Zasady rekrutacji

Warunki rekrutacji:

Kierunek studiów Wydział Forma studiów Warunki rekrutacji
architektura WA stacjonarne Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

  • w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów;
  • w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów.

 

 

architektura wnętrz stacjonarne
architektura krajobrazu WBiNoŚ stacjonarne
automatyka i robotyka WE stacjonarne
biotechnologia WBiNoŚ stacjonarne
budownictwo stacjonarne
elektronika i telekomunikacja WE stacjonarne
elektrotechnika
gospodarka przestrzenna WBiNoŚ stacjonarne
informatyka WI stacjonarne, niestacjonarne
inżynieria biomedyczna WM stacjonarne
inżynieria rolno-spożywcza i leśna WBiNoŚ stacjonarne
inżynieria środowiska stacjonarne
leśnictwo stacjonarne
logistyka WiZ stacjonarne, niestacjonarne
matematyka stosowana WI stacjonarne
mechanika i budowa maszyn WM stacjonarne
mechatronika stacjonarne
zarządzanie i inżynieria produkcji WIZ stacjonarne, niestacjonarne

 

Przyjęcie na poszczególne kierunki studiów odbędzie się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem.

Warunkiem podjęcia kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest przyjęcie na I rok studiów co najmniej 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kształcenia podejmuje Rektor.

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, uczelnia zastrzega możliwość przesunięcia liczby miejsc między kierunkami. Decyzję o przesunięciach podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie uruchamianych kierunków studiów oraz specjalności na poszczególnych kierunkach studiów.

Utworzenie specjalności może nastąpić po zgłoszeniu się na nią minimum 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o utworzeniu specjalności podejmuje Rektor.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Czynności związane z rekrutacją na studia przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora w odrębnym zarządzeniu.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, na wniosek Komisji Rekrutacyjnej, za zgodą Rektora, może ustalić minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia na studia na poszczególnych kierunkach studiów.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.