W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Badania lekarskie

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na niżej wymienione kierunki studiów I stopnia, zobowiązani są dostarczyć  zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na danym kierunku studiów wydane przez lekarza medycyny pracy.

Wykaz kierunków, na których wymagane jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy:
 

Wydział Architektury:

architektura, architektura wnętrz, grafika

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:

energetyka cieplna, biotechnologia, budownictwo, inżynieria rolno-spożywcza, inżynieria środowiska, leśnictwo

Wydział Elektryczny:

ekoenergetyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, elektrotechnika – studia dualne

Wydział Informatyki:

informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka stosowana

Wydział Inżynierii Zarządzania:

inżynieria meblarstwa, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria usług

Wydział Mechaniczny:

automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika

 

Skierowanie na badania otrzyma kandydat zakwalifikowany na dany kierunek studiów w momencie składania dokumentów we właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w czasie trwania rekrutacji) lub do właściwego Dziekanatu najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.

Bezpłatne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy są przeprowadzane na terenie powiatu, w którym zamieszkuje kandydat, na podstawie prawidłowo wystawionego skierowania.
 

Wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań (PDF)

Kandydat zgłaszający się na badania powinien:
  • ustalić telefonicznie termin badania w wybranej placówce medycyny pracy,
  • przedłożyć skierowanie na badania w oryginale, wystawione przez Politechnikę Białostocką, podpisane własnoręcznym podpisem przez osobę upoważnioną,
  • przedłożyć dokument tożsamości,
  • przedłożyć karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki badań diagnostycznych (jeżeli posiada),
  • przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli posiada),
  • przedłożyć bilans ucznia (jeżeli posiada),
  • zabrać ze sobą pojemnik z płynem do soczewek (w przypadku osób używających soczewek). 

Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z zaświadczeniem przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na przeprowadzenie badań. Zgoda powinna być złożona w obecności przedstawiciela placówki przeprowadzającej badanie po identyfikacji osoby składającej odpowiednie oświadczenie.

Więcej informacji na stronie:

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku