Program kursu maturalnego z matematyki składa się z 10 bloków tematycznych.
Opracowany jest na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Celem kursu jest utrwalenie, powtórzenie oraz poszerzenie swojej wiedzy z matematyki na poziomie podstawowym.

Każde zajęcia rozpoczynają się od krótkiego wstępu teoretycznego zwracającego uwagę na zagadnienia niezbędne do prawidłowego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. W trakcie trwania kursu wykładowca zwraca szczególną uwagę na wszelkie „pułapki” czyhające na uczniów w trakcie zdawania rzeczywistego egzaminu maturalnego.

Kolejnym etapem jest przejście do wykorzystania pozyskanej wiedzy w praktyce. Na wstępie wykładowca rozwiązuje i omawia kilka rodzajów zadań z danej tematyki. Powstałe niejasności wyjaśniane są na bieżąco z uczniami. Następnie uczniowie przystępują do samodzielnego rozwiązywania zadań z arkuszy egzaminacyjnych.

W celu utrwalenia przerobionego w trakcie zajęć materiału wykładowca przekazuje uczniom zestawy zadaniowe do samodzielnego rozwiązania w domu. Ewentualne problemy omawiane są na następnych zajęciach.

Po zrealizowaniu całego programu kursu przeprowadzany jest próbny egzamin maturalny. Jest on oceniany według kryteriów opracowanych przez CKE, a zadania wraz z prawidłowymi rozwiązaniami zostaną omówione na ostatnich zajęciach.

 

LICZBA GODZIN: 40 godzin lekcyjnych

TERMIN: sierpień 2017

Informacje i zapisy:

Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń
ul. Wiejska 45A (budynek Rektoratu)
15 – 351 Białystok

85 746 71 45
85 746 71 46

kursy [at] pb.edu.pl

Dane do przelewu:

Uczestnik kursu po uzyskaniu informacji o utworzeniu się grupy zobowiązany jest do dokonania opłaty za kurs w terminie wskazanym przez Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń. Opłatę należy uiścić przelewem na konto bankowe:

Bank Pekao SA 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604

W tytule przelewu prosimy wpisać:
„Imię i nazwisko uczestnika oraz temat kursu”
Nazwa i adres odbiorcy:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok