W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Dofinansowania

 1. Samorząd Doktorantów prowadzi w Uczelni działalność w zakresie spraw doktoranckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych.
 2. Uczelnia zapewnia środki finansowe niezbędne do funkcjonowania Samorządu Doktorantów, którymi Samorząd dysponuje w ramach swojej działalności.
 3. Decyzje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez Uczelnię na sprawy doktorantów podejmuje Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów (URSD).
 4. Decyzje URSD są zatwierdzane przez dysponenta środków czyli Prorektora ds. Nauki. Pisma w sprawie przyznania środków należy przekazywać do Prorektora ds. Nauki za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki (budynek Wydziału Mechanicznego, pokój 227).
 5. Faktura VAT powinna być wystawione na adres:
  POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
  15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A
  NIP: 542-020-87-21.
 6. Osoba dokonująca zakupu, odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia, opisuje fakturę na odwrocie, określając przeznaczenie oraz zasadność zakupu i składa czytelny podpis. Jeśli faktura została opłacona, należy wskazać numer rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot środków.
 7. Fakturę należy dostarczyć do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki w terminie umożliwiającym jej terminowe opłacenie.
 8. Faktura dostarczona w terminie uniemożliwiającym ich terminowe opłacenie, wystawiona nieprawidłowo oraz dokumentująca zakup dokonany poza trybem zamówień publicznych nie będzie przyjmowana do realizacji.
 9. Zwrotu kosztów wyjazdu dokonuje się na uzasadniony wniosek doktoranta, zgodnie z zasadami dokonywania zwrotu kosztów podróży osobom niebędącym pracownikami Politechniki Białostockiej, określonymi odrębnym zarządzeniem Rektora PB.