Badania lekarskie

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na niżej wymienione kierunki studiów I stopnia, zobowiązani są dostarczyć (jako jeden z dokumentów rekrutacyjnych) zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na danym kierunku studiów wydane przez lekarza medycyny pracy.
 

Wykaz kierunków, na których wymagane jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy:
 

Wydział Architektury:

architektura, architektura wnętrz, grafika

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

architektura krajobrazu, biotechnologia, budownictwo, construction and building systems engineering, inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska, inżynieria rolno-spożywcza i leśna, inżynieria środowiska

Wydział Elektryczny:

ekoenergetyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika

Wydział Informatyki:

informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka stosowana

Wydział Inżynierii Zarządzania:

logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria usług

Wydział Mechaniczny:

automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika/mechatronics

Zamiejscowy Wydział Leśny:

leśnictwo

 

Skierowanie na badania otrzyma kandydat zakwalifikowany na dany kierunek studiów w momencie składania dokumentów we właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w czasie trwania rekrutacji) lub do właściwego Dziekanatu najpóźniej do pierwszego dnia roku akademickiego.

Bezpłatne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy są przeprowadzane na terenie powiatu, w którym zamieszkuje kandydat, na podstawie prawidłowo wystawionego skierowania.
 

Wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań (376 KB)
 

Kandydat zgłaszający się na badania powinien posiadać:

  • skierowanie w oryginale,
  • dowód tożsamości (legitymacja szkolna),
  • wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada),
  • karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada),
  • zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony,
  • kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań,
  • bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.