Samorząd i uczelniane organizacje studenckie

Studenci Politechniki Białostockiej mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich.

SSPB – Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej
SDPB – Samorząd Doktorantów Politechniki Białostockiej

A. Obowiązujące zarządzenia
B. Pliki do pobrania

Wniosek o finansowanie projektu (DOCX, 20 KB)

Wzór wypełnienia wniosku o finansowanie projektu (DOCX, 38 KB)

Wniosek o sfinansowanie kosztów podróży (DOCX, 20 KB)

Wniosek o wyrażenie zgody na organizację imprezy na terenie Politechniki Białostockiej (DOCX, 25 KB)

Wniosek o zakup (DOCX, 17 KB)

Wzór opisu faktury (DOCX, 14 KB)

C. Tryb składnia wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków SSPB i SDPB
 1. Wniosek o finansowanie należy złożyć do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki (DSSiD) – Wydział Mechaniczny, I piętro, pokój 227.
 2. Wnioski o finansowanie podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej odpowiednio przez SSPB lub SDPB.
 3. Po weryfikacji formalnej wniosek jest przekazywany do Prorektora ds. Studenckich (w przypadku przedsięwzięć doktorantów – do Prorektora ds. Nauki) w celu zatwierdzenia i przyznania środków.
 4. Następnie wniosek wraca do DSSiD.
 5. Pracownik DSSID informuje, drogą elektroniczną, organizatora/uczestnika wydarzenia o przyznaniu środków.
 6. Pracownik DSSID informuje o możliwości:
  – dokonywania zakupów (materiałów, usług, biletów),
  – złożenia wniosku wyjazdowego – w przypadku wyjazdu studenta/doktoranta.
 7. Faktura VAT, która ma zostać opłacona przez Politechnikę Białostocką, musi zostać wystawiona na adres:
  POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
  ul. Wiejska 45A
  15-351 Białystok
 8. W przypadku wyjazdu, do faktury VAT należy dołączyć rozliczony wniosek o finansowanie kosztów podróży.
 9. Fakturę należy opisać zgodnie ze wzorem i dostarczyć do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki.
 10. Faktury wystawione przed pełną akceptacją wniosku o zakup lub dostarczone po terminie płatności nie zostaną opłacone.
D. Tryb składnia wniosków o finansowanie i przyznawania środków na inicjatywy naukowe
 1. Wniosek o finansowanie należy złożyć do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki (DSSiD) – budynek Wydziału Mechanicznego, I piętro, pokój 227.
 2. Wniosek należy złożyć o najmniej 2 tygodnie przed realizacją przedsięwzięcia.
 3. W przypadku inicjatyw naukowych realizowanych przez koła naukowe, w finansowaniu inicjatywy naukowej partycypuje wydział, na którym koło naukowe prowadzi działalność.
 4. Wnioski o finansowanie z kwotą dofinansowania do 3500,00 zł rozpatruje prorektor ds. studenckich.
 5. Wnioski o finansowanie z kwotą dofinansowana powyżej 3500,00 zł rozpatruje Kapituła (o której mowa w Zarządzeniu Rektora PB nr 22/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku).
 6. Prorektor/Kapituła może zwrócić się do wnioskodawcy o złożenie w określonym terminie dodatkowych materiałów lub wyjaśnień dotyczących inicjatywy naukowej, której dotyczy Wniosek.
 7. Wnioski o finansowanie złożone po 15 listopada mogą być rozpatrzone jedynie w przypadku:
  • posiadania środków na ten cel,
  • jeżeli Wniosek o finansowanie dotyczy przedsięwzięcia , którego realizacja jest uzasadniona,
  • jeżeli termin złożenia Wniosku o finansowanie umożliwia zrealizowanie zamówienia w danym roku kalendarzowym, przy zachowaniu obowiązujących procedur zamówień publicznych.
 8. Następnie wniosek o finansowanie wraca do DSSiD.
 9. Pracownik DSSID informuje, drogą elektroniczną, organizatora/uczestnika wydarzenia o przyznaniu środków.
 10. Pracownik DSSID informuje o możliwości:
  – dokonywania zakupów (materiałów, usług, biletów),
  – złożenia wniosku wyjazdowego – w przypadku wyjazdu studenta/doktoranta.
 11. Faktura VAT, która ma zostać opłacona przez Politechnikę Białostocką, musi zostać wystawiona na adres:
  POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
  ul. Wiejska 45A
  15-351 Białystok
 12. W przypadku wyjazdu, do faktury VAT należy dołączyć rozliczony wniosek o finansowanie kosztów podróży.
 13. Fakturę należy opisać zgodnie ze wzorem i dostarczyć do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki.
 14. Faktury wystawione przed pełną akceptacją wniosku o zakup lub dostarczone po terminie płatności nie zostaną opłacone.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.