Wzór rekrutacyjny

Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia.

 

  • kandydaci, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i później
   • kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R

   • kierunki: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa i wytwarzania, mechanika i budowa maszyn, mechatronika/mechatronics

L = 0,5Mp + 1,5Mr + WrFr + 0,25Op + 0,75Or

   • kierunek matematyka stosowana

L = 0,5Mp + 2Mr + Fr + 0,25Op + 0,75Or

   • pozostałe kierunki

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or

gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,
Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,
Wr – waga przedmiotu: fizyka – 2 , chemia, informatyka – 1,75, biologia – 1,5,
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
R – suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany.

 

  • kandydaci, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
   • kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 0,5Fp + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R

   • kierunki: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa i wytwarzania, mechanika i budowa maszyn, mechatronika/mechatronics

L = 0,5Mp + 1,5Mr + 0,5Fp + WrFr + 0,25Op + 0,75Or

   • kierunek matematyka stosowana

L = 0,5Mp + 2Mr + 0,5Fp + Fr + 0,25Op + 0,75Or

   • pozostałe kierunki

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 0,5Fp + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or

gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,
Fp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym,
Wr – waga przedmiotu: fizyka – 2 , chemia, informatyka – 1,75, biologia – 1,5,
Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).
 

 • kandydaci, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2007/2008-2008/2009

L = Mp + 2,5Mr + Op + 2Or + 4R

 • kandydaci, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007

L = Mp + 1,5Mr + Op + Or + 4R

gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

 

 • kandydaci, którzy zdali egzamin dojrzałości

L = 2,5M + 2O + 4R

gdzie:
M – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym;
O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka obcego;
R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

Absolwentów techników przy obliczaniu liczby punktów (L) obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę.

Kandydatów, którzy poprawiali egzamin maturalny obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku, w którym ukończyli szkołę (w przypadku absolwentów techników – w roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę).

PRZELICZANIE WYNIKU EGZAMINU DO WZORU

Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia:

 • wyniki egzaminu maturalnego wyrażone w procentach: liczba procent ze świadectwa = liczba punktów
 • wyniki egzaminu dojrzałościskali 100 punktów: wynik egzaminu = liczba punktów
 • ocen:
  skala ocen 6-stopniowa
  ocena – liczba punktów
  celująca – 100
  bardzo dobra – 86
  dobra – 70
  dostateczna – 50
  dopuszczająca – 30

   

  skala ocen 4-stopniowa
  ocena – liczba punktów
  bardzo dobra – 100
  dobra – 70
  dostateczna – 40

 

 • Wyniki egzaminu matury międzynarodowej wyrażone dla poziomu podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:

  poziom podstawowy

  ocena – liczba punktów
  2 – 30
  3 – 45
  4 – 60
  5 – 75
  6 – 90
  7 – 100

   

  poziom rozszerzony
  ocena – liczba punktów
  1 – 10
  2 – 30
  3 – 45
  4 – 60
  5 – 80
  6 – 90
  7 – 100

   

   
 • Wyniki egzaminu matury europejskiej wyrażone w skali 1-10: liczba punktów = 10 x ocena z egzaminu

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.