język i datę urodzenia.
 2. Po utworzeniu konta kandydat rejestruje się na egzamin wskazując nasz ośrodek egzaminacyjny: Europe > Poland > Confucius Classroom at Bialystok University of Technology (波兰比亚维斯托克理工大学孔子课堂), odpowiedni typ (Paper-based Test) rodzaj, poziom oraz datę egzaminu.
  Przy rejestracji na egzamin, obowiązkowe jest podanie: pełnego imienia i nazwiska (jak w dokumencie potwierdzającym tożsamość przed wejściem na egzamin), aktualnego adresu e-mail oraz numer telefonu do kontaktu.
 1. Kandydat załącza w systemie chinesetest.cn zdjęcie twarzy, które powinno być:
 • wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy przed rejestracją, zapisane w formacie JPG, w pliku nie mniejszym niż 30 kb ani większym niż 100 kb (180×240 pikseli);
 • kolorowe lub czarno białe, wykonane na białym tle, bez nakrycia głowy (z wyjątkiem powód religijnych), okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie;
 • wykonane en face – twarz na zdjęciu musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu.
Płatność

HSK1 – 50 PLN

HSK2 – 100 PLN

HSK3 – 150 PLN

HSK4 – 200 PLN

HSK5 – 250 PLN

HSK6 – 300 PLN

HSKK poziom podstawowy – 50 PLN 

HSKK poziom średniozaawansowany – 100 PLN

HSKK poziom zaawansowany – 150 PLN 

(Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu niezwłocznie po wniesieniu opłaty za egzamin. Kandydaci będą rejestrowani na liście zdających zgodnie z kolejnością wpływu potwierdzeń na naszą skrzynkę mailową chinski@pb.edu.pl)

Status płatności jest zatwierdzany w systemie ręcznie, dlatego kandydat powinien przesłać mailowe potwierdzenie przelewu na adres chinski@pb.edu.pl niezwłocznie po dokonaniu wpłaty, w terminie rejestracji. Brak potwierdzenia wpłaty do zakończenia terminu rejestracji lub brak wcześniejszego kontaktu skutkuje usunięciem rejestracji w systemie. 

Kandydaci wnoszą opłatę egzaminacyjną we wskazanym terminie na rachunek bankowy Uczelni:
30 1240 1154 1111 0000 2148 7604  
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko egzaminowanego, adres z kodem pocztowym oraz informację, za jaki egzamin opłata jest wnoszona (np. Egzamin HSK 3).  

Rejestrując się na więcej niż jeden poziom egzaminu należy dokonać płatności zbiorczej. Przystępując do egzaminów na różnych poziomach należy, należy każdorazowo zarejestrować się na dany poziom. 

Opłata za egzamin nie podlega zwrotowi.  
Uczelnia nie wystawia faktury za uczestnictwo w egzaminie. 

 

Regulamin egzaminu
 1. Karta dopuszczająca na egzamin („bilet wstępu”)

Karta dopuszczająca do egzaminu jest generowana w systemie chinesetest.cn na ok 7-10 dni przed datą egzaminu. Pracownik ośrodka egzaminacyjnego skontaktuje się mailowo ze zdającym z informacją o możliwości pobrania karty. 

Karta dopuszczająca do egzaminu zawiera następujące informacje: imię i nazwisko, narodowość, płeć, typ i numer dowodu tożsamości, rodzaj zdawanego egzaminu, czas trwania egzaminu, ośrodek egzaminacyjny, dokładne informacje miejsca egzaminu oraz potwierdza, że osoby przystępujące zostały dopuszczone do egzaminu.

Po otrzymaniu karty dopuszczającej do egzaminu zdający powinien sprawdzić zgodność zawartych w niej danych. Takie informacje jak: nazwisko osoby zdającej, płeć, data urodzenia i numer identyfikacyjny muszą być zgodne z informacjami podanymi w aktualnym dowodzie tożsamości; w przypadku braku zgodności przystąpienie do egzaminu będzie niemożliwe. 

 

 1. Wymagane przedmioty na egzamin

W dniu egzaminu zdający musi mieć ze sobą:

1) kartę dopuszczającą do egzaminu („bilet wstępu”);

2) dowód tożsamości;

3) ołówki 2B (dwa lub więcej) i gumkę.

Podczas egzaminu nie można mieć ze sobą innych przedmiotów. Należy je złożyć w miejscu wyznaczonym przez egzaminatora. Do sali egzaminacyjnej nie należy wnosić żadnych przedmiotów wartościowych; organizatorzy egzaminu nie ponoszą odpowiedzialności za ich ewentualną utratę lub zniszczenie.

Zdający, którzy nie są w stanie przedstawić aktualnego dowodu tożsamości lub karty dopuszczającej do egzaminu nie będą mogli przystąpić do egzaminu. Nie przysługuje im również zwrot opłaty za egzamin.

 

 1. Wejście na salę egzaminacyjną

Zdający powinien przybyć na salę egzaminacyjną na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu, aby uniknąć spóźnienia. Zdający zajmują wyznaczone miejsca w sali egzaminacyjnej i nie mają prawa do wyboru miejsc. Po przyjęciu zdający nie może opuścić sali egzaminacyjnej, aż do zakończenia części „Słuchanie”.

W przypadku egzaminu pisemnego HSK: Przed rozpoczęciem części sprawdzającej rozumienie tekstu słuchanego, osoby spóźnione mogą wejść do sali i przystąpić do egzaminu, zaś po rozpoczęciu części sprawdzającej rozumienie tekstu słuchanego, muszą zaczekać do czasu zakończenia tej części przed wejściem do sali egzaminacyjnej; następnie osoby te mogą przystąpić do części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego.

Po rozpoczęciu części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego osoby spóźnione nie mogą wejść do sali w celu zdawania egzaminu.

W przypadku egzaminu ustnego HSKK: Przed rozpoczęciem nagrywania na żywo, osoby spóźnione mogą wejść do sali egzaminacyjnej i przystąpić do egzaminu, jednakże po rozpoczęciu nagrywania, osoby spóźnione nie mogą wejść do sali w celu zdawania egzaminu.

Czas trwania egzaminu nie zostanie przedłużony dla osób spóźnionych.

 

 1. Przebieg egzaminu
 • Zdający przystępują do egzaminu zgodnie z ustaleniami i zaleceniami egzaminatorów.
 • Zdający zaznaczają odpowiedzi ołówkiem 2B w arkuszu odpowiedzi.
 • Część ustna przeprowadzana jest w formie nagrania na żywo, a zdający indywidualnie korzystają z przydzielonego im urządzenia nagrywającego zgodnie z ustaleniami i zaleceniami egzaminatorów.
 • Zdający powinni przestrzegać zaleceń egzaminatorów, reguł obowiązujących w trakcie egzaminu i samodzielnie wykonywać różne części egzaminu.
 • W trakcie przeprowadzania egzaminu nie przewiduje się przerwy. Jeżeli z jakiegokolwiek szczególnego powodu, zdający muszą opuścić salę egzaminacyjną w trakcie przeprowadzania egzaminu, powinni uzyskać zgodę egzaminatora, a następnie oddać kartę dopuszczającą do egzaminu egzaminatorowi przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej. Po powrocie egzaminator zwraca osobie zdającej kartę dopuszczającą do egzaminu.
 • Podczas egzaminu ustnego HSKK oraz przed zakończeniem części sprawdzającej rozumienie tekstu słuchanego, żaden z uczestników egzaminu nie może opuścić sali. Osoba, która opuszcza salę rezygnuje z egzaminu.

 

 1. Nieobecność na egzaminie

Jeżeli zdający nie przystąpi do egzaminu w wyznaczonym terminie, wówczas opłata za egzamin nie podlega zwrotowi. Nie dotyczy to przypadków gdy egzamin nie odbędzie się z winy organizatora egzaminu.

 

 1. Naruszenia

Zdający nie mogą otwierać egzemplarza egzaminu papierowego przed rozpoczęciem egzaminu ani wpisywać odpowiedzi z prawego obszaru odpowiedzi, odrywać części egzemplarza, wymieniać go ani kopiować, ani też wynosić testu lub arkusza odpowiedzi z sali egzaminacyjnej.

W przypadku dopuszczenia się czynów takich jak oszustwo, zamiana osoby zdającej, plagiat, wniesienie materiałów niedozwolonych lub niestosowanie się do wskazań egzaminatorów, praca egzaminacyjna nie będzie oceniana. Jest to jednoznaczne z otrzymaniem oceny negatywnej z egzaminu.

 

 1. Wyniki egzaminu

Miesiąc po egzaminie zdający może zalogować się na www.chinesetest.cn i wprowadzić swój numer karty dopuszczającej do egzaminu, imię i nazwisko, w celu zapoznania się z wynikami egzaminu.

Wydrukowane oficjalne raporty wyników egzaminu zostaną przekazane do ośrodka egzaminacyjnego w ciągu 2 miesięcy od dnia egzaminu, a zdający może uzyskać do nich dostęp po okazaniu karty dopuszczającej do egzaminu.

Wynik egzaminu jest dostępny bez ograniczeń czasowych, jednakże raport wyników niezbędny do ubiegania się o miejsce na chińskich uczelniach jest ważny przez okres dwóch lat (licząc od daty egzaminu).